Juridik och IR

ResMed tillhandahåller denna webbplats som en allmän informationstjänst. Läs mer om våra juridiska ansvarsfriskrivningar, varumärken, patent och skattestrategi för Storbritannien.

Friskrivningsklausuler

ResMed tillhandahåller denna webbplats i allmänt informationssyfte. ResMed är inte ansvarig för någon felaktig, utebliven, förvanskad eller oriktig information på dessa webbsidor.

Alla medicinska uppgifter som tillhandahålls ska endast betraktas som allmän information. Webbplatsen ersätter inte utlåtande från en legitimerad läkare eller annan vårdpersonal.

Även uppgifter om produkter ska betraktas som allmän information. De ersätter inte bruksanvisningar eller annan dokumentation som medföljer ResMed-produkter och ersätter inte heller råd från legitimerad läkare eller annan vårdpersonal.

De produkter som beskrivs på webbplatsen finns eventuellt inte tillgängliga i alla länder. När en produkt har olika delnummer gäller särskilt att europeiska produkter lyder under direktivet för medicintekniska produkter (93/42/EEG), samt att de uppfyller lokala regler och är CE-märkta. Produkter som inte är CE-märkta får inte distribueras i Europa.

Produktspecifikationer kan komma att ändras utan varsel.

I vissa länder finns några eller samtliga produkter som beskrivs på webbplatsen endast tillgängliga på ordination av läkare.

ResMed rekommenderar inte några webbplatser som tillhör externa parter och som är länkade till denna webbplats.

Allt innehåll på denna webbplats ingår i upphovsrätt som ägs eller används på licens av ResMed.

Alla rättigheter är förbehållna och all otillåten kopiering, lagring eller reproduktion i alla former är strängt förbjuden av upphovsrättsägaren.

Genom att klicka på en länk och ladda ner en produktbruksanvisning från denna webbplats bekräftar du att du antingen är slutanvändare av produkten i fråga, en handelspartner, eller en läkare som söker information om produkten i syfte att bedöma dess lämplighet för patienter.

Nedladdning av detta material är förbjuden för alla organisationer (med undantag för ResMeds handelspartner) som är involverade i försäljning av, eller på annat sätt handlar med, de produkter som beskrivs.

ResMed trademarks

Activa, ActiveCell, Adapt SV, Aero-Click, Aerofix, ApneaLink, AutoScan, AutoSet, AutoSet Advantage, AutoSet CS, AutoSet Respond, AutoSet Spirit, AutoView, AutoVPAP, Boomerang, Breath-O-Prene, Breathe-O-Prene, ClimateLine, Elisée, EPR, Gecko, HumidAire, H3i Plus, H4i, H5i, MAP, Meridian, MinniPAP, Mirage, Mirage Activa, Mirage Kidsta, Mirage Liberty, Mirage Micro, Mirage Quattro, Mirage Swift, Mirage Vista, Moritz, Papillon, Pixi, Quattro, ResAlarm, ResCap, ResControl, ResLink, ResMed, ResMed Partners, ResScan, ResTraxx, ResView, S8, S8 AutoScore, S8 AutoSet Spirit, S8 AutoSet Vantage, S8 Compact, S8 Elite, S8 Escape, S8 Lightweight, S8 Prima, S9, S9 Auto 25, S9 AutoSet, S9 Elite, S9 Escape, S9 Escape Auto, Silent Papillon, Sleep 4a Healthy Life, sleepVantage, SlimLine, Smart Data, SmartStart, SoftEdge, Spirit, Spring Air, Spring Air Technology, Stellar, Swift, Tango, TiControl, Traxx, Ultra Mirage, VPAP, VPAP Adapt SV, VPAP Auto, VPAP Malibu, VPAP Tx, VS III, VS EasyFit, VSet, VS Integra, VS Serena, VS Ultra, are trademarks of ResMed Inc or its subsidiaries.

 • Cidex and Cidex Plus är varumärken som tillhör Johnson & Johnson Corp
 • Embla and Embletta är varumärken som tillhör Medcare
 • SmartMedia är varumärken som tillhör Toshiba
 • Somnologica är varumärken som tillhör Medcare
 • Velcro är varumärken som tillhör Velcro Industries B.V.
 • Windows is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

 

Immateriella rättigheter

ResMed varumärken

Activa, ActiveCell, Adapt SV, Aero-Click, Aerofix, ApneaLink, AutoScan, AutoSet, AutoSet Advantage, AutoSet CS, AutoSet Respond, AutoSet Spirit, AutoView, AutoVPAP, Boomerang, Breath-O-Prene, Breathe-O-Prene, ClimateLine, Elisée, EPR, Gecko, HumidAire, H3i Plus, H4i, H5i, MAP, Meridian, MinniPAP, Mirage, Mirage Activa, Mirage Kidsta, Mirage Liberty, Mirage Micro, Mirage Quattro, Mirage Swift, Mirage Vista, Moritz, Papillon, Pixi, Quattro, ResAlarm, ResCap, ResControl, ResLink, ResMed, ResMed Partners, ResScan, ResTraxx, ResView, S8, S8 AutoScore, S8 AutoSet Spirit, S8 AutoSet Vantage, S8 Compact, S8 Elite, S8 Escape, S8 Lightweight, S8 Prima, S9, S9 Auto 25, S9 AutoSet, S9 Elite, S9 Escape, S9 Escape Auto, Silent Papillon, Sleep 4a Healthy Life, sleepVantage, SlimLine, Smart Data, SmartStart, SoftEdge, Spirit, Spring Air, Spring Air Technology, Stellar, Swift, Tango, TiControl, Traxx, Ultra Mirage, VPAP, VPAP Adapt SV, VPAP Auto, VPAP Malibu, VPAP Tx, VS III, VS EasyFit, VSet, VS Integra, VS Serena, VS Ultra, är varumärken som tillhör ResMed Inc eller dess dotterbolag.

 • Cidex och Cidex Plus är varumärken som tillhör Johnson & Johnson Corp
 • Embla och Embletta är varumärken som tillhör Medcare
 • SmartMedia är ett varumärke som tillhör Toshiba.
 • Somnologica är ett varumärke som tillhör Medcare
 • Velcro är ett varumärke som tillhör Velcro Industries B.V.
 • Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.

ResMed patents

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2007203731, AU2007222882, AU2007252223, AU2007291951, AU2007309509, AU2007342411, AU2008202487, AU2009202756, AU764761, CN200780001837.6, CN200780008056.X, CN200780018828.8, CN200780039629.5, CN200780048416.9, CN200810131444.3, CN200880015580.4, CN201010526969.4, EP1126893, EP1968444, EP2032857, JP3778797, JP5016615, JP5039057, JP5284979, JP5296696, JP5352648, JP5410963, JP5468747, JP5484530, JP5580448, KR1410869, NZ567667, NZ568932, NZ569154, NZ570415, NZ571421, NZ573921, NZ574482, NZ576965, NZ577290, NZ577485, NZ579429, NZ580125, NZ583930, NZ587620, NZ589602, NZ590213, NZ591256, NZ591911, NZ594053, NZ596357, NZ596379, NZ597253, NZ599355, NZ599799, NZ604972, SG200902510-7, SG200903829-0, US6591834, US6745768, US7040317, US7537010, US7866944, US8069854, US8220457, US8267648, US8362669, US8365729, US8485182, US8511307, US8607793, US8636479, US8638014, US8734097, US8829756, USRE44453.

Design registrations: AU201610510, AU201611983, AU201613063, AU353845, AU355720, AU357263, AU358616, AU358767, AU358783, AU358784, AU359318, AU359327, AU360606, AU361592, AU362970, AU364588, AU366046, AU366961, CN201430293053.8, CN201430295161.9, CN201430393791.X, CN201430490103.1, CN201530053343.X, CN201530053389.1, CN201530053405.7, CN201530053406.1, CN201530053407.6, CN201530066515.7, CN201530066833.3, EU2353284, EU2518472, EU2519827, EU2586644, JP1525591, JP1534027, JP1534028, JP1534240, JP1534241, JP1542658, JP1544560, JP1544561, JP1544615, JP1544616, JP1544617, JP1552327, JP1552901, JP1555413, JP1555414, JP1581053, JP1581056, JP1593299, NZ418251, NZ419185, NZ419186, NZ419574, NZ419666, NZ419667, NZ419668, NZ419731, NZ419733, NZ419742, NZ419755, NZ419756, NZ419757, NZ419763, NZ420038, NZ420775, NZ420955, NZ422324, TW165819, TW169292, TW169293, TW169294, TWD170220, TWD170485, TWD173557, TWD174178, TWD174179, TWD174180, TWD174181, TWD174182, TWD174183, TWD174184, TWD174791, TWD174792, TWD174793, USD738489, USD743556, USD744108, USD752228, USD775346, USD776256, USD791329.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2003236487, AU2006225224, AU2007203731, AU2007222882, AU2007252223, AU2007291951, AU2007309509, AU2007342411, AU2008202487, AU2009202756, AU734771, AU761189, AU764761, CN200780001837.6, CN200780008056.X, CN200780018828.8, CN200780039629.5, CN200780048416.9, CN200810131444.3, CN200880015580.4, CN201010526969.4, EP1083953, EP1126893, EP1878458, EP1968444, EP2032857, JP3737698, JP3778797, JP4643247, JP5016615, JP5039057, JP5248560, JP5284979, JP5296696, JP5352648, JP5410963, JP5468747, JP5484530, JP5580448, KR1410869, NZ567667, NZ568932, NZ569154, NZ570415, NZ571421, NZ573921, NZ574482, NZ576965, NZ577290, NZ577485, NZ579429, NZ580125, NZ583930, NZ587620, NZ589602, NZ590213, NZ591256, NZ591911, NZ594053, NZ596357, NZ596379, NZ597253, NZ599355, NZ599799, NZ604972, SG200902510-7, SG200903829-0, US6532959, US6591834, US6745768, US6951217, US7040317, US7077132, US7537010, US7770579, US7866944, US7967012, US8056559, US8069854, US8220457, US8267648, US8362669, US8365729, US8485182, US8511307, US8528556, US8607793, US8636479, US8638014, US8677997, US8734097, US8829756, US8857430, USRE44453.

Design registrations: AU201610510, AU201611983, AU201613063, AU353845, AU355720, AU357263, AU358616, AU358767, AU358783, AU358784, AU359318, AU359327, AU360606, AU361592, AU362970, AU364588, AU366046, AU366961, CN201430293053.8, CN201430295161.9, CN201430393791.X, CN201430490103.1, CN201530053343.X, CN201530053389.1, CN201530053405.7, CN201530053406.1, CN201530053407.6, CN201530066515.7, CN201530066833.3, EU2353284, EU2518472, EU2519827, EU2586644, JP1525591, JP1534027, JP1534028, JP1534240, JP1534241, JP1542658, JP1544560, JP1544561, JP1544615, JP1544616, JP1544617, JP1552327, JP1552901, JP1555413, JP1555414, JP1581053, JP1581056, JP1593299, NZ418251, NZ419185, NZ419186, NZ419574, NZ419666, NZ419667, NZ419668, NZ419731, NZ419733, NZ419742, NZ419755, NZ419756, NZ419757, NZ419763, NZ420038, NZ420775, NZ420955, NZ422324, TW165819, TW169292, TW169293, TW169294, TWD170220, TWD170485, TWD173557, TWD174178, TWD174179, TWD174180, TWD174181, TWD174182, TWD174183, TWD174184, TWD174791, TWD174792, TWD174793, USD738489, USD743556, USD744108, USD752228, USD775346, USD776256, USD791329.

May be covered by one or more of the following:

Patents: US9027556, US9937315.

May be covered by one or more of the following:

Patents: US8960196, US9027556, US9757533, US9937315, US9950131, US9962510, US9962511.

Design registrations: AU201616820, AU201711187, AU201712438, AU201713986, CN201730034859.9, EU3504711.

May be covered by one or more of the following:

Patents: US8960196, US9119931.

Design registrations: AU201616818, AU201711185, AU201712406, AU201713926, EU3508720.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2006206040, AU2010251884, AU2013257426, AU2013257413, CN200810210534.1, DE202006021251U, DE202006021256U, DE202006021258U, DE202006021260U, DE20200621257U, EP2471566, JP5053863, JP5823378, NZ556198, NZ570796, NZ582439, NZ587344, NZ591309, NZ597254, NZ599608, NZ612693, NZ617661, NZ626417, US7997267, US8220459, US8397727, US8550081, US8550082, US8550083, US8555885, US8567404, US8573213, US8573214, US8573215, US8578935, US8613280, US8616211, US8851075, US8950404, US8960196, US9044564, US9149593.

Design registrations: AU358462, AU358584, AU358587, CN201430263754.7, CN201530013846.4, CN201530013817.8, EU2512004, JP1530282, JP1541944, JP1555415, NZ419109, NZ420340, NZ421654, TW172511, TW174947, TW174948, USD760379, USD782655, USD797277.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2012339622, CN200810210534.1, CN201420035822.9, CN201420708544.9, CN01430522218.4, CN201430522412.2, CN201430522242.8, CN201430521878.0, CN201430522413.7, CN201430522618.5, NZ570796, NZ582439, NZ591309, NZ599608, US8397727, US8851075, US8950404.

Design registrations: AU357122, AU358463, AU359862, AU357213, CN201430175418.7m CN01430522218.4, CN201430522412.2, CN201430522242.8, CN201430521878.0, CN201430522413.7, CN201430522618.5, CN201430175438.4, EU2472118, EU2481168, IN263251, IN263252, IN263253, IN263254, IN263255, IN263256, IN263257, IN263258, IN263259, JP1525469, JP1531921, JP1531955, JP1548491, JP1548569, JP1548492, JP1549792, JP1549949, JP1549950, JP1555412, NZ418925, NZ418926, NZ420611, NZ420951, NZ422340, TW171115, TW173215, TW174185, TW174186, TW174187, TW174944, TW174945, TW174946, USD740935, USD764049, USD794772.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2007202555, AU2008221506, AU785376, AU362043, CN200810210534.1, EP1314445, EP1582230, EP2039386, JP4354664, JP4607913, JP5042789, JP5650535, JP1522693, JP1522694, JP1525158, JP1525158, JP1525160, JP1525161, JP1525162, NZ570796, NZ571348, NZ582439, NZ584073, NZ584110, NZ591309, NZ594204, NZ599608, US6581594, US6823865, US7159587, US7926487, US8397727, US8528558, US8636007, US8851075.

Design registrations: AU20160401, AU353546, AU353572, AU354622, AU355319, AU356347, AU358341, AU359323, AU360398, AU362043, AU362974, AU364590, AU365905, AU366884, CN201330549899.9, CN201330550695.7, CN201430302326.0, CN201430302363.1, CN201430302481.2, CN201430302535.5, CN201430302536.X, CN201430302537.4, CN201430302759.6, EU2347450, EU2349266, IN258091, IN258092, IN258093, IN258094, IN258095, JP1522693, JP1522694, JP1525158, JP1525158, JP1525160, JP1525161, JP1525162, JP1531389, JP1531394, JP1531652, JP1531922, JP1532548, JP1534080, JP1534081, JP1534082, JP1534083, JP1534084, JP1534239, JP1534247, JP1534248, JP1534249, JP1534250, JP1534251, JP1540070, JP1540238, NZ418213, NZ418215, NZ418887, NZ419651, TW166361, TW169591, TW171999, TW172000, TW172001, TW172002, TW172003, TW172004, TW172005, TW172006, TW172007, TW172008, TW175154, USD737953, USD743535, USD787661, USD808516.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2012292950, AU2016200222, CN103906929, EP2739857, NZ620412, NZ711507, NZ729296, US10124135.

Design registrations: EP2762401, USD790683, USD837968.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2007203731, AU2007222882, AU2007252223, AU2007291951, AU2007309509, AU2007342411, AU2008202487, AU2008203812, AU2009202756, AU2014301955, AU764761, CN105813679, CN200780001837.6, CN200780008056.X, CN200780018828.8, CN200780039629.5, CN200780048416.9, CN200810131444.3, CN200880015580.4, CN201010526969.4, EP1126893, EP1144036, EP1844810, EP1900324, EP1968444, EP2032857, EP3013402, JP3778797, JP5016615, JP5039057, JP5284979, JP5296696, JP5352648, JP5410963, JP5468747, JP5484530, JP5580448, JP6045081, KR1410869, NZ567667, NZ568932, NZ569154, NZ570415, NZ571421, NZ573921, NZ574482, NZ576965, NZ577290, NZ577485, NZ579429, NZ580125, NZ583930, NZ587620, NZ589602, NZ590213, NZ591256, NZ591911, NZ594053, NZ596357, NZ596379, NZ597253, NZ599355, NZ599799, NZ604972, NZ631008, SG200902510-7, SG200903829-0, US6425395, US6591834, US6745768, US7040317, US7100608, US7537010, US7866944, US8069854, US8220457, US8267648, US8362669, US8365729, US8485182, US8511307, US8607793, US8636479, US8638014, US8734097, US8829756, US8910631, US9028423, USRE44453.

Design registrations: AU201610510, AU201611983, AU201613063, AU353845, AU355720, AU357263, AU358616, AU358767, AU358783, AU358784, AU359318, AU359327, AU360606, AU361592, AU362970, AU364588, AU366046, AU366961, CN201430293053.8, CN201430295161.9, CN201430393791.X, CN201430490103.1, CN201530053343.X, CN201530053389.1, CN201530053405.7, CN201530053406.1, CN201530053407.6, CN201530066515.7, CN201530066833.3, EU2353284, EU2518472, EU2519827, EU2586644, JP1525591, JP1534027, JP1534028, JP1534240, JP1534241, JP1542658, JP1544560, JP1544561, JP1544615, JP1544616, JP1544617, JP1552327, JP1552901, JP1555413, JP1555414, JP1581053, JP1581056, JP1593299, NZ418251, NZ419185, NZ419186, NZ419574, NZ419666, NZ419667, NZ419668, NZ419731, NZ419733, NZ419742, NZ419755, NZ419756, NZ419757, NZ419763, NZ420038, NZ420775, NZ420955, NZ422324, TW165819, TW169292, TW169293, TW169294, TWD170220, TWD170485, TWD173557, TWD174178, TWD174179, TWD174180, TWD174181, TWD174182, TWD174183, TWD174184, TWD174791, TWD174792, TWD174793, USD738489, USD743556, USD744108, USD752228, USD775346, USD776256, USD791329.

May be covered by one or more of the following:

Patents: US8960196, US9119931.

Design registrations: AU201616817, AU201616820, AU201711184, AU201711187, AU201712438, AU201712841, AU201713986, CN201730034787.8, CN201730034859.9, CN201730376968.9, EU3504711, EU350866.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2005318949, CN200580044321.0, CN20111064713.0, EP1662996, JP5334091, JP5662373, NZ554108, NZ566715, NZ593988, US7785265, US8066647.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2004292337, AU2009230737, AU2010206082, CN20020814714.6, CN200480006230.3, CN200910173495.7, CN201010120506.8, EP1132106, EP1603618, EP1687052, EP2208504, JP4162118, JP4597959, JP4643724, JP4895474, JP5138936, JP5214781, JP5216044, JP5377525, JP5647278, NZ541914, NZ546457, NZ563389, NZ567617, NZ577484, NZ578969, NZ589745, NZ590212, NZ598113, NZ599296, US6644312, US6688307, US6845773, US7089937, US7255103, US7520279, US7628151, US7644713, US8051852, US8225789, US8448640, US8544467, US9050429.

Design registrations: AU341869, AU341870, AU341871, AU341872, AU341873, CN2012300272299.1, CN201230027270.3, CN201230027296.8, CN201230027300.0, CN201230027331.6, CN201230592604.1, EU1843293, EU1986456, EU2144774, IN16850, IN16851, IN17253, IN17297, IN20617, JP1448276, JP1448277, JP1448278, JP1448279, JP1448280, NZ415741, NZ416537, NZ4165378, NZ416539, NZ416540 USD708733, USD760375, USD827807.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2002233025, AU2002315917, AU2003236487, AU2006225224, AU2008201916, AU2010249207, AU734771, AU761189, CN02154289.9, CN02804936.5, CN20091000141.3, EP1083953, EP1318307, EP1643131, EP1878458, EP1900324, EP1985861, EP2287471, JP3737698, JP4420605, JP4497809, JP4643247, JP4995797, JP5248560, JP5350453, NZ527088, US6532959, US6910483, US6935337, US6951217, US7077132, USRE44453, US7770579, US7967012, US8056559, US8122884, US8225786, US8528556, US8677997, US8857430.

Design registrations: AU157903, AU157904, AU157905, EU111190, DE40202008, DE40201723, ES153516, ES153518, FR021407, GB3001820, GB3001821, USD493520, USD493884, USD497203, USD498527.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2002233025, CN02804936.5, EP1359962, EP2335761, EP2465565, JP4420605, NZ527088, US6935337, US8006691, USRE44453, US9072860.

Design registrations: AU331676, AU331677, CN200930203243.5, EU1720582, JP1402844, JP1402845, NZ413752, NZ413753, USD626642, USD627044.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2004308535, CN200480039669.6, CN101732787, EP1701758, EP2292289, EP2292290, EP2332606, JP5031374, NZ548060, NZ584120, US7878199, US7967013, US8136524, US9642978.

Design registrations: EU254420, JP1252735, JP1252740, JP1252741, JP1252742, JP1252743, JP1252744, JP1252745, JP1266954, JP1275687, JP1286488, JP1291070, JP1291337, JP1291338, JP1303344, NZ405539, NZ406842, NZ406902, NZ406903, NZ406917, NZ406918, NZ406920, NZ406922, NZ408204, USD527099, USD535023, USD537523, USD557411, USD560797, USD590496, USD613852, USD624176, USD644728.

May be covered by one or more of the following:

Patents: CN200580024937.1, CN201010517066.X, EP1624919, EP2514471, EP2522383, JP4734229, JP5453225, JP5604493, JP5809298, JP6456715, NZ578600, NZ588137, US7861715, US7934501, US8505535, US9895503.

Design registrations: EU230404, EU249651, EU415906, JP1252724, JP1253110, JP1280864, NZ406681, NZ588137, USD506827, USD519206, USD539418, USD560796, USD576272, USD579105.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2007203731, AU2007222882, AU2007252223, AU2007291951, AU2007309509, AU2007342411, AU2008202487, AU2009202756, AU764761, CN200780001837.6, CN200780008056.X, CN200780018828.8, CN200780039629.5, CN200780048416.9, CN200810131444.3, CN200880015580.4, CN201010526969.4, EP1126893, EP1968444, EP2032857, JP3778797, JP5016615, JP5039057, JP5284979, JP5296696, JP5352648, JP5410963, JP5468747, JP5484530, JP5580448, KR1410869, NZ567667, NZ568932, NZ569154, NZ570415, NZ571421, NZ573921, NZ574482, NZ576965, NZ577290, NZ577485, NZ579429, NZ580125, NZ583930, NZ587620, NZ589602, NZ590213, NZ591256, NZ591911, NZ594053, NZ596357, NZ596379, NZ597253, NZ599355, NZ599799, NZ604972, SG200902510-7, SG200903829-0, US6591834, US6745768, US7040317, US7537010, US7866944, US8069854, US8220457, US8267648, US8362669, US8365729, US8485182, US8511307, US8607793, US8636479, US8638014, US8734097, US8829756, USRE44453.

Design registrations: AU358025, AU358616, AU360151, AU360368, AU360606, EU2439778, EP2507202, EP2518472, EP2519827, NZ419110, TW165819.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2003236487, AU2006225224, AU2007252223, AU2007291951, AU2007309509, AU2009202756, AU734771, AU761189, CN200780008056.X, CN200780018828.8, CN200780039629.5, CN200780048416.9, CN201010526969.4, EP1083953, EP1878458, EP1900324, EP2032857, JP3737698, JP4643247, JP5016615, JP5039057, JP5350453, JP5352648, JP5410963, NZ567667, NZ569154, NZ571421, NZ576965, NZ577485, NZ580125, NZ589602, NZ591256, NZ591911, SG200903829-0, SG200902510-7, US6532959, US6951217, US7077132, US7770579, US7866944, US7967012, US8006691, US8056559, US8267648, US8362669, US8365729, US8528556, US8631789, US8636479, US8638014, US8677997, US8857430, US8931481, USRE44453, US9072860.

Design registrations: AU327023, AU327028, AU327370, AU327371, AU329025, AU330142, AU331272, AU331676, AU331677, AU332891, AU333858, CN200830346524.1, CN200830346526.0, CN200830346525.6, CN200930193031.3, CN200930193032.8, CN200930193065.2, CN200930193064.8, CN201030215797.X, EU1067417, EU1154751, EU1720582, JP1377401, JP1377402, JP1377403, JP1386693, JP1386694, JP1394553, JP1394372, JP1415251, JP1415252, NZ411762, NZ412594, NZ412495, NZ412509, NZ413090, NZ413091, NZ413752, NZ413753, USD628288, USD629891, USD629892, USD635232, USD635244, USD635245, USD635654, USD638536, USD638537, USD638933, USD644319, USD644320, USD650479, USD652916, USD655813, USD659235, USD663412, USD671209, USD696766, USD708316, USD710989.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2001267133, AU2002301370, AU2003257274, AU2002301370, AU2003257270, AU2003257274, AU2004313613, AU2007201867, AU2008258157, AU2008237535, AU2010200697, CN03821171.8, CN03821170.X, CN03821172.6, CN200480040513.X, CN200910005239.7, CN201010620187.7, EP1187647, EP1187649, EP1334742, EP1545673, EP1621225, EP1637175, EP1640034, JP3686609, JP3802872, JP4031422, JP4434961, JP4467875, JP4474081, JP4511372, JP4570966, JP4741248, JP4738817, JP4787174, JP4976519, JP5053247, JP5068450, JP5107307, JP5123256, JP5373694, JP5618931, NZ513052, NZ526165, NZ526167, NZ526168, NZ538698, NZ538699, NZ542849, NZ543939, NZ548484, NZ556540, NZ570796, NZ572632, NZ573101, NZ573196, NZ573226, NZ573462, NZ582439, NZ585457, NZ585826, NZ585510, NZ589941, NZ595179, NZ595537, US6374826, US6439230, US6463931, US6532961, US6561190, US6772760, US6796308, US6823869, US6860269, US6986352, US7011090, US7021311, US7107989, US7216647, US7234466, US7316230, US7318439, US7487777, US7520279, US7523754, US7600513, US7610916, US7669599, US7753050, US7841345, US7856980, US7958893, US8186348, US8210181, US8230855, US8636006, US8763612, US8826908, US9027558.

Design registrations: AU156662, AU156661, AU156663, AU156664, AU156665, AU156666, AU156667, AU156668, DE40301991, FR031388, FR031389, FR031425, FR031426, FR031427, FR031428, FR031429, FR031430, JP1192858, JP1192859, JP1192860, JP1197930, JP1200876, JP1201592, JP1211086, JP1211264, USD492992, USD493521, USD493522, USD494675, USD495797, USD496098, USD496726, USD500706, USD515204, USD516715, USD530007, USD540464, USD540940, USD545960, USD556897, USD556898, USD561332, USD562444, USD563548, USD567935, USD580048, USD586460, USD588689, USD607994, USD614291, USD617446, USD637284, USD652912, USD671205.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2002301370, AU2003257270, AU2003257274, AU785376, AU2005253641, AU2007201867, AU2008258157, AU2008237535, AU2012201085, CN03821170.X, CN03821172.6, CN200580020203.6, CN200680002171.1, CN200780022443.9, CN201010508994.X, CN201010620187.7, EP1187647, EP1187649, EP1187650, EP1314445, EP1334742, EP1545673, EP1582230, EP1621225, EP1637175, EP1640034, JP3686609, JP3802872, JP4031422, JP4354664, JP4434961, JP4467875, JP4474081, JP4607913, JP5000712, JP5042789, JP5053247, JP5068450, JP5107307, JP5213455, JP5372044, JP5618931, NZ513052, NZ526165, NZ526166, NZ526167, NZ526168, NZ538698, NZ538699, NZ542849, NZ543939, NZ551715, NZ556041, NZ556540, NZ570796, NZ572632, NZ573101, NZ573196, NZ573404, NZ578010, NZ587820, NZ589900, NZ591309, NZ592219, NZ595179, US6374826, US6439230, US6463931, US6532961, US6581594, US6772760, US6796308, US6823865, US6823869, US6860269, US6986352, US7021311, US7107989, US7159587, US7926487, US7216647, US7234466, US7318439, US7487772, US7487777, US7600513, US7610916, US7669599, US7856980, US7958893, US7971590, US7997267, US8186348, US8210181, US8230855, US8327850, US8353294, US8397727, US8528558, US8636006, US8851075, US8944062, US8955517.

Design registrations: AU156663, AU156665, CN200830148308.6, DE40301991.5, EU985601, FR031425, FR031430, JP1192859, JP1197930, JP1367396, NZ411222, USD493521, USD493522, USD545960, USD567935, USD597661, USD652135.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2010251884, AU2013257426, AU2013257413, EP1314445, EP1582230, JP4354664, JP4607913, JP5823378, NZ597254, NZ612693, NZ617661, US6581594, US6823865, US7159587, US8950404, US9044564, US9149593.

Design registrations: AU336564, AU336565, AU336566, AU336567, AU336568, CN201030631361.9, CN201130064762.5, CN201130064624.7, CN201130064761.0, CN201130064763.X, CN201130064625.1, EU1781709, JP1431440, JP1433054, JP1436150, JP1436637, JP1436638, NZ414291, NZ414683, NZ414684, NZ414685, NZ414686, USD695887, USD696396, USD740934, USD753813, USD779652, USD785161.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2003203832, AU2003203833, AU2003203835, AU2003203836, AU2010202144, AU2013201315, AU2015203513, CN100594955, CN1623610, CN100581611, CN101991897, CN104043176, EP1187649, EP1187650, EP1356842, EP1356843, EP136097, EP1640034, EP1721630, EP2301614, EP2319572, EP2327443, JP4468652, JP4485143, JP4544830, JP4593084, JP4694105, JP5254276, JP5480352, JP5523936, JP5934262, JP6117835, JP6253703, JP6356756, NZ536545, NZ541912, NZ550675, NZ553756, NZ553757, NZ553822, NZ553823, NZ553824, NZ553825, NZ562417, NZ562418, NZ562419, NZ567740, NZ580633, NZ590085, NZ600484, NZ617757, NZ707821, US6439230, US6561190, US6907882, US7047972, US7341060, US7487772, US7597100, US7600513, US7669599, US7743767, US7874291, US7938116, US7997267, US8025057, US8042538, US8371302, US8387616, US8479736, US8833370, US8944058, US8997742, US9421340, US9457162, US9669180, US9802018.

Design registrations: DE40300897, FR030845, USD507348, USD540941, USD552731, USD581041, USD585981, USD588690, USD660412, USD673263, USD690003, USD719254, USD736908, USD766421.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2004308536, AU2006255476, AU2010214658, CN200480039643.1, CN200680029139.2, CN200710000177.1, CN200710000902.5, EP1187650, EP1314445, EP1582230, EP1637175, EP1701759, JP4354664, JP4474081, JP4607913, JP5031375, JP5042789, JP5254787, NZ547748, NZ585133, NZ563608, NZ591018, NZ595521, NZ606024, US6374826, US6581594, US6823865, US7159587, US7487772, US7926487, US7318437, US7600513, US7658189, US7708017, US7874293, US7942148, US7997267, US8136525, US8210181, US8342181, US8402971, US8517024, US8915251, US9032955, US9032956, US9067033, US9220860.

Design registrations: EU613146, EU614557, EU637939, EU691191, JP1303352, JP1312522, JP1312343, JP1303353, JP1303354, JP1303355, JP1303356, JP1303357, JP1303358, JP1303359, JP1305900, JP1305901, JP1305902, JP1310636, JP1312344, JP1331400, JP1340761, JP1340900, JP1340902, JP1340903, JP1340904, JP1340905, JP1340906, JP1340907, JP1340908, JP1340909, JP1340910, JP1340911, JP1340912, JP1340913, JP1340914, NZ408257, NZ408258, NZ408898, NZ410290, NZ410291, NZ410292, NZ410311, NZ410312, NZ410313, NZ410314, NZ410315, NZ410322, NZ410323, NZ410324, NZ410325, NZ410326, NZ410327, USD597199, USD623288, USD626646, USD635247, USD645557, USD652909, USD659237, USD664250, USD669576, USD703312.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, CN03821170.X, CN200680002171.1, CN200780022443.9, CN201010508994.X, CN201010620187.7, EP1187647, EP1187648, EP1187649, EP1187650, EP1314445, EP1349602, EP1545673, EP1582230, EP1637175, EP1640034, EP2308536, JP3686609, JP4354664, JP4434961, JP4474081, JP4607913, JP5000712, JP5042789, JP5213455, NZ513052, NZ526165, NZ526166, NZ526167, NZ526168, NZ538698, NZ556041, NZ568159, NZ570796, NZ573101, NZ573226, NZ573404, NZ578010, NZ579280, NZ582439, NZ589900, NZ591222, NZ591309, NZ592219, NZ595537, US6374826, US6439230, US6463931, US6532961, US6581594, US6823865, US6860269, US7011090, US7159587, US7926487, US7188620, US7216647, US7234466, US7243651, US7487772, US7600513, US7610916, US7669599, US7743767, US7802573, US7856980, US7997267, US8186348, US8210181, US8327850, US8397727, US8528558, US8826908, US8851075, US8875709, US8944062, US8955517.

Design registrations: EU366844, EU823497, EU940234, EU959408, EU970374, JP1264474, JP1332693, JP1332694, JP1332695, JP1332696, JP1332697, JP1332698, JP1349614, JP1350173, JP1350282, NZ406357, NZ410682, NZ410683, NZ410892, NZ410022, NZ411316, NZ411317, NZ411318, NZ411319, NZ411320, NZ411321, NZ411322, NZ411323, NZ411324, USD532512, USD547439, USD545960, USD594111, USD594112, USD594113, USD595840, USD597202, USD597660, USD612932, USD614763, USD620105, USD652134, USD694400.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2003257270, AU2006206040, AU2010200697, CN03821170.X, CN03821171.8, CN200680002171.1, CN200680002203.8, CN200780022443.9, CN201010508994.X, CN201010620187.7, EP1187649, EP1187650, EP1314445, EP1334742, EP1582230, EP1637175, EP1640034, EP2471566, EP2481437, JP4354664, JP4474081, JP4511372, JP4607913, JP4738817, JP4976519, JP5000712, JP5042789, JP5053247, JP5053863, JP5123256, JP5213455, NZ538698, NZ538699, NZ556041, NZ556198, NZ567372, NZ573101, NZ573404, NZ578010, NZ587344, NZ589900, NZ591992, NZ592219, NZ595423, NZ608762, US6374826, US6439230, US6581594, US6796308, US6823865, US6823869, US6860269, US7021311, US7159587, US7487772, US7926487, US7216647, US7234466, US7487777, US7600513, US7610916, US7669599, US7753050, US7856980, US7997267, US8210181, US8220459, US8230855, US8327850, US8342181, US8397728, US8517024, US8550081, US8550082, US8550083, US8555885, US8567404, US8573213, US8573214, US8573215, US8578935, US8616210, US8616211, US8636006, US8944062, US8955517.

Design registrations: EU499173, EU559208, EU637939, EU719356, EU720339, EU720883, EU811583, JP1298713, JP1303299, JP1303300, JP1303301, JP1303302, JP1303303, JP1303305, JP1303306, JP1303307, JP1303308, JP1305898, JP1305900, JP1305901, JP1305902, JP1332813, JP1333212, JP1342249, JP1343025, JP1362905, JP1362906, JP1362907, JP1362908, JP1362909, JP1362910, JP1362911, JP1362912, JP1365925, JP1367604, JP4434961, NZ407761, NZ407762, NZ407763, NZ407764, NZ407765, NZ407766, NZ407768, NZ407770, NZ407771, NZ408465, NZ408466, NZ408504, NZ409108, NZ409109, NZ409110, NZ409111, NZ409879, NZ410552, NZ410553, NZ410554, NZ410555, NZ410556, NZ410557, NZ410558, NZ410559, NZ410560, NZ411284, USD542407, USD542408, USD543620, USD548332, USD549322, USD556901, USD558331, USD558332, USD558333, USD558334, USD558568, USD562446, USD564088, USD571459, USD578205, USD578206, USD578207, USD578640, USD579552, USD582762, USD586258, USD586460, USD586461, USD586906, USD586908, USD586909, USD588498, USD593851, USD596739, USD599007, USD600342, USD600343, USD612482, USD613853, USD614287, USD635661, USD637283, USD665494, USD673259, USD675314, USD685904, USD691714, USD703313.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2008323541, CN03821170.X, CN200680002171.1, CN200880116496.1, CN201010508994.X, CN201010620187.7, EP1187647, EP1187649, EP1187650, EP1314445, EP1545673, EP1582230, EP1621225, EP1637175, EP1640034, EP2147769, JP3686609, JP4354664, JP4474081, JP4607913, JP5042789, JP5213455, JP5509088, NZ513052, NZ526165, NZ526166, NZ526167, NZ526168, NZ538698, NZ542849, NZ543939, NZ556041, NZ556540, NZ570796, NZ572632, NZ573101, NZ582439, NZ584797, NZ589845, NZ591309, NZ592219, NZ610184, US6374826, US6439230, US6463931, US6532961, US6581594, US6823865, US6860269, US7159587, US7926487, US7216647, US7234466, US7600513, US7610916, US7669599, US7856980, US8186348, US8210181, US8397727, US8528558, US8851075, US9108014, US9132255.

Design registrations: AU156663, AU156665, DE40301991.5, FR031425, FR031430, JP1192859, JP1197930, NZ411222, USD493521, USD493522, USD545960, USD567935.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2004212633, AU2005231520, AU2011200996, CN200480004811.3, CN200580012190.8, CN200910160819.3, DE 20321471.4, DE 20321472.2, EP1314445, JP4354664, JP4562725, JP4607913, JP4975611, JP5042789, JP5172791, NZ550348, NZ553756, NZ553757, NZ553822, NZ553824, NZ553825, NZ562410, NZ562411, NZ562412, NZ562413, NZ562414, NZ562415, NZ562416, NZ562417, NZ562418, NZ562419, NZ577553, NZ586208, NZ589793, US6581594, US6823865, US6907882, US7159587, US7318437, US7341060, US7461656, US7874293, US7900635, US7926487, US7942150, US8025057, US8042546, US8186352, US8286636, US8312881, US8312883, US8424530, US8757162, US8985117.

Design registrations: EU259056, EU604632, JP1243021, JP1243024, JP1243272, JP1243273, JP1243274, JP1243027, JP1243025, JP1242455, JP1242456, JP1243026, JP1243475, JP1303347, JP1303348, JP1312331, JP1312517, JP1312518, NZ405576, NZ407158, NZ407159, NZ407143, NZ407144, NZ407145, NZ407155, NZ407160, NZ407161, NZ407162, NZ407163, NZ407164, NZ408220, NZ408221, NZ408222, NZ409129, NZ409704, NZ409705, NZ409706, NZ409842, NZ409854, NZ550348, USD542912, USD545961, USD546441, USD549323, USD556899, USD556900, USD557409, USD557410, USD557800, USD561893, USD562729, USD562976, USD586907, USD587800, USD588258, USD589139, USD589140, USD614288, USD614289, USD614290, USD651303, USD691712, USD708736.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2003203832, AU2003203833, AU2003203835, AU2003203836, AU2007100084, AU2007100086, AU2007100138, AU2007100203, AU2007100208, AU2007100205, AU2007100207, AU2007100209, AU2007100622, AU2010202144, AU2013201315, AU2015203513, CN03133029.0, CN03133030.4, CN03133032.0, CN03133029.0, CN03133033.9, EP1187649, EP1187650, EP1356842, EP1356843, EP136097, EP1637175, EP1640034, EP1721630, JP4468652, JP4485143, JP4544830, JP4593084, JP4694105, JP5254276, NZ536545, NZ550675, NZ553756, NZ553757, NZ553822, NZ553823, NZ553824, NZ553825, NZ562417, NZ562418, NZ562419, NZ567740, NZ580633, NZ590085, NZ600484, NZ617757, NZ707821, US6439230, US6561190, US6907882, US7047972, US7069933, US7341060, US7487772, US7597100, US7600513, US7669599, US7743767, US7874291, US7938116, US7997267, US8025057, US8210181, US8371302, US8387616, US8479736, US8833370, US8944058, US8997742, US9421340, US9457162, US9669180, US9802018.

Design registrations: DE40300897, FR030845, USD507348, USD540941, USD552731, USD581041, USD585981, USD588690, USD660412, USD673263, USD690003, USD719254, USD736908, USD766421.

May be covered by one or more of the following:

Patents: NZ580173, NZ600517, US9981102.

Design registrations: USD685463, USD706413, USD757250, USD780304.

May be covered by one or more of the following:

Patents: CN200810210534.1, NZ570796, NZ582439, NZ591309, NZ599608, US7997267, US8397727, US8950404, US8960196.

Design registrations: AU353287, AU354914, AU356303, AU357992, AU360309, CN201330462565.8, EU2315168, JP1522659, JP1522660, JP1522686, JP1522687, JP1530896, JP1530897, JP1539183, JP1540381, JP1540645, JP1540646, JP1541075, JP1543709, NZ418090, NZ419486, TW167585, TW168429, TW168430, TW168431, TW168432, TW169843, TW169844, TW169845, USD751188, USD771241, USD810277.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2006206040, AU2009221630, EP1187649, EP1314445, EP1582230, EP1640034, EP2471566, JP4354664, JP4607913, JP5042789, JP5053863, NZ538699, NZ556198, NZ587344, NZ587744, NZ599679, US6439230, US6581594, US6823865, US7159587, US7487772, US7743767, US7926487, US7669599, US7997267, US8220459, US8342181, US8522784, US8528561, US8550081, US8550082, US8550083, US8550084, US8555885, US8567404, US8573213, US8573214, US8573215, US8578935, US8616211, US8960196, US9119931, US9757533, US9937315, US9950131, US9962510, US9962511.

Design registrations: EU1225411, USD639932, USD639419, USD639420, USD652914, USD653328, USD692553, USD694875, USD708316.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2010311388, JP5781524, NZ598931, NZ612577, US8006691, US8020551, USRE44453, US9072860.

Design registrations: CN201030566594.5, EU1768045, USD658283, USD696395.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2003204620, AU2004292337, AU2006201573, AU2009203204, AU2009230737, AU2010311388, AU2010206082, AU759703, AU779072, CN20020814714.6, CN200480006230.3, CN200910173495.7, CN201010120506.8, EP1129742, EP1132106, EP1175239, EP1687052, EP2208504, JP3683182, JP4158958, JP4162118, JP4643724, JP4597959, JP4643724, JP4895474, JP5138936, JP5144879, JP5214781, JP5216044, JP5377525, JP5647278, JP5781524, NZ541914, NZ546457, NZ563389, NZ567617, NZ577484, NZ578969, NZ589745, NZ590212, NZ598113, NZ598931, NZ599296, NZ612577, US6553992, US6644312, US6688307, US6755193, US6840240, US6845773, US7089937, US7255103, US7367337, US7520279, US7628151, US8051852, US8056559, US8006691, US8020551, US8122885, US8225789, US8544467, US9050429, USRE44453, US9072860.

Design registrations: CN201030566594.5, EU1768045, USD658283, USD696395.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2008221506, EP1314445, EP1582230, EP2039386, JP4354664, JP4607913, JP5042789, JP5650535, NZ571348, NZ584073, NZ594204, US6581594, US6823865, US7159587, US8528558, US8573201, US8636007.

Design registrations: AU328646, AU328647, AU328648, AU328649, AU328650, CN200930210353.4, EU1175624, JP1381949, JP1381950, JP1381951, JP1390774, JP1390775, NZ412707, NZ413735, NZ413736, NZ413737, NZ413738, USD653748, USD656231, USD660413, USD668328, USD709181, USD753819, USD819801.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2008221506, AU2010256351, AU2011313825, AU2012283744, AU2012339622, AU2013206439, EP2039386, JP5819817, NZ571348, NZ584073, NZ594204, NZ596486, NZ619618, US8573201, US9095673.

Design registrations: AU353289, AU354913, AU356304, AU360998, CN201330481739.5, EU2325399, JP1525127, JP1525128, JP1525149, JP1525150, JP1548479, NZ418119, NZ419676, NZ420982, NZ422406, TW165820, TW167335, TW167336, TW167337, TW167338, USD757252, USD758564, USD782032.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU785376, AU2004212633, AU2011200996, EP1314445, JP4354664, JP4562725, JP4607913, JP5042789, JP5172791, NZ562417, NZ562418, NZ562419, NZ553756, NZ553757, NZ553822, NZ553824, NZ553825, NZ570059, NZ582559, NZ591310, US6581594, US6823865, US6907882, US7159587, US7318437, US7341060, US7461656, US7874293, US7900635, US7926487, US7938116, US8025057, US8042546, US8186352, US8286636, US8312881, US8312883, US8424530, US8528558, US8985117.

Design registrations: EU966064, JP1349550, JP1351018, JP1351019, JP1351020, JP1351021, JP1351022, JP1351023, JP1351024, JP1358420, JP1363098, JP1363099, JP1363100, NZ407161, NZ411008, NZ412497, NZ412498, NZ412499, NZ412500, NZ412501, NZ412502, NZ412503, NZ412504, NZ412505, NZ412506, USD637279, USD652505, USD696767, USD753815.

May be covered by one or more of the following: USD602585, USD603515.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU772832, AU2006252221, AU2008237535, EP1187647, EP1187648, EP1187649, EP1187650, EP1621225, EP1625868, EP1637175, EP1640034, JP3686609, JP4031422, JP4474081, JP4738817, JP4791120, JP4976519, JP5398691, NZ513052, NZ526165, NZ526168, NZ542849, US6374826, US6439230, US6463931, US6532961, US6691707, US6796308, US6860269, US7021311, US7066178, US7216647, US7234466, US7487777, US7523753, US7600513, US7610916, US7669599, US8011369, US8186348, US8439039.

Design registrations: DE49911833, DE40301991, EP425863, FR997839, FR031425, JP1117921, JP1197930, JP1304481, NZ406768, NZ408252, USD493522, USD539901, USD545960, USD548333, USD557412, USD562445, USD576270, USD576271, USD586462, USD590059.

May be covered by one or more of the following:

Patents: CN03821170.X, CN03821171.8, CN200410038106.7, CN200910005239.7, CN201010620187.7, EP1027905, EP1187647, EP1187650, EP1475118, EP1545673, EP1621225, JP3686609, JP4031422, JP4167788, JP4434961, JP4474081, JP4623998, JP4738817, JP4976519, NZ513052, NZ526165, NZ526168, NZ538698, NZ542849, NZ543939, NZ556540, NZ572632, NZ573101, US6374826, US6463931, US6491034, US6532961, US6561190, US6701927, US6796308, US6860269, US7021311, US7089939, US7174893, US7185652, US7216647, US7234466, US7406965, US7487777, US7600513, US7610916, US7669599, US7856980, US8113197, US8186348, US8210181.

Design registrations: AU157902, AU302719, EP098348, JP1214582, USD493885, USD519207, USD545960, USD567936.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU691200, AU702820, AU709279, AU724589, AU734771, AU761189, AU764761, AU2002233025, AU2003236487, AU2006225224, EP1083953, EP1126893, EP1144036, EP1844810, JP3737698, JP3778797, JP4643247, NZ527088, US6138675, US6363933, US6425395, US6532959, US6591834, US6745768, US6951217, US7040317, US7077132, US7100608, US7537010, USRE44453, US7770579, US7967012.

Design registrations:AU157903, AU157904, AU157905, EP000111190, DE40202008, DE40201723, ES153516, ES153518, FR021407, GB3001820, GB3001821, USD467335, USD468011, USD493520, USD493884, USD497203, USD498527.

May be covered by one or more of the following:

Patents: AU2002233025, AU2002315917, AU2003236487, AU2006225224, AU2008201916, AU734771, AU761189, CN02154289.9, CN02804936.5, CN200780001837.6, EP1083953, EP1318307, EP1643131, EP1900324, EP1985861, JP3737698, JP4420605, JP4497809, JP4643247, NZ527088, NZ567667, NZ580125, US6532959, US6910483, US6935337, US6951217, US7077132, USRE44453, US7770579, US7967012, US8056559, US8122884, US8225786, US8365729, US8677997.

Design registrations: AU157903, AU157904, AU157905, EU111190, USD493520, USD493884, USD498527. II.MMXIX