Behandlingsalternativen för snarkning | ResMed Sverige

Behandlingsalternativen för snarkning

På ResMed har vi lösningar för halssnarkare som inte lider av sömnapné såväl som för halssnarkare som lider av sömnapné. Detta innefattar både mild till måttlig OSA och svårare fall av OSA.

Halssnarkare som inte har sömnapné

Dina patienter tillhör denna kategori om de har testats för sömnapné och fått ett apné-hypopnéindex (AHI) på mindre än 5.  Om du inte vet vad patienten har för AHI-nivå rekommenderar vi att du genomför en nattlig andningsregistrering eller att du hänvisar patienten till en kollega som kan genomföra testet.  Genom att få klarhet i vilket tillstånd av sömnapné patienten befinner sig i kan du välja bästa möjliga behandling.

På ResMed anser vi att det mest effektiva behandlingsalternativet för halssnarkning är en specialtillverkad antiapnéskena som Narval CC.1,2 Dessa orala hjälpmedel, som har många namn – mandibelframdragande apparatur, intraoral apparatur, orala hjälpmedel och antiapnéskenor – håller underkäken i ett läge när du sover som minskar kollapsen av luftvägarna och utvidgar utrymmet bakom tungan, för att förhindra apné och snarkningar.

oral-appliance-upper-airway-mechanism-resmed

Är din patient en nässnarkare? I så fall rekommenderas inte antiapnéskenor, då de inte löser patientens problem. Vi uppmanar dig att undersöka andra alternativ, som sprayer, snarkplåster, hakremmar m.m.

Halssnarkare med mild till måttlig OSA

Om dina patienters AHI-nivåer ligger mellan 5 och 30 erbjuder ResMed både antiapnéskenan Narval och ett komplett utbud av CPAP-behandlingsalternativ.  Antiapnéskenor är ett kliniskt bevisat alternativ till CPAP-behandling för snarkare med mild till måttlig OSA.2,3,4 De har högre nivåer av acceptans, så det är mer troligt att användare fortsätter behandlingen.3 Bland vanliga användare är de nästan lika effektiva som CPAP när det gäller att minska AHI-nivåerna.5

Halssnarkare med svår OSA

Om patientens AHI-nivå är över 30 ska PAP-behandling definitivt vara det första valet.  Det finns olika typer av PAP-behandling, däribland APAP, CPAP och bilevel-behandling ResMed har ett komplett utbud av masker, anordningar och tillbehör för att göra PAP-behandling så bekväm och icke störande som möjligt.

Om dina patienter har uppvisat att de inte kan vänja sig vid PAP-behandling, eller om de är allergiska mot det, kan du som sömnläkare ordinera en antiapnéskena.  Faktum är att i den största flernivåstudien i sitt slag visade det sig att användare med svår OSA som regelbundet använde Narval CC lika ofta minskade sina AHI-nivåer med 50 % som de som lider av mild till måttlig OSA. 1

Andra alternativ för att stoppa snarkning är operation och radiofrekvensbehandling.

Kliniska resultat för Narval CC: ORCADES-studien

Utvärdering av effektiviteten och efterlevnaden av Narval CC MRD: det är syftet med ORCADES-studien, den största multicenterstudien av patienter med obstruktivt sömnapné-hypopnésyndrom (OSAHS) som behandlas med ett specialanpassat MRD. Den pågående studien följer 369 patienter under en period av 5 år.1 158 patienter – 43% av deltagarna i studien – har svår OSAHS (AHI> 30).

 

sömnapné-quiz

Referenser:

* ASV-behandling är kontraindicerad hos patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (New York Heart Association 2-4) med reducerad ejektionsfraktion för vänster ventrikel (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår övervägande central sömnapné.

  1. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.
  2. Lim et al. Oral appliances for OSA. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. 
  1. Practice Parameters for the Treatment of Snoring and Obstructive Sleep Apnea with Oral Appliances: An Update for 2005, AASM report, Sleep 2006;29(2): 240-243, US Guidelines.
  2. Non-CPAP therapies in obstructive sleep apnoea, ERS task force. Eur Respir J. 2011 May;37(5):1000-28, Systematic Review. Recommendations (European).
  3. B. Fleury et al. OSAHS treatment with mandibular advancement oral appliance. Rev Mal Respir. 2010 Oct;27 Suppl 3:S146-56. Systematic Review. Recommendations (France).
  4. Vanderveken OM. Objective measurement of compliance during oral appliance therapy for sleep-disordered breathing. Thorax. 2013 Jan;68(1):91-6.