myAir-appen – en sömnapnéapp | ResMed Sverige

myAir™-app

Håll koll på din PAP-behandling. Vore det inte positivt att kunna se att din PAP-behandling hjälper?

myAir kan motivera dig att fortsätta med behandlingen1 genom att du kan se vad som fungerar bra och få hjälp att lösa enklare problem. Prova myAir-appen från ResMed, framtagen för PAP-behandlingsapparaterna Air10™ och AirSense 11™*.

En smart app som håller dig motiverad

myAir-appen ger dig tillgång till  instruktionsvideor, aktuella coachningstips och behandlingsrapporter. Varje morgon visas din myAir-poäng som ger dig praktisk och motiverande information om din sömn och din behandling. På så vis kan du alltid enkelt se hur det går och vad som kan bli bättre.

myair-app-bilder-coachning-för-pap-patienter-resmed myair-app-bilder-coachning-för-pap-patienter-resmed

Värdefull support under den första tiden med PAP

AirSense 11-användare har tillgång till Personlig behandlingsassistent*.

I Personlig behandlingsassistent får du anvisningar om hur du installerar apparaten och masken genom stegvisa instruktionsvideor. Du kan även testa olika trycknivåer, kontrollera maskens täthet och lära dig hur du ser till att masken sitter på bästa sätt, tack vare tillvänjningsfunktionen Provomgång.

Smarta lösningar som kopplas samman dig och din vårdgivare

Du kan använda Care Check-In i myAir-appen* om du använder en AirSense 11-apparat.

Care Check-In** är ett enkelt och okomplicerat sätt att berätta för din vårdgivare hur det går för dig. Om det uppstår ett problem så vet de när de ska erbjuda hjälp. Du kan även felsöka några enkla problem på egen hand tack vare onlinehjälpen i myAir-appen.

Patienter och deras myAir-berättelser

myAir låter som en bra sak, men hur fungerar det på riktigt? Rose, Andy och Paul beskriver hur det var för dem att få diagnosen sömnapné och förklarar varför de tycker att myAir är ett bra verktyg för att hantera PAP-behandlingen.

De här berättelserna är hämtade ur verkligheten och är dokumenterade erfarenheter av deras individuella svar på behandlingen. Utfall och resultat kan variera och den här personens individuella svar ger ingen indikation på eller garanti för att någon annan har samma eller liknande upplevelser. Din vårdgivare kan ge dig mer information.

Med myAir får jag reda på det jag behöver om min behandling
— för Rose är myAir ett jättebra verktyg för att hålla sig uppdaterad och se till att sömnbehandlingen fungerar så bra som möjligt.

myAir gav mig mitt, och vårt, liv tillbaka” — Andy förklarar varför han tycker att myAir är effektiv och enkel att använda.

myAir har förändrat mitt liv till det bättre” — Paul delar med sig av sina erfarenheter av att använda myAir med ASV-behandling och hans förvandling från energilös till energisk.

Användarguide

myAir användarguide

myAir by ResMed 2.17 Release Notes

Vanliga frågor och svar om myAir

Om du monitorerar din sömnbehandling hemma kan det bli enklare att hålla motivationen uppe och fortsätta med behandlingen. myAir är utformad så att du ska kunna följa behandlingen efter varje natt, genom poäng som visar hur det går och feedback som leder till förbättringar. Du kan också få hjälp att lösa enkla problem med PAP-masken i myAir.

myAir är en app för support vid sömnbehandling som används för att följa upp den sömnbehandling du får med en AirSense- eller AirCurve-apparat*.  myAir hjälper dig även att se hur det går, hur du använder masken och apparaten på rätt sätt och felsöker vanliga problem på egen hand.   Du kan använda myAir-appen för att ta del av

  • myAir-poäng, vilket är en ögonblicksbild av dina behandlingsresultat varje dag
  • individanpassade coachningstips och råd
  • videoklipp, tips och instruktioner som ger svar på vanliga frågor
  • uppmuntran som höjer motivationen och ökar tryggheten
  • behandlingsresultat som visar hur behandlingen har fungerat under de senaste 30/90/365 dagarna.

För en mer interaktiv coachnings- och supportupplevelse kan AirSense 11-användare dra nytta av avancerade funktioner som Personlig behandlingsassistent, Provomgång och Care Check-In.

Personlig behandlingsassistent innehåller interaktiva funktioner som är avsedda att hjälpa dig att komma igång med behandlingen på ett lätt och tryggt sätt. Personlig behandlingsassistent kan enbart användas av AirSense 11 -användare. Lösningen har interaktiva, röstguidade videoinstruktioner som hjälper dig att installera utrustningen hemma och felsöka vanliga problem. Den ger också tillgång till tillvänjningsverktyget Provomgång, där du kan testa olika trycknivåer, kontrollera maskens täthet och lära dig hur du ser till att masken sitter på bästa sätt om det behövs.

Care Check-In är ett enkelt och effektivt system som låter din vårdgivare veta om du har det tufft, om du behöver extra hjälp att skapa en positiv PAP-vana eller om du redan märker av fördelarna med behandling. Feedbacken från dig i Care Check-In visas tillsammans med behandlingsdata i distansmonitoreringssystemet AirView™. Detta innebär att din vårdgivare snabbt kan se om du behöver hjälp och får ett försprång när det gäller att hitta en lösning för just dig.

Mobilappen myAir kan laddas ned från App Store® och Google Play™.***

iPhone®: Ladda ned appen myAir i App Store®

Android™: Ladda ned appen myAir från Google Play

myAir är inte tillgänglig som en app för iPad- eller Android-surfplattor.

Du kan registrera dig för myAir genom att ladda ned appen till din Apple® iPhone® i App Store® eller till din kompatibla Android™-smartphone från Google Play™.

myAir-poängen berättar hur bra du sovit under det senaste behandlingstillfället: ju högre poäng, desto bättre sömn. Poängen är ett tal mellan 0 och 100 som räknas ut utifrån nattens behandlingsdata baserat på fyra kategorier:

  • Användningstimmar
  • Masktäthet
  • Händelser per timme
  • Mask på/av-händelser

myAir kan endast användas med ResMed Air10- och AirSense 11-apparater. Vissa funktioner i myAir-appen kan endast användas med AirSense 11-apparater.

Dina data visas vanligtvis i myAir strax efter att du avslutat ett behandlingstillfälle. Försök igen senare om du precis har avslutat en behandling och du inte kan se några data. För att kunna använda myAir behöver du ha en nätverksanslutning så att du kan skicka och ta emot data. Behandlingsapparaten måste vara ansluten till en strömkälla och får inte vara i flygplansläge.

Om du behöver hjälp med myAir kan du gå in på  myAir-supportsidan i myAir-appen. Där finns mängder av information om hur du använder myAir, inklusive vanliga frågor och svar om till exempel konton, lösenord och data.

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

Se myAir-supportsidan för relevant information om varningar och försiktighetsåtgärder att beakta innan och medan produkten används.

 

Referenser:

*myAir är kompatibel med ResMed AirSense 10- och 11-apparater och AirCurve 10-apparater med integrerad trådlös anslutning. myAir är inte tillgänglig i alla länder. Vissa funktioner i myAir är endast tillgängliga i myAir-appen. Vissa funktioner i myAir-appen kan endast användas av de som använder AirSense 11-apparater.

** Care Check-In är tillgängligt i myAir-appen om du parkopplar appen och AirSense 11-apparaten via Bluetooth.

***Android och Google Play är varumärken som tillhör Google, Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Apple, App Store och iPhone är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

  1. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient: A ResMed-sponsored study of how myAir users behave better. 2016.