Upptäck ResMeds syfte, uppdrag och vision | ResMed Sverige

Syfte, uppdrag och vision

Vårt syfte är att ge världen inspiration och energi genom förbättrad hälsa.

Vårt uppdrag

Vi hjälper miljontals människor att sova bättre, andas lättare och leva längre, friskare liv med mer livskvalitet utanför sjukhus.

Allt vi gör på ResMed – de medicintekniska produkter vi utformar och tillverkar, de programvarulösningar vi tillhandahåller, kulturen vi möjliggör och sprider och den etik, integritet och hållbarhetssyn som präglar vår verksamhet – har som mål att bidra till ett bättre liv för människor i fler än 140 länder.

Behoven hos människor med kronisk sjukdom och andningssjukdomar är enorma. Målet är att nå ut till:

  • Över 936 miljoner människor som lever med sömnapné,
  • Över 800 miljoner människor som lever med insomni,
  • Över 480 miljoner människor som lever med KOL,
  • Över 330 miljoner människor som lever med astma,
  • Ett oräkneligt antal andra som förlitar sig på olika vårdinsatser utanför sjukhuset, för att kunna leva ett friskare liv med högre livskvalitet, i sitt eget trygga hem så långt det går.

Förbättra livskvalitet

pappa, mamma och två barn vid en öppen spis

Vårt team med över 10 000 ResMedianer påverkar livet för miljontals människor på ett positivt sätt i fler än 140 länder. Genom innovativa digitala lösningar är vårt mål att förändra livet för 250 miljoner människor till 2025.

Genom att möjliggöra bättre vård förbättrar vi livskvaliteten, minskar följderna av kroniska sjukdomar och sänker kostnaderna för användare och sjukvårdssystem i fler än 140 länder.

  • Fler än 20,5 miljoner apparater som kan anslutas till molnet,
  • Fler än 156 miljoner liv som förändrats, de senaste 12 månaderna,
  • Fler än 14,5 miljarder nätters medicinsk sömn- och andningsdata,
  • Cirka 7,5 miljoner PAP-användare som har anslutit sig till myAir.

Vår drivkraft för innovation

Våra omfattande programvaruplattformar utanför sjukhuset stöttar de yrkesgrupper och vårdgivare som hjälper människor att ta hand om sin hälsa hemma eller i en självvald vårdmiljö.

7–8 % återinvesterat i FoU

Fler än 9 500 patient och designer

Vi på ResMed

Vi strävar efter att skapa och främja en enastående arbetsmiljö och kultur som präglas av tillhörighet, inkludering och mångfald, där var och en på ResMed gör sitt bästa för att hjälpa miljontals människor att leva ett friskare liv med högre livskvalitet.