PAP-behandling Berättelser ur verkligheten | ResMed Sverige

Berättelser ur verkligheten

sömnapné berättelse Brooke få bekväm andning med CPAP-behandling lufttryck

Fungerar PAP-behandling? Är det effektivt? Är du orolig för att PAP kan vara obekvämt? Är du nyfiken på att få veta vilka fördelar behandlingen verkligen har? Se och hör på de här patientberättelserna och upptäck hur PAP-behandling av sömnapné fungerar i verkligheten.
Berättelserna är på engelska.

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska tas hänsyn till innan produkten tas i bruk och under tiden den används.