Behandlingsalternativ CSA | ResMed Sverige

Behandlingsalternativ vid central sömnapné (CSA)

Det kan vara svårt att behandla patienter med central SDB. Behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck eller automatiskt positivt luftvägstryck (CPAP/APAP) används ofta som primär behandling, men erfarenheter visar att CPAP/APAP inte ger tillräcklig kontroll över apnéer eller förbättrar symtomen genomgående.

Hur utbredd är central sömnapné?

icon-prevalence-1

3.5% av OSA-patienterna lider av komplex sömnapné.1

icon-prevalence-2

Upp till 45% av patienter som behandlas med opioider för kronisk smärta lider av CSA eller komplex sömnapné.2

icon-prevalence-3

5-12% av patienter med ischemisk och hemorragisk stroke och Transitorisk Ischemisk Attack (TIA) lider primärt av centrala apnéer.3

Behandlingsalternativ för Central Sleep Apnea (CSA)

Det kan vara svårt att behandla patienter med central SDB. Behandling med kontinuerligt positivt luftvägstryck eller automatiskt positivt luftvägstryck (CPAP/APAP) används ofta som primär behandling, men erfarenheter visar att CPAP/APAP inte ger tillräcklig kontroll över apnéer eller förbättrar symtomen genomgående. Därför kan vissa patienter som behandlas med CPAP/APAP fortsätta att vara symtomatiska, vilket ökar såväl risken för att de inte följer behandlingen som sannolikheten för att de kommer att behöva flera, resursintensiva vårdinsatser.

ASV (adaptiv servo-ventilation) * är ett lämpligt val för behandling av de flesta patienter med en komplex sjukdomsbild, antingen som primär behandling eller efter att andra PAPbehandlingar provats men inte gett önskat resultat.

ASV: en beprövad lösning för central sömnrelaterad andningsstörning

ASV är en form av behandling med positivt luftvägstryck (PAP) som ger autojusterande tryckstöd (med automatiskt tryckstöd (PS) och Expiratoriskt Positivt Luftvägstryck (EPAP)). ASV är effektivt vid både obstruktiva och centrala andningshändelser och upprätthåller en tillräcklig ventilation utifrån patientens varierande behov.

ASV

Jämfört med andra typer av PAP-behandling har ASV tydliga fördelar vid behandling av central SDB (sömnrelaterad andningsstörning)*. Detta har påvisats i flera kliniska studier med en rad olika patienttyper.

 

 

Referenser:

* ASV-behandling är kontraindicerad hos patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (New York Heart Association 2-4) med reducerad ejektionsfraktion för vänster ventrikel (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår övervägande central sömnapné.

  1.  Javaheri S., Smith J., Chung E., The Prevalence and Natural History of Complex Sleep Apnea, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol.5, No. 3, 2009. 
  1. Mogri M et al. Hypoxemia in patients on chronic opiate therapy with and without sleep apnea. Sleep Breath, 2009;13:49-57.  
  1. Karin G. Johnson and Douglas C. Johnson. Frequency of Sleep Apnea in Stroke and TIA Patients: A Meta-analysis. J Clin Sleep Med, 2010;6(2):131-137.