AirView: ResMeds patienthanteringssystem

AirView™

ResMeds säkra1, molnbaserade patienthanteringssystem för monitorering och rapportering

airview patienthanteringssystem för sömn och ventilationspatienter

AirView är anslutet till ResMeds apparater för sömn-, ventilator- och högflödesbehandling samt sömnregistrering i hemmet, och hjälper dig att enkelt hantera patienter med olika behandlingar. AirView har även funktioner för säker datadelning och samarbete som stöd för effektiv patienthantering vid viktiga milstolpar i behandlingen.

AirView hjälper dig att...

“Distansmonitorering är en självklar komponent i arbetet på kliniken. Det är helt avgörande för en god patientvård.”*

Dr. Christine Cheval
Läkare inriktad på sömn- och ventilatorvård på San Salvadour-sjukhuset i Frankrike

Sekretess har högsta prioritet

ResMeds databaserade tekniker för digital hälsa är utvecklade för att ge god vård för patienterna och goda verksamhetsresultat för våra partners. Våra kraftfulla, säkra och uppkopplade ekosystem uppfyller strikta lagstadgade krav och rigorösa certifieringsstandarder för att skydda dina kommersiella intressen och patienternas integritet.

Innehållet i detta dokument är endast avsett för vårdgivare.
Se onlinehjälpen för AirView för relevant information om varningar och försiktighetsåtgärder att beakta innan och medan produkten används.

Referenser:

*Detta är en äkta och dokumenterad utsaga av personens uppfattning om behandlingen. Utfall och resultat kan variera och den här personens individuella svar ger ingen indikation på eller garanti för att någon annan har samma eller liknande upplevelser. Denna presentation baseras på den professionella föreläsarens upplevelse, praxis och på aktuella tillgängliga data, vilket inte är avsett att uppfattas som uttömmande.

  1. AirView har utformats för att vara säkert i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv 2016/679 (GDPR) och nationella sekretesslagar. Systemet innefattar datakrypteringsteknik för att skydda patientdata och det är CE-klassificerat som en medicinteknisk produkt. ResMed fick dubbel HDS/ISO 27001-certifiering för AirView, vilket är ett bevis på vårt engagemang för databehandling och datalagring. Det visar också att våra team och system följer högsta standard, vilket har verifierats av fristående granskare.
  2. Price Waterhouse Coopers Report. Effects of telemonitoring on treatment of sleep disordered breathing, 2015, Obj ID B88851.