Narval CC-antiapnéskena helt digitalt | ResMed Sverige

Narval CC™ – dental digital lösning

Genom att integrera intraoral skanning (IOS) och onlinebeställning i den datorstödda design- och tillverkningsprocessen (CAD/CAM) kan Narval CC-antiapnéskenan tillverkas 100 % digitalt. Upptäck fördelarna med ett helt digitalt arbetsflöde vid framtagning av antiapnéskenor – från ledtider och bevarade avtryck till förenklad logistik.

Hur ser det helt digitala Narval CC-arbetsflödet ut?

1. Intraoral skanning

Med intraoral skanning skapas korrekta och detaljerade 3D-bilder av patientens tänder och munhåla. Dessa digitala avtryck används sedan för att skapa en virtuell modell av patientens mun, och för att utforma den specialtillverkade antiapnéskenan.

Precisionsskanning | Bevarade avtryck | Förenklad logistik | Leverans inom 10 arbetsdagar

2. Onlinebeställning med Narval Easy

Genom att beställa online med Narval Easy kan tandläkare snabbt och enkelt skicka patienternas digitala avtryck och designspecifikationer till det digitala Narval CC-arbetsflödet. Du kan följa upp patienttitrering och se beställningsstatus online samt dela data med patientens sömnläkare.

Effektiv beställningsprocess | Se beställningsstatus i realtid | Följ upp patienttitrering | Säker dataplattform

3. Datorstödd design och tillverkning (CAD/CAM)

CAD/CAM-teknik används för att tillverka den slutliga antiapnéskenan. Detta gör det möjligt att anpassa varje Narval-skena utifrån patientens unika behov vad gäller komfort och följsamhet.1 En ytterligare fördel med att använda CAD/CAM-teknik är att den visat sig producera Narval CC-antiapnéskenor som har högre effekt vad gäller att minska AHI än Narval-skenor som inte tillverkats med CAD/CAM.2

Högprecisionsteknik | Robust och hållbar3 | Hög effekt1 | Patenterad smart retentionsmetod

Det helt digitala Narval CC-arbetsflödet innebär en effektiv process för att utforma specialtillverkade antiapnéskenor, samtidigt som bevarandet av avtryck också får prioritet.

Fördelarna med ett helt digitalt arbetsflöde för antiapnéskenor

Dra nytta av fördelarna med intraoral skanningsteknik genom att erbjuda en effektiv,1 helt digitalt tillverkad antiapnéskena på din tandläkarpraktik.

Komfort för patienter som har OSA och snarkar

Narval CC-antiapnéskenan, som är specialtillverkad för patienter som snarkar och har OSA, är bekväm.1 Den exakta passformen är utformad för att ge bästa effekt och för att motverka obehag under natten.1

Tid och effektivitet

Med Narval CC-antiapnéskenan blir arbetsflödet snabbare och effektivare. Du behöver inte lägga tid på att låta avgjutningar torka eller skicka iväg dem. Med det helt digitala Narval CC-arbetsflödet kan Narval-skenor levereras inom 10 arbetsdagar.

Bevarade avtryck

Klassiska avgjutningar kan skadas under transporten, vilket kan innebära att det behövs göras nya avtryck. Det digitala Narval CC-arbetsflödet eliminerar det här eventuella problemet, eftersom allt görs digitalt, vilket bevarar avtrycken.


Förenklad logistik

Genom att integrera intraoral skanning och onlinebeställning förenklar Narval CC logistiken kring antiapnéskenor. Du kan enkelt se och hantera beställningar, vilket gör processen mer effektiv och praktisk.

Förbättrad patientdatahantering

Ta del av patientens skanningar när som helst på datorn med Narval Easy, ResMeds säkra4 onlineplattform som gör att du kan hantera och följa upp OSA-patienter som behandlas med Narval CC.

Komfort för patienter som har OSA och snarkar

Narval CC-antiapnéskenan, som är specialtillverkad för patienter som snarkar och har OSA, är bekväm.1 Den exakta passformen är utformad för att ge bästa effekt och för att motverka obehag under natten.1

Tid och effektivitet

Med Narval CC-antiapnéskenan blir arbetsflödet snabbare och effektivare. Du behöver inte lägga tid på att låta avgjutningar torka eller skicka iväg dem. Med det helt digitala Narval CC-arbetsflödet kan Narval-skenor levereras inom 10 arbetsdagar.

Bevarade avtryck

Klassiska avgjutningar kan skadas under transporten, vilket kan innebära att det behövs göras nya avtryck. Det digitala Narval CC-arbetsflödet eliminerar det här eventuella problemet, eftersom allt görs digitalt, vilket bevarar avtrycken.


Förenklad logistik

Genom att integrera intraoral skanning och onlinebeställning förenklar Narval CC logistiken kring antiapnéskenor. Du kan enkelt se och hantera beställningar, vilket gör processen mer effektiv och praktisk.

Förbättrad patientdatahantering

Ta del av patientens skanningar när som helst på datorn med Narval Easy, ResMeds säkra4 onlineplattform som gör att du kan hantera och följa upp OSA-patienter som behandlas med Narval CC.

Positiva resultat från europeiska utvärderingar av antiapnéskenan Narval CC

Enkel hantering

98 % av tandläkarna ansåg att skanningsprocessen var smidig eller mycket smidig5

Hög precision

81 % av Narval CC-skenor som tillverkats utifrån digitala avtryck hade god passform utan justeringar6

Våra partners inom intraoral skanning

För den helt digitala tillverkningsprocessen för Narval CC-antiapnéskenor behövs någon av våra validerade intraorala skannrar:

Vanliga frågor och svar om det helt digitala Narval CC-arbetsflödet

Den helt digitala tillverkningsprocessen för Narval CC kräver användning av en av våra validerade intraorala skanners:

Det är en helt digital process som kan göras i tre enkla steg:

 1. Gör intraorala skanningar av patientens över- och underkäksbågar och behandla för bettregistrering
 2. Skicka skanningarna till ResMed via skannerplattformen
 3. Skapa ditt Narval Easy-konto och beställ Narval CC-antiapnéskenan online

ResMed designar (CAD) och tillverkar (CAM) därefter patientens unika skena, som du sedan får inom 10 arbetsdagar från att du skickat beställningen.

Här är en lista på digitala intraorala skannrar som är kompatibla med Narval CC-antiapnéskenan:

Narval CC-antiapnéskenor, som tillverkas med CAD/CAM-teknik, ger högre effekt vad gäller att sänka AHI än Narval-skenor som inte tillverkas med CAD/CAM.2 CAD/CAM-processen gör att varje skena kan specialtillverkas, utifrån patienternas unika behov. CAD/CAM-processen har hög precision och noggrannhet och resulterar i en biokompatibel skena av polyamid vilket minskar risken för allergier. Narval CC-skenor kan dessutom stå emot krafter som motsvarar de som uppstår vid tandpressning, vilket gör dem robusta och hållbara.3

Narval Easy är en praktisk, säker4 onlineplattform som kan användas för att göra och spåra Narval CC-beställningar, registrera och följa upp patienternas titreringsförlopp, dela information med vårdteamet och förenkla administrationen kring sömnbehandlingar. Med Narval Easy, är det enkelt att hålla ett öga på hur det går för patienterna.

Ett verktyg som hjälper dig att göra Narval CC-skenor helt digitalt

Innehåller allt du behöver veta om hur du drar nytta av det helt digitala Narval CC-arbetsflödet, till exempel:

Hur det fungerar: video som förklarar systemet och fördelarna
Processen i praktiken: animering som vägleder dig från början till slut
Behandla sömnapné: se hur Narval CC kan hjälpa dina patienter
Användarguide: stegvisa instruktioner i hur du beställer Narval CC
Klinisk evidens: titta på vårt webbinarium om OSA, antiapnéskenor och Narval CC-funktioner

*Observera att antiapnéskenan Narval CC inte är tillgänglig i England, Skottland eller Wales.

Narval CC är indikerad för behandling av vuxna som snarkar eller har lindrig till medelsvår obstruktiv sömnapné (OSA). Vid svår OSA är den indikerad efter att behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck (PAP) inte gett tillräcklig effekt, eller inte följts eller accepterats av patienten.

Innehållet i detta dokument är endast avsett för vårdgivare. I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkterna tas i bruk och under tiden de används.

Referenser:

 1. Vecchierini MF, Attali V, Collet JM, et al. Mandibular advancement device use in obstructive sleep apnea: ORCADES study 5-year follow-up data. J Clin Sleep Med. 2021;17(8):1695-1705. doi:10.5664/jcsm.9308. En prospektiv, multicenter observationskohortstudie under 5 år med 331 OSA-patienter. Dataanalys från uppföljning efter 5 år. Kliniskt studie-ID: NCT01326143.
 1. Vecchierini MF et al. A custom-made mandibular advancement device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Medicine 2016 Mar; 19:131-40. A 5-year prospective observational multicentre cohort study on 331 OSA patients. 3-6 months follow-up data analysis. Clinical Trials.gov identifier: NCT01326143.
 2. Compression tests – ResMed internal report C258999, May 2018 – Chapters 8 & 9: Narval splints withstand compression forces of 500 N.
 3. Narval Easy was built to be secure and is hosted by a third-party company that holds the stringent French ASIP Santé certification as well as the ISO 27001 certification to host medical data.
 4. IOS European Controlled Product Launch (CPL/Sirona) – ResMed internal report C258916, data on file, May 2018 – Chapters 5.2 (Summary from 44 manufactured IOS MRD), 5.3 (Patients’ and practitioners’ feedback from 41 questionnaires), and 7 (Combination with the 3Shape CPL). Extracts from this ResMed internal report:
  • In 92% of cases, the practitioner was satisfied or very satisfied with the device (N=40).
  • In 61% of cases the device was judged to fit better than other appliances made with physical impressions (N=36).
  • 81% of the devices fitted well without any adjustment (N=102).
  • 93% of patients were satisfied or very satisfied with their device (N=40).
  • 98% of practitioners judged the scanning process to be convenient or very convenient (N=47).
 5. IOS European Controlled Product Launch (CPL /3shape) – ResMed internal report C229953, data on file, January 2017- Chapters 4.2 (Summary from 92 manufactured IOS MRD), 4.3 (Patients, and practitioners, feedback from 63 questionnaires).
  Extracts from this ResMed internal report:
  • In 98% of cases the practitioner found the scanning process convenient or very convenient (N=47).
  • A gag reflex was reported in 6% of cases (N=53).
 6. Kerbrat A, Vinueso O, Lavergne F, et al. Clinical impact of 2 types of oral appliances – Narval cadcam vs Narval non-cadcam – on upper airway volume in obstructive sleep apnea patients. ERJ Open Research Apr 2019, 5 (suppl 3) P153; DOI: 10.1183/23120541.sleepandbreathing-2019.P153.