Underhåll av PAP-behandlingsapparat och tillbehör | ResMed Sverige

Underhåll av behandlingsapparat och tillbehör

Din patients behandlingsapparat måste underhållas väl för att ge en effektiv behandling.

 

Rengöring av behandlingsappraten

Vi rekommenderar att man varje månad kopplar ur behandlingsapparaten och torkar av utsidan med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Undvik att använda vatten i områden med elektriska delar.

Din patients apparat måste underhållas väl för att kunna leverera en effektiv behandling. Ett tilltäppt luftfilter kan påverka det tryck som tillförs i patientens mask under natten. Det är därför viktigt för dina patienter att regelbundet kontrollera att det inte förekommer damm eller några skador i luftfiltret.

För information om hur man rengör apparattillbehör, se hjälpsidan för rengöring av tillbehör.

airsense11 underhåll och byte av luftfilter resmed

Rengöring av tillbehör

Varje dag

Varje månad

Notera

Notera att du också kan maskindiska befuktaren. Ta först isär den. Använd ett program för ömtålig disk eller glas (använd bara översta hyllan).

Använd inte något av följande för att rengöra sina befuktare eftersom dessa lösningar kan orsaka skada och förkorta produktens livslängd:

  • Blekmedel, klor-, alkohol- eller ammoniakbaserade lösningar
  • Fuktgivande, antibakteriella eller glycerinbaserade tvålar
  • Vattenmjukgörande och ej godkända avkalkningsmedel

Slangar och filter

Ett regelbundet underhåll av komponenterna är nyckeln till din patients sömnapnébehandling. Här är våra riktlinjer, för en optimal behandling, för byte av filter och slang.

Hur ofta ska slangen bytas?

resmed-climatelineair-tube-cpap-accessory

Vi rekommenderar att du byter patientens slang regelbundet för maximal komfort. Normalt bör byte ske efter 6 till 12 månaders användning.

 

Hur ofta ska luftfiltret bytas?

resmed-air11-standardengångsfilter-apparat-tillbehör

Om miljön, där behandlingsapparaten står, är särskilt fuktig eller dammig kommer engångsfiltret inte att hålla länge. Vi rekommenderar att din patient visuellt inspekterar filtret varje månad för att avgöra om filtret behöver bytas ut. Rekommenderat byte är var 6:e månad eller tidigare, beroende på filtrets tillstånd.