Behandlingsalternativ för respiratoriska sjukdomar | ResMed Sverige

Behandlingsalternativ för respiratoriska sjukdomar

Målet med mekanisk ventilation är att:

  • förbättra utbytet av syre och koldioxid mellan blodet och luften i patientens lungor,
  • stödja patientens andningsarbete1 när hans/hennes fysiologi inte räcker till.

ResMed erbjuder flera olika mekaniska ventilationsalternativ för invasiva och icke-invasiva användningsområden, som passar olika patienter och vårdmiljöer.

Vårt sortiment av icke-invasiva (NIV) ventilationslösningar inkluderar behandlingsapparater som kompletteras av masker med senaste tekniken för komfort och prestanda, patienthanteringsprogram, tillbehör, utbildning och service.

Referens:

  1. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000.