Sömnapné & Andningssjukdomar

ResMed förbättrar livet för personer med sömnapné, KOL eller andra kroniska andningstillstånd och sjukdomar.

Information om enskild tillverkares återkallande av produkt (juni 2021)

Måndagen den 14 juni 2021 utfärdade en annan tillverkare ett meddelande om återkallande av produkt för vissa CPAP-apparater och ventilatorer. ResMed-apparater omfattas inte av detta återkallande och är säkra för patienter att använda. ResMed-apparater använder ett annat material för ljudreducering än det material som används av den andra tillverkaren.

För ResMed är patientsäkerheten det viktigaste.