Allt om sömnapné | ResMed Sverige

Allt om sömnapné

snarkande patient med öppen mun

Om du har obstruktiv sömnapné är du långt ifrån ensam. Enligt de senaste forskningsrönen1 är över 936 miljoner över hela världen drabbade. Denna anmärkningsvärda siffra publicerades i världens ledande vetenskapliga tidskrift inom luftvägshälsa och är nästan 10 gånger högre än Världshälsoorganisationens uppskattning på över 100 miljoner från 2007.

”Över 85 procent av alla patienter med sömnapné har inte fått någon diagnos”

säger Carlos M. Nunez, M.D., som är en av studiens medförfattare och ResMeds medicinska chef.

”Det innebär ökad risk för arbetsplats- och trafikolyckor för dessa personer och kan bidra till andra betydande hälsoproblem, bland annat hypertoni och hjärt-kärlsjukdom. Blodsockret blir också mer instabilt, vilket särskilt påverkar diabetiker. Vi är medvetna om riskerna, och nu känner vi också till problemets omfattning. Den första åtgärden är att screena patienter som vi vet löper hög risk.”

Varför är obstruktiv sömnapné i de flesta fall odiagnostiserad?

Mycket sömnapné är odiagnostiserat och människor är trötta

Över 80 procent av alla som har obstruktiv sömnapné har inte fått någon diagnos. Därmed finns det miljontals människor som inte vet att de är drabbade.2 Den som har sömnapné kan sluta andas i 10 sekunder eller längre under sömnen, vakna med ett ryck för att undvika att kvävas och sedan somna om igen.

Den cykeln upprepas flertalet gånger under hela natten. De många störningarna leder till sömnbrist, men de flesta kommer inte ihåg att de vaknar. I stället tror de att de är trötta på grund av stress eller för att de har blivit äldre. Eller så får de fel diagnos, till exempel insomni, migrän, kronisk trötthet eller andra sjukdomar.

Få e-boken ”Vad är sömnapné?” ...

Den kostnadsfria e-boken om sömnapné kan hjälpa dig att:

  • känna igen symtom på sömnapné
  • lära dig mer om diagnosen sömnapné
  • förstå olika alternativ för behandling av sömnapné

Fyll i formuläret, så skickar vi ett exemplar till dig.

Vänligen besvara ovanstående fråga

Genom att klicka på “Skicka mig guiden” samtycker du till att ResMed behandlar din persondata för att hantera din fråga.
För ytterligare information hur ResMed hanterar din persondata, läs våra användarvillkor och integritetspolicy.

Referenser :

  1. Benjafield et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. Lancet Respiratory Medicine http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(19)30198-5.
  2. Young T, Evans L, Finn L, Patta M. Estimation of the clinically diagnosed proportion of sleep apnoea syndrome in middle-aged men and women. Sleep 1997; 20: 705-706.