ResMed är ISO 14001:2015-certifiering | ResMed Sverige

Miljöledningssystem

Miljöledningssystem Ventilatorer i solnedgången

ResMed har ett omfattande miljöledningssystem med ISO 14001:2015-certifiering vid vårt produktions- och produktutvecklingscenter i Sydney. Miljöledningssystemet upprättades för att systematiskt minska vår miljöpåverkan och säkerställa att vi följer nationell och internationell miljölagstiftning som rör vår verksamhet och för att hantera alla miljörelaterade risker, möjligheter, aspekter och konsekvenser.

ISO 14001-certifiering

Vi utökar implementeringen av ISO 14001-standarderna till andra stora produktionsanläggningar.
I nuläget är vi övertygade om att vårt kvalitetsstyrningssystem, med vår strävan efter effektiv produktion och kontinuerliga förbättringar, medför miljömässiga förbättringar på ett sätt som är både effektivt och integrerat i vår kärnverksamhet.