Sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) | ResMed

Sömnrelaterade andningsstörningar (SDB)

Sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) kännetecknas av avvikande andningsmönster, eller andningsuppehåll, och otillräcklig ventilation under sömnen.

Några av de vanligaste typerna av sömnrelaterade andningsstörningar inkluderar övre luftvägsmotstånd (UARS) och obstruktivt apné-hypopnésyndrom* (OSAHS) som även kallas obstruktiv sömnapné (OSA).

Om din patient har sömnrelaterade andningsstörningar lider han/hon förmodligen av sömnavbrott, dagtrötthet och försämrad livskvalitet. Men din patient är inte ensam – upp till en av fem vuxna lider av sömnrelaterade andningsstörningar1.

Läs mer om SDB

Snarkande är vanligt: En av tre män snarkar regelbundet och denna procentsats ökar med åldern.1 Den övergripande utbredningen av snarkning bland vuxna är 34,61%.

Det första tecknet på en sömnstörning är snarkning, även om många patienter inte inser att det kan tyda på något allvarligt. Det finns även andra symptom.

Det finns tre typer av sömnrelaterade andningsstörningar: obstruktiv sömnapné (OSA), central sömnapné (CSA) och mixad eller komplex sömnapné. Varje typ har utmärkande kännetecken som gör det möjligt att ställa en diagnos.

When left untreated, patients with SDB have an increased risk of developing serious chronic diseases such as cardiovascular disease and type 2 diabetes. A significant number of patients with COPD also have SDB. 

ResMed ger dig verktyg som hjälper dig att bedöma och undersöka om dina patienter lider av obstruktiv sömnapné samt rekommendera en sömnstudie.

Referenser:

  1. Young T, Peppard PE, Gottlieb DJ. Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective. Am J Respir Crit Care Med 2002;165(9):1217-39.

* An apnoea refers to a pause in respiration lasting more than 10 seconds. A hypopnoea is defined as a decrease in airflow of at least 30% for 10 seconds or more, with an associated oxygen desaturation or arousal.