ResMed integritetsmeddelande | ResMed Sverige

Integritetspolicy

Senaste uppdatering : 11/2023

Den här integritetspolicyn kan ändras när som helst. Datum för senaste uppdatering anges alltid i varje integritetspolicy. Vi kommer att informera dig om vi gör betydande ändringar i den här integritetspolicyn.

Den här integritetspolicyn gäller för https://www.resmed.se/. Om du använder andra ResMed-produkter och -tjänster regleras din relation med oss av separata integritetspolicyer för var och en av dem.

I den här integritetspolicyn avser ”du” och ”din” personen som använder https://www.resmed.se/, medan ”vi” och ”vår” avser ResMed.

ResMed måste säkerställa efterlevnad av de krav som ställs i dataskyddslagstiftningen (GDPR) och i förekommande fall lokala dataskyddslagar. Dina personuppgifter måste behandlas och skyddas i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Den här integritetspolicyn innehåller information om dina rättigheter och vår praxis rörande sekretess. Dessa rättigheter och praxis reglerar hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det här är den information som ResMed vill dela med dig.

Personuppgifter som samlas in av ResMed och syftet med insamlingen

När du besöker webbplatsen https://www.resmed.se/ samlar ResMed in vissa av dina personuppgifter via cookies eller liknande tekniker. I vår cookiepolicy finns mer information om behandling av personuppgifter som samlats in via cookies eller liknande tekniker.

När du skapar ett konto på ResMed.se som vårdgivare och sedan loggar in på detta konto för att få tillgång till vår dokumentation samlar ResMed in följande personuppgifter:

  • Identifieringsdata: Förnamn och efternamn, land/region
  • Yrkesdata: e-postadress, arbetsplatsens namn
  • Anslutningsdata: lösenord

Användning av dessa personuppgifter är nödvändig för att skapa, upprätthålla och hantera ditt konto på ResMed.se och därmed ge dig tillgång till vår dokumentation. Det behövs därför för att uppfylla avtalet som du är part i om du accepterar de allmänna villkoren och tjänsten på registreringssidan för ditt konto på https://www.resmed.se/.

När du skapar ditt konto samlar ResMed in din e-postadress, som du kommer att använda som åtkomstidentifierare på https://www.resmed.se/.

Användningen av din yrkesrelaterade e-postadress i denna kontext är godkänd i och med ResMeds legitima intresse att upprätthålla en affärsrelation med sina kunder och för att kunna informera dem om produkter och tjänster som kan vara intressanta för dem.

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar ResMed in följande personuppgifter:

  • Identifieringsdata: E-postadress.

Användning av dessa personuppgifter är nödvändig för att skicka regelbundna tips till dig om sömnapné och/eller behandling av lungsjukdomar. Tipsen har tagits fram i syfte att förbättra din behandlingsupplevelse och göra ditt liv enklare. Detta godkänns när du lämnar samtycke till ResMed genom att markera rutorna i kontaktformuläret.

När du fyller i formuläret för att kontakta ResMeds kundtjänst samlar ResMed in följande personuppgifter:

Om du är vårdpersonal eller potentiell kund:

  • Identifieringsdata: förnamn, efternamn
  • Yrkesdata: e-postadress, yrkestitel
  • Information som du väljer att ange i meddelandefältet i förfrågan: identifieringsdata, yrkesinformation, personlig information osv.

Användningen av dessa personuppgifter är nödvändig för att dina frågor ska kunna besvaras. Det är därför tillåtet för ResMed att svara vårdpersonal som är intresserade av att ställa ytterligare frågor till ResMed. När du fyller i kontaktformuläret samlar ResMed in din e-postadress för att kunna besvara din fråga via e-post. ResMed kan utöver det skicka ytterligare information om sina produkter och tjänster till din yrkesrelaterade e-postadress. Användningen av din yrkesrelaterade e-postadress i denna kontext är godkänd i och med det samtycke du har gett ResMed för att skicka vårt nyhetsbrev till dig.

Om du är patient eller potentiell patient:

  • Identifieringsdata: förnamn, efternamn, e-postadress
  • Information som du väljer att ange i meddelandefältet i förfrågan: identifieringsdata, hälsodata, personlig information osv.

Användning av dessa personuppgifter är nödvändig för att din förfrågan ska kunna besvaras. Eftersom du kan ange hälsoinformation – känslig information – i meddelandefältet i kontaktformuläret måste ResMed inhämta ditt samtycke innan din förfrågan kan besvaras. Därför får du information ovanför knappen ”Skicka” om att du ”genom att klicka på knappen ’Skicka’ ger ditt samtycke till att ResMed behandlar dina personuppgifter för att kunna besvara din förfrågan”.

När du fyller i kontaktformuläret samlar ResMed in din e-postadress för att kunna besvara din fråga via e-post. ResMed kan utöver det skicka ytterligare information om sömnapnébehandling och/eller behandling av lungsjukdomar direkt till din e-postadress. Denna användning av din e-postadress i denna kontext är godkänd i och med det samtycke du ger till ResMed genom att markera rutorna i kontaktformuläret. När du klickar på ReCaptcha-funktionen ”Jag är inte en robot” samlas vissa av dina personuppgifter in och delas med Google. För att kunna säkerställa att ResMeds webbformulär inte missbrukas eller används för skräppost har ResMed valt att använda Googles tjänst ReCaptcha. Den kontrollerar att informationen i ResMeds formulär har matats in av en människa och inte ett automatiserat program. I ReCaptcha utförs analyser av ditt beteende genom behandling av vissa av dina personuppgifter, t.ex. din IP-adress, hur länge du besökte webbplatsen, dina musrörelser med mera.

ResMed använder Zoom Info för att validera och verifiera domänen för den e-postadress som du har delat med oss.För att kunna ge användarna personliga annonser via sociala nätverk och visa riktade annonser om våra tjänster för en relevant målgrupp delar vi e-postadresser till de användare som har samtyckt till marknadsföringskommunikation med våra reklampartners för att nå ut till liknande målgrupper. Du kan välja att avstå från detta genom att skriva till de adresser som anges nedan.

Ansvariga för insamling och behandling av personuppgifter på ResMed

Den ResMed-enhet som ansvarar för dina personuppgifter kallas för ”personuppgiftsansvarig”. Varje ResMed-enhet har utsett ett dataskyddsombud (DSO) som ger råd och stöd till personuppgiftsansvarig för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas korrekt. Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är följande ResMed-enhet:

ResMed (UK) Ltd, ett aktiebolag registrerat i England (registreringsnummer 02863553) med säte på 96 Jubilee Avenue, Milton Park, Abingdon Oxfordshire, Storbritannien, OX14 4RW (+44 [0] 1235 862 997.
Namn, e-postadress, telefonnummer till DSO för Sverige:
Fieldfisher (Brussels) LLP, privacy@resmed.eu, +35312243777-
Avdelning: Privat – Underavdelning: Hälsa.

Lagringstid för dina personuppgifter

ResMed lagrar dina personuppgifter (bortsett från uppgifter som samlats in via cookies eller liknande tekniker) under olika långa perioder beroende på syftet med insamlingen:

– Kontaktförfrågningar: ResMed lagrar dina personuppgifter under så lång tid som behövs för de tillåtna syftena, och därefter tas de bort. Lagringen sker i en särskild mapp i e-postlådan för ResMeds kundservice.

– Anspråk: Om en förfrågan som inkommer via kontaktformuläret identifieras som ett anspråk lagras uppgifterna i vårt kvalitetsstyrningssystem i 15 år för att spåra våra svar på anspråket.

– E-post: ResMed lagrar dina personuppgifter i 3 år efter det sista kontakttillfället.

Uppgifter som samlats in via cookies eller liknande tekniker lagras enligt förutsättningarna som anges i vår Cookies policy.

Delning av personuppgifter med tredje part

Vi säljer eller leasar inte dina personuppgifter. Vi delar dem endast i enlighet med den här integritetspolicyn i den utsträckning som gällande lagar tillåter.

Vi kan dela dina personuppgifter:

– med en ResMed-enhet, ett ResMed-kontor eller ett företag som ägs eller kontrolleras av ett ResMed-kontor,

– om hela eller en del av ResMeds verksamhet överförs till en annan enhet inom ramen för fusion, tillgångsöverlåtelse eller annat,

– på ett kontrollerat och säkert sätt med tredje part, vårt e-postverktyg (Dot Digital), vår hosting-leverantör (AWS), vårt kvalitetsstyrningssystem (Trackwise), vårt CRM-system (Salesforce), vårt verktyg för verifiering och validering av e-post (Zoom Info) och våra partners inom sociala medier och annonsering (Meta). Ovanstående databehandlare har förbundit sig via avtal att skydda dina personuppgifter och att endast använda dem i syfte att tillhandahålla de tjänster som ResMed ursprungligen har begärt från dem.

– om vi är förpliktigade att göra det enligt lag, eller

– om det behövs för syften som ryms inom ramen för rättsliga förfaranden eller för att utöva eller upprätthålla en rättighet som erkänns i gällande lag.

Överföring av personuppgifter utanför EU

ResMed strävar i första hand efter att användning av dina personuppgifter ska ske i territorium som tillhör en medlemsstat i Europeiska unionen eller något annat land som av Europeiska kommissionen anses ge tillräckligt skydd för personuppgifter i kraft av inhemsk lagstiftning eller ratificerade internationella överenskommelser.

Enligt vad som anges i avsnitt 4 ovan kan ResMed dock komma att dela dina personuppgifter med ResMed-enheter utanför EU för anspråkshantering, eller med externa tjänsteleverantörer, Sparta Systems, som hanterar underhåll av vårt kvalitetsstyrningssystem (Trackwise), Meta och Google LLC vars ReCaptcha-tjänst används av ResMed, Zoom Info som ett verktyg för verifiering av e-postdomäner.

ResMed betonar att dessa typer av åtkomst endast är möjliga om lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att dataöverföringen sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Därför implementerar vi alla lämpliga säkerhetsåtgärder (till exempel EU-kommissionens standardavtalsklausuler, Googles Privacy Shield-certifiering) för att säkerställa att all överföring av personuppgifter till tjänsteleverantörer utanför EU sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Datasäkerhet på ResMed

Vi använder flera olika åtgärder för säkerhet och sekretess för att skydda dina uppgifter och följa gällande dataskyddslagar.

ResMed har också säkerställt att de personuppgifter som samlas in på Resmed.se kommer att lagras på ett säkert hosting-center i Europa av databehandlare som har valts ut med största noggrannhet och som endast agerar enligt ResMeds instruktioner.

Observera att trots våra säkerhetsåtgärder är det omöjligt att garantera en absolut säkerhetsnivå för data som skickas via internet. Om vi får bekräftelse på att dina personuppgifter har blivit hackade kommer vi att följa gällande lagbestämmelser om meddelanden om dataintrång.

Dina rättigheter när ResMed behandlar dina personuppgifter

Du har rättigheter gällande dina personuppgifter.

Först och främst kan du utöva din rätt till tillgång, vilket innefattar din rätt att få information som hjälper dig att förstå hur ResMed behandlar dina personuppgifter, samt rätten att begära att ResMed förser dig med en kopia av de personuppgifter om dig som vi har.

Du kan också instruera oss att radera de personuppgifter om dig som vi har i de system som beskrivs ovan under vissa omständigheter. Detta kallas för rätt till radering av personuppgifter.

Du kan instruera oss att rätta dina personuppgifter om du upptäcker att någon uppgift är felaktig. Detta kallas för rätt till rättelse av personuppgifter.

I vissa fall kan du instruera oss att begränsa vår behandling av dina personuppgifter. Detta kallas för rätt till begränsning av behandling av personuppgifter.

Du kan också göra invändningar motResMeds användning av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Detta kallas för rätt att göra invändningar.

Du kan också när som helst invända mot att dina personuppgifter används för marknadsföring genom att följa instruktionerna om avregistrering som finns i alla marknadsföringsmeddelanden som vi skickar via e-post.

Avslutningsvis har du också rätt att instruera ResMed om att överföra dina personuppgifter till dig eller att överföra dem direkt till en annan tjänsteleverantör. Detta kallas för rätt till dataportabilitet.

Om du bor i Frankrike kan du också ge instruktion om vad som ska hända med dina personuppgifter efter din död.

Om det gäller rättigheter som du inte kan utöva själv ska du skriva till ResMeds dataskyddsteam på adressen privacy[at]resmed.eu. Vi kommer då att omedelbart behandla din begäran om att utöva rättigheterna, och vi informerar dig i alla händelser om vilka åtgärder som har vidtagits efter din begäran inom en månad efter att vi mottog din begäran.

Observera att juridiska skyldigheter kan begränsa din begäran om att utöva rättigheter. Om så är fallet håller vi dig underrättad om det.

Om du är missnöjd med vårt svar eller om du upptäcker något som bryter mot en specifik lokal dataskyddslag har du rätt att lämna in ett klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten i ditt hemland, det land där din arbetsplats finns eller i det land där brottet bedöms ha skett.