ResMed för patienter | Sömnapné och andningssjukdomar

Sömnapné & Andningssjukdomar

ResMed förbättrar livet för personer med sömnapné, KOL eller andra kroniska andningstillstånd och sjukdomar.

Sömnapné och behandling

Snarkar du eller slutar andas på natten? Har du påbörjat behandling?

Har du nyligen fått diagnosen sömnapné? Lär dig mer om sömnapnébehandling, inklusive hur du ställer in din utrustning och följer upp din behandling.

Kom igång

Med rätt behandling, så sover du bättre, vaknar utvilad och känner dig piggare under dagen.

Upptäck behandlingsalternativ

Sömnapné är vanligt och det betyder att du slutar andas medan du sover. Men vem drabbas av sömnapné och varför?

Läs mer

KOL och andra respiratoriska tillstånd

Lär dig mer om kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL); vad som orsakar KOL, dess stadier, diagnos och behandling.

Läs mer om KOL

Lär dig mer om respiratoriska sjukdomar, inklusive OHS, neuromuskulär sjukdom, restriktiv lungsjukdom, hur de behandlas hemma eller på sjukhus.

Läs mer

Lär dig mer om hur non invasiv (NIV) eller invasiv (IV) ventilation kan hjälpa dig med din andning.

Läs mer om ventilation

Behandlingslösningar

Lär dig mer om behandlingsalternativ för sömnrelaterade andningsstörningar (SDB) eller andningsinsufficiens som förknippas med andra sjukdomar.

Våra behandlingsapparater bidrar till en diskret, effektiv behandling.

Upptäck vårt breda sortiment av högeffektiva och bekväma masker.

Våra ventilatorer ger effektiv behandling. De är utvecklade för att hjälpa dig att andas lättare och mer behagligt, oavsett om du är hemma eller på sjukhus.

Narval CC antiapnéskena ger dig skräddarsydd komfort för behandling av snarkning och obstruktiv sömnapné (OSA).

Information om Philips återkallande av produkt (juni 2021)

Måndagen den 14 juni 2021 utfärdade Philips ett frivilligt meddelande om återkallande av produkt i USA och ett säkerhetsmeddelande i övriga världen (Philips återkallelse* juni 2021 nedan) för vissa CPAP-apparater och ventilatorer. ResMed-apparater omfattas inte av detta återkallande och är säkra för patienter att använda. ResMed-apparater använder ett annat material för ljudreducering än det material som används av Philips.

För ResMed är patientsäkerheten högsta prioritet.