ASV erbjuder tydliga kliniska fördelar* | ResMed Sverige

ASV erbjuder tydliga kliniska fördelar *

Jämfört med andra typer av PAP-behandling har ASV tydliga fördelar vid behandling av central SDB (sömnrelaterad andningsstörning)*- inklusive förbättring av apné hypopné index (AHI), minska antalet andningshändelser och lindra dagtrötthet.

Vem är lämpad för ASV*-behandling?

Varje patient med vänster ventrikulär ejektionsfraktion (LVEF)>45% kan behandlas med ASV.1,2,3,4

Vi kan bekräfta att den observerade mortalitetsrisken i SERVE-HF-studien förekommer hos patienter med LVEF ≤45% och att de skadliga effekterna av ASV korrelerar med befintlig LV-systolisk försämring.5

Minskad LVEF bör uteslutas innan ASV startas.1 Innan ASV används är det viktigt att säkerställa att LVEF är >45%. Ekokardiografi rekommenderas för detta ändamål.

Expertutlåtanden 1,2,3,4  och vårdmyndigheter är överens om att patienter med LVEF>45% förblir kvalificerad för ASV när det finns en klinisk grund för att använda den. ASV är kvalificerat i dessa olika situationer: 1,2,3,4

Hjärtsvikt med bevarad utkastningsfraktion,
CSA associerad med långvarig opioidbehandling utan alveolär hypoventilation
Idiopatisk CSA eller Cheyne-Stokes andning
Komplex / Emergent / Resistant CSA
CSA efter ischemic stroke.

Sen maj 2015, har  franska och tyska sjukvårdsmyndigheter har kommit överens om att begränsa kontraindikationen av hjärtsvikt med minskad: EF ≤45%.4
Läs mer om vår ASV behandlingsapparat: AirCurve 10 CS PaceWave

ASV kan vara bättre än CPAP när det gäller att kontrollera andningshändelser hos patienter med komplex sömnapné

I en intention-to-treat-analys uppnåddes önskat resultat (apné-hypopnéindex [AHI] < 10) efter 90 dagars behandling hos 89,7 % av patienterna som behandlats med ASV jämfört med 64,5 % av deltagarna som behandlats med CPAP.1

[N = 66, prospektiv randomiserad studie]

asv-benefits-controlling-respiratory-events-ResMed

ASV minskar tröttheten dagtid efter APAP-behandling hos patienter med komplex sömnapné

Efter 30 dagars APAP-behandling medförde ASV en ytterligare minskning (jämfört med basvärdet) på 12,9 % för AHI, 48,5 % för indexet för central sömnapné (CSAI), 26,1 % för indexet för mikro-arousals (MAI) och 37,9 % för poäng på Epworth-sömnighetsskalan (ESS) vid ett liknande genomsnittligt tryck.2

[N = 42, sekventiell studie]

asv-benefits-decreasing-residual-sleepiness-ResMed

ASV kan vara bättre än bi-level-ST när det gäller att minska andningshändelser vid opioidinducerad CSA

Vid opioidinducerad CSA minskade ASV-behandling AHI med 84,7 %, indexet för central apné (CAI) med 95,7 %, apnéindex (AI) med 96,4 % och indexet för respiratorisk arousal (RAI) med 77,1 % jämfört med bi-level-ST. Andningsparametrarna normaliserades hos 83,3 % av patienterna som behandlades med ASVAuto men endast hos 33,3 % av patienterna som behandlades med bi-level-ST.3

[N = 18, prospektiv, randomiserad crossover-studie med sömnövervakning]

asv-benefits-for-opioid-induced-csa-ResMed

ASV förbättrar AHI och ESS hos patienter med postakut ischemisk stroke

ASV-behandling gav bättre resultat hos patienter med postakut ischemisk stroke med CSA, vilket minskade AHI med 81,8 % och ESS med 35,6 %.4

[N = 15, retrospektiv singelcenter-analys]

asv-benefits-post-acute-ischemic-stroke-ResMed

ASV kan förbättra hjärtats effekt och prognos vid hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion*

Prospektiva randomiserade och observationsstudier vid hjärtsvikt (redan publicerade och publikationer inom kort) tyder på att ASV kan vara till nytta för hjärtsviktspatienter med bevarad ejektionsfraktion och för de med CSA och samtidig obstruktiv sömnapné (OSA).5,6 I I nuläget finns ingen evidens för att dessa patienter skulle riskera skada av ASV-behandling.

ASV videor: ta del av expertkunskap om ASV-behandling

Hur ska man behandla patienter med central sömnapné?

Upptäck hur ResMed Adaptive Servo-Ventilation (ASV)*-lösningen främjar balans, säkerhet och komfort.

Referenser:

* ASV-behandling är kontraindicerad hos patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (New York Heart Association 2-4) med reducerad ejektionsfraktion för vänster ventrikel (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår övervägande central sömnapné.

  1. d’Ortho et al. European Respiratory & Pulmonary Diseases, 2016;2(1):Epub ahead of print. http://doi.org/10.17925/ERPD.2016.02.01.1.
  2. Priou P & al. Adaptive servo-ventilation: How does it fit into the treatment of central sleep apnoea syndrome? Expert opinions. Revue des Maladies Respiratoires, 2015 Dec, 32(10):1072-81.
  1. Aurora RN & al. Updated Adaptive Servo-Ventilation Recommendations for the 2012 AASM Guideline: ”The Treatment of Central Sleep Apnea Syndromes in Adults: Practice Parameters with an Evidence-Based Literature Review and Meta-Analyses”. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2016 May 15, 12(5):757-61.
  1. Randerath W et al. ERJ Express. Published on December 5, 2016 as doi: 10.1183/13993003.00959-2016.  
  1. AirCurve 10 CS PaceWave clinical manual July 2015. 
  1. Morgenthaler et al. The Complex Sleep Apnea Resolution Study, Sleep, Vol. 37, No. 5, 2014.  
  1. Su et al. Adaptive pressure support servoventilation: a novel treatment for residual sleepiness associated with central sleep apnea events, Sleep Breath, 2011;15:695-699.  
  1. Cao et al. A Novel Adaptive Servoventilation (ASVAuto) for the Treatment of Central Sleep Apnea Associated with Chronic Use of Opioids, Journal of Clinical Sleep Medicine, Vol. 10, No. 8, 2014.  
  1. Brill et al. Adaptive servo-ventilation as treatment of persistent central sleep apnea in post-acute ischemic stroke patients, Sleep Medicine 15, 2014;1309-1313. 
  1. Bitter T et al. Eur Respir J 2010; 36: 385–392 06 Yoshihisa et al. European Journal of Heart Failure doi:10.1093/eurjhf/hfs197