Rengöring och byte av PAP mask | ResMed Sverige

Rengöring och byte av mask

För att upprätthålla en behandling av god kvalitet och för att dina patienter ska kunna uppleva bästa möjliga bekvämlighet i sin behandling är det viktigt att mask och dess komponenter rengörs och byts ut regelbundet. Upptäck varför och hur.

Maskrengöring

Varför är det viktigt att dina patienter rengör sin mask?

Varje gång en patient använder sin mask, lämnar huden smuts och fett runt förseglingen. Med tiden kan ansamling av detta påskynda slitaget på masken. Masker kan också bli missfärgade med tiden.

Det är därför vi rekommenderar att dina patienter rengör sina masker regelbundet för att säkerställa en optimal behandling.

Dina patienter bör handtvätta masken dagligen och huvudbandet varje vecka genom att försiktigt gnugga dem i varmt vatten (ca 30 grader) med ett milt diskmedel/tvättmedel.
Vi rekommenderar också att patienter tvättar ansiktet före användning av masken, helst med en pH-neutral tvål, och undviker att använda ansiktskrämer eller likande där masken kommer i kontakt med ansiktet.
Dessa produkter kan störa maskens tätning och potentiellt försämra maskens kvalitet med tiden.

Hur ska mina patienter rengöra sina masker?

Hänvisa dina patienter till deras masks specifika användarguide för detaljerade instruktioner om rengöring. Följande rengöringsinstruktioner gäller för de flesta masker:

Varje dag, eller efter varje användning, bör patienterna:

Ta isär maskkomponenterna (se användarguiden för instruktioner). Patienter som har en näskuddemask ska ta maskkudden ur maskramen.

Blötlägg och tvätta de separerade maskkomponenterna noga (med undantag för huvudband och mjuka skydd) genom att försiktigt gnugga dem i varmt vatten (ca 30 grader) med ett milt tvättmedel. Torka av hudsmuts och -fett från mjukdelen efter användning för optimal maskförslutning. Detta gäller inte för AirTouch F20.

Använd en mjuk borste för att rengöra ventilen, och andra roterande delar på masken som behöver rengöras, till exempel swiveln, swivelringen och kulleden. 

Inspektera varje del och rengör på nytt vid behov tills du ser att delen är helt ren. 

Skölj alla komponenterna ordentligt i vanligt vatten och låt dem lufttorka skyddade från direkt solljus.

Varje vecka, bör patienterna:

Handtvätta huvudbandet och de mjuka skydden om de är en del av masken.

 

Skölj noggrant, krama ur vattnet ur huvudbandet och låt det lufttorka skyddat från direkt solljus.

 

Notera att huvudbandet kan tvättas utan att tas isär. Vid första tvätten kan färgen fälla. Om någon komponent fortfarande är smutsig efter att du har tvättat den, eller har synliga tecken på slitage (t.ex. sprickor, missfärgningar eller revor) ska den bytas ut.

Patienten kan också använda rengöringsservetter avsedda för PAP-masker, som är särskilt bra att ha om patienten är är på resande fot. Rengöringsservetterna av 100 % bomull är ett snabbt, enkelt och praktiskt sätt att rengöra masken.

Byte av mask

Varför och hur ofta ska mina patienter byta ut sin mask och dess komponenter?

Liksom alla plagg eller accessoarer blir masken utsliten med tiden. En gammal mask är mer benägen att läcka, medan gamla huvudband kan förlora sin elasticitet, vilket leder till överspänning och obehag. Att använda en mask som är i gott skick hjälper dina patienter att uppleva en mer bekväm och effektiv behandling vid varje användning.

Livslängden på en mask eller mjukdel beror på olika faktorer, såsom hur ofta din patient bär den, hudtyp (torr, fet, etc.) och hur ofta masken rengörs. Eftersom schemat för maskbyte är unikt för varje patient och typ av mask, rekommenderar vi att patienter inspekterar sin mask enligt rengörings- och underhållsrutinen som beskrivs i användarguiden som medföljer masken. Den innehåller riktlinjer som hjälper dig och din patient att inspektera, bedöma och byta ut de olika maskkomponenterna.

Hur vet jag att det är dags att byta ut utrustningen?

Om någon del av systemet visar tecken på försämring (sprickor, sprickor, missfärgningar, revor, kuddskador etc.), ska den komponenten kasseras och bytas ut.

I allmänhet kan det vara dags för din patient att byta ut masken eller några av dess beståndsdelar om:

  • Din patient måste dra åt remmarna ofta
  • Masken har en styvhet, istället för att vara mjuk och fjädrande
  • Din patient upplever att behandlingen känns mindre effektiv än vanligt
  • Mjukdelen är hal även efter att den har rengjorts
  • Mjukdelen är inte längre klar och genomskinlig
  • Mjukdelen och maskramen visar tecken på slitage, styvhet, sprickor eller brott

Läs mer i användarguiden för respektive mask för mer detaljerad information.

cpap-mask-replacement-resmed

Masker: Frågor och svar

Hur kan jag göra min patients mask mer bekväm?

En mask som sitter bra är bekvämare, skönare att använda och ger en bättre behandling…

Hur ofta bör mina patienter rengöra sin mask?

Vi rekommenderar att dina patienter rengör sina masker regelbundet för att säkerställa en optimal behandling…

 

Hur ska jag desinficera och sterilisera masker?

ResMed har rekommenderat och validerat procedurer i enlighet med ISO17664 för desinficering och sterilisering av masker…