Sömnapnéapparater | ResMed

PAP-apparater för sömnapnébehandling

ResMed-aparat-AirSense11

Om du har en sömnrelaterad andningsstörning finns det troligen en PAP-apparat från ResMed som passar just dig.

Våra sömnapparater kan kombineras med en användarvänlig coachningsapp som hjälper dig att förbättra din upplevelse och följa dina framsteg, samtidigt som din vårdgivare kan granska dina behandlingsdata och erbjuda individanpassade behandlingsalternativ, antingen på distans eller vid ett besök.

Hitta den sömnapnéapparat som passar dina behov

Jag har obstruktiv sömnapné (OSA)

Jag har central sömnapné (CSA)

 

Upptäck en apparat för CSA och andra komplexa sömnrelaterade andningsstörningar

Apparat för adaptiv servoventilation (ASV) ➜

PAP- och APAP-apparater

Få en diskret, effektiv behandling av dina sömnrelaterade andningsstörningar med ResMeds PAP- och AutoSet-apparater med komfortfunktioner.

Bilevelapparater

Våra bilevelapparater är en bra lösning om du behöver positivt luftvägstryck men inte är en lämplig kandidat för PAP. Bilevelapparater från ResMed är utformade med komfort i fokus, och kan vara ett bra alternativ för att få en god sömn.

Adaptiv servoventilation**

Om du har en mer komplex sömnrelaterad andningsstörning, till exempel kombinerad OSA/CSA, framväxande central apné (TE-CSA), blandad apné eller periodisk andning, kan du behöva mer stöd än vad traditionella PAP-apparater kan erbjuda.

Hittar du inte produkten du söker?

Den kan ha utgått ur sortimentet. Gå till vår sida med användarguider och tekniska dokument för ytterligare information.

I användarguiderna hittar du relevant information angående kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkterna tas i bruk och under tiden de används.

Referenser:
* Per den 19 april 2024. 136 mm (B) × 84 mm (D) × 52 mm (H), 450 cm³.
**ASV-behandling är kontraindicerat för patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (NYHA 2–4) med minskad ejektionsfraktion i vänster kammare (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår dominerande central sömnapné.
***Vissa funktioner i myAir är endast tillgängliga i myAir-appen och för Air11-sömnapnéapparater. myAir är endast tillgängligt i vissa länder.

  1. Morgenthaler TI, Gay PC, Gordon N, Brown LK. Adaptive servoventilation versus noninvasive positive pressure ventilation for central, mixed and complex sleep apnea syndromes. Sleep 2007;30(4):468-475.
  2. Brown SE, Mosko SS, Davis JA, Pierce RA, Godfrey-Pixton TV. A retrospective case series of adaptive servoventilation for complex sleep apnea. J. Clin. Sleep Med. 2011;7(2):187-195.

Vissa apparater är endast tillgängliga i vissa länder.

Innehåll senast uppdaterat: 04/2024