Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning | ResMed Sverige

Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

En familj med två äldre, en mamma, en pappa och två barn som går i naturen, håller varandra i handen

Vi anser att det altruistiska målet att hjälpa människor att sova bättre, andas bättre och leva ett liv av högre kvalitet utanför sjukhusen på ett etiskt, lagligt och hållbart sätt helt enkelt är nyckeln till vårt företags tillväxt, så att vi kan hjälpa hundratals miljoner människor som behöver vår hjälp.

Det här betyder hållbarhet för oss

ResMeds övergripande strategi grundar sig på hållbarhet i verksamheten eftersom innovation, etisk affärspraxis och verksamhetsoptimering är exakt det som gör att vi kan rädda och berika miljontals liv.

Kort sagt är vår inställning till miljön, vårt sociala ansvar och beprövade bolagsledning helt enkelt kärnan i vår verksamhet.
Vi tror att ambitionen att hjälpa människor att sova bättre, andas lättare och få högre livskvalitet, utanför sjukhusmiljön och på ett etiskt, lagenligt och hållbart sätt, helt enkelt är nyckeln till företagets tillväxt, så att vi kan nå ut till hundratals miljoner människor som behöver vår hjälp.

Vi har också en drivkraft att förstå vad vårt team behöver och arbeta för deras professionella och personliga utveckling. Vi har en knivskarp målsättning att anställa, stötta och lyfta fram de bästa i vårdbranschen.

Vår företagskultur ställer höga krav på innovation och starka värderingar och etiska principer – hela vägen från toppen till kunden, inklusive vår viktigaste kund: patienten.

För att uppfylla dessa standarder varje dag krävs ett engagerat och motiverat globalt team som strävar efter innovation och överlägsenhet.

Vi investerar stort i forskning och utveckling, både genom insatser från vårt egna team i världsklass och i samarbete med utomstående forskningsorganisationer som bidrar till att utöka vår räckvidd.

Vår företagskultur kräver och värdesätter innovation, inte bara inom vårdvetenskap, utan inom allmän kunskap om sjukdomar, framtagning av riktlinjer och hos vårt eget teams kompetens.

Strikt överensstämmelse med lagar och riktlinjer och tonvikt på säkerhet, kvalitet, miljö, integritet och datasäkerhet är alla grundläggande delar i ResMeds globala företagskultur.

Vår inställning

På ResMed strävar vi alltid efter att minska vårt klimatavtryck från vår verksamhet och leveranskedja. Vi är fast beslutna att tillsammans med våra anställda, leverantörer och kunder.

Eliminera onödigt avfall i alla våra system och processer.

Minimera våra utsläpp, framförallt från deponiavfall som inte är biologiskt nedbrytbart.

Designa och utveckla produkter med mindre miljöpåverkan under hela livscykeln.

Öka medarbetarnas medvetenhet om vilken miljöpåverkan deras beslut och handlingar innebär.

Övervaka våra miljömässiga resultat och samarbeta med våra medarbetare, leverantörer, kunder och tillsynsorgan så att vi kan göra kontinuerliga förbättringar.

Uppfylla våra åtaganden om att efterleva tillämpliga nationella, regionala och lokala lagar och regler samt relevanta internationella initiativ för att minska skadliga föroreningar.

Läs vår hållbarhetsrapport

Även om vi har gjort goda framsteg vet vi att det fortfarande finns mycket mer vi kan göra för att uppfylla våra kunders och våra egna målsättningar.

Läs mer om vår miljöpåverkan i vår hållbarhetsrapport. (Engelsk PDF)