Uppkopplad vård vid sömnapné | ResMed Sverige

Uppkopplad vård vid sömnapné

Styrkan i teknik. Värdet av erfarenhet. ResMed var ett av de första företagen som byggde in mobilanslutning i våra PAP-apparater. Idag är vi ett globalt ledande företag inom distansmonitorering av patienter1, med fler än 16 miljoner molnanslutna apparater i vårt nätverk.* Och den siffran stiger varje dag.
[Engelsk video]

En helhetslösning för vård

ResMeds innovativa PAP-apparater ingår i ett digitalt ekosystem som är utformat för att hjälpa dig att prioritera i behandlingsåtgärder och förbättra patientvården.2

Air11-apparater

PAP-behandlingsapparater med integrerad befuktare, trådlös anslutning, avancerad händelsedetektion, trådlösa uppdateringar och förbättrade supportfunktioner.

Läs mar
Befuktning

Med ResMeds apparater för sömnbehandling kan befuktningsnivån på luften anpassas så att behandlingen blir mer behaglig.

Läs mer
ResMeds masker

Tre livsstilsbaserade maskkategorier hjälper patienterna att välja en mask som passar deras behov och önskemål.

Läs mer
Motivation hos patienterna

Med ResMeds app myAir kan patienter följa upp sin nattsömn, få individanpassade råd och stöttas med tips om installation och felsökning.

Läs mer
Patienthantering

AirView är ett säkert**, molnbaserat system för patientmonitorering som gör det enklare att stötta patienter på distans.

Läs mer
Air11-apparater

PAP-behandlingsapparater med integrerad befuktare, trådlös anslutning, avancerad händelsedetektion, trådlösa uppdateringar och förbättrade supportfunktioner.

Läs mar
Befuktning

Med ResMeds apparater för sömnbehandling kan befuktningsnivån på luften anpassas så att behandlingen blir mer behaglig.

Läs mer
ResMeds masker

Tre livsstilsbaserade maskkategorier hjälper patienterna att välja en mask som passar deras behov och önskemål.

Läs mer
Motivation hos patienterna

Med ResMeds app myAir kan patienter följa upp sin nattsömn, få individanpassade råd och stöttas med tips om installation och felsökning.

Läs mer
Patienthantering

AirView är ett säkert**, molnbaserat system för patientmonitorering som gör det enklare att stötta patienter på distans.

Läs mer

Uppkopplad vård som fungerar för både dig och dina patienter

vårdgivare-som-använder-airview-uppföljningsgrupper-resmed

Samordning på distans ger modern vård genom intuitiva apparater med stöd av intelligent programvara. De ger dig en djupgående förståelse för patienternas PAP-behandling och bidrar till effektivitet och förbättringar i vårdförloppet.2

Kan uppkopplad vård bidra till effektivare monitorering av sömnapnépatienter?

När distansmonitorering används för att följa majoriteten (70 %) av mottagningens patienter kan vårdgivarnas kapacitet att behandla nya patienter öka med 25 %3

Med funktionen Uppföljningsgrupper i AirView kan du filtrera patienterna till grupper för uppföljning utifrån definierade kriterier, och funktionen Care Check-In hjälper dig att identifiera patienter som har det tufft med behandlingen. Dessa funktioner hjälper dig att lägga energin där den behövs bäst.

Felsökning av apparater på distans kan minska kostnaderna för hantering och frakt4 för apparater som returneras felaktigt. Det är mer praktiskt för patienterna och minskar risken för avbrott i behandlingen.4

Vårdgivare på mottagningar och i hemsjukvård lägger avsevärda mängder tid på att förklara hur PAP-behandling fungerar och visa patienterna hur de ska använda och justera sin mask och vissa inställningar på apparaten. Coachningsverktyg i appen, som finns tillgängliga så fort patienten behöver hjälp, kan minska det trycket.

Med uppkopplade lösningar går det att generera användningsrapporter med behandlingsdata som samlas in automatiskt från patienternas apparater. Detta underlättar uppföljning av patienter och kan, när det behövs, användas för att backa upp sjukersättning.

Med distansmonitorering kan vårdgivare alltid hålla ett vakande öga på patienternas tillstånd. Med bakgrundsmonitorering minskar behovet av personliga besök. En studie visar att distansmonitorerade PAP-patienter besökte sin vårdgivare 2,3 gånger per år jämfört med 4,5 gånger per år för de med traditionell behandling, samtidigt som antalet uteblivna besök uppgick till noll.5

Fördelarna med interoperabilitet

dam vårdgivare-som-använder-airview-sömnbehandlingsprogram-resmed

Som vårdgivare påverkas du säkert av bristen på interoperabilitet mellan de olika IT-system och lösningar du använder. Detta kan leda till problem med att hålla information uppdaterad, dubbelarbete och inkonsekvent data. Våra integrationslösningar kan lösa den här utmaningen. Alla våra lösningar och tjänster för uppkopplad vård är utformade för interoperabilitet, flexibilitet, effektiva arbetsflöden och mer kostnadseffektiv hälso- och sjukvård.

I en uppkopplad värld gör vi verklig skillnad

PAP-följsamheten för patienter som monitorerats med AirView och egenmonitorering med myAir under de första 90 dagarna6

Tid som sparats in på uppföljningsbesök innebär extra tid till andra prioriteringar7

Vårdgivare som kände att AirSense 11-apparater gav bättre stöd till virtuella distanspatienter än andra PAP-apparater8

Dra nytta av data på bästa sätt

Medan du arbetar för att förändra dina patienters liv till det bättre idag, bidrar klinisk forskning till bättre förutsättningar imorgon. De apparater, appar, programvaror för patientmonitorering och diagnostiska verktyg som utgör ResMeds Air Solutions samlar in data som lägger grunden för forskning som leder till förbättringar i produktutveckling och leverans. Detta gör att ResMed kan utveckla nya funktioner och innovationer som kommer att fortsätta att optimera sättet som du behandlar sömnapnépatienter på, även i framtiden.

Etisk, databaserad vård

Gediget dataunderlag är grunden för ResMeds produktutveckling. När du väljer ResMed väjer du ett företag vars prioritet är att utveckla livsförändrande lösningar på etiskt hållbara sätt. Vi har ett robust och transparent förhållningssätt till insamling och lagring av känslig information. Våra processer backas upp av certifieringar av oberoende granskare och följsamhet till lagstadgade krav föreskrifter som MDR och GDPR.
[Engelsk video]

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkten tas i bruk och under tiden den används. Innehållet i detta dokument är endast för vårdgivare.

Referenser:

* Per 13 april 2022

** AirView har utformats för att vara säkert i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv 2016/679 (GDPR) och nationella sekretesslagar. Patientdata skyddas med hjälp av datakrypteringsteknik. ResMed fick dubbel HDS/ISO 27001-certifiering för AirView, vilket är ett bevis på vårt engagemang för databehandling och datalagring. Det visar också att våra team och system följer högsta standard, vilket har verifierats av fristående granskare.

  1. Berg Insight AB. mHealth and Home Monitoring – 8th Edition. Gothenburg, Sweden. M2M Research Series; 2017.
  2. ResMed Air11 External Clinical Study of 95 clinicians, conducted in August-September 2021 – data on file; ID A5079159.
  3. Price Waterhouse Coopers. Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.
  4. Price Waterhouse Coopers. Telemonitoring Solutions for a Homecare Provider in Obstructive Sleep Apnea (OSA), 2015, Obj ID C250425.
  5. “An evaluation of the benefits of a telemedicine service for CPAP follow up” Fillingham R C, Clinical Measurement Department, Royal Derby Hospital, 2014.
  6. Malhotra A, et al. Patient engagement using new technology to improve adherence to positive airway pressure therapy: A retrospective analysis. Chest 2018; 153(4):843-850.
  7. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient. A ResMed sponsored study of how myAir users behave better. 2016.
  8. ResMed Air11 External Clinical Study of 95 clinicians, conducted in August-September 2021 – data on file; ID A5079159.