Forskning kring KOL | ResMed Sverige

Forskning kring KOL

Nya forskningsrön pekar på att högflödesbehandling (HFT) i hemmet kan vara fördelaktigt för KOL-patienter med hypox,1,2 och att icke-invasiv ventilation (NIV) i hemmet kan vara fördelaktigt för KOL-patienter med hyperkapni.3,4

Referenser:

  1. Köhnlein T, et al., Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
  2. Murphy P et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial, JAMA. Published online 21 May 2017. doi:10.1001/jama.2017.4451.
  3. Storgaard LH, et al. Long-term effects of oxygen-enriched high-flow nasal cannula treatment in COPD patients with chronic hypoxemic respiratory failure. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2018;13:1195-1205.
  4. Rea H, et al. The clinical utility of long-term humidification therapy in chronic airway disease. Respir Med 2010;104:525-533.

Innehållet i detta dokument är endast avsett för vårdgivare. I användarguiderna (och de kliniska guiderna) hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkterna tas i bruk och under tiden de används.