Starta sömnapné utvärderingen | ResMed Sverige

Upplever du att du har symtom på sömnapné?

Det tar bara 3 minuter att göra utvärderingen. Det kan hjälpa dig att se om du har symtom som kan tyda på obstruktiv sömnapné eller om det är troligt att du inte har det.

Visste du att …

Närmare 1 miljard människor runt om i världen har sömnapné1

Varför ska du göra den här sömnutvärderingen?

Om du har obstruktiv sömnapné slutar kroppen att andas när du sover. Det är en allvarlig sjukdom som, om den inte behandlas, kan leda till högre risk att utveckla hjärtsjukdom2, högt blodtryck3 eller stroke4.

Att göra vårt kostnadsfria sömnutvärdering kan vara det första steget på vägen mot en diagnos och en friskare framtid.

Denna utvärdering är inte avsett och gör inte anspråk på att ersätta professionell medicinsk rådgivning eller diagnos. Avfärda inte professionell medicinsk rådgivning eller vänta med att söka vård på grund av information som kommer av det här testet.

Fyll i formuläret för att starta sömnutvärderingen

Få reda på om du har några av de symtom som kan peka på sömnapné på bara 3 minuter. Resultatet av sömnutvärderingen skickas till din angivna e-postadress.

Mer information om hur ResMed hanterar dina personuppgifter finns i vår sekretesspolicy.

Referenser:

  1. Benjafield AV et al. “Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: A literature-based analysis”. Vol 7:8; 687-98. Lancet Respir Med
  2. Oldenburg O et al., Sleep-disordered breathing in patients with symptomatic heart failure: a contemporary study of prevalence in and characteristics of 700 patients. Eur J Heart Fail (2007):251-7.
  3. Navarro-Soriano, C., et al., The HIPARCO-2 study: long-term effect of continuous positive airway pressure on blood pressure in patients with resistant hypertension: a multicenter prospective study. J Hypertens, 2021. 39(2): p. 302-309.
  1. Bassetti CL et al. Sleep-disordered breathing and acute ischemic stroke:  Bassetti, C.L.A., et al., EAN/ERS/ESO/ESRS statement on the impact of sleep disorders on risk and outcome of stroke. Eur J Neurol, 2020. 27(7): p. 1117-1136.