AirCurve 11 VAuto (BiPAP) behandlingsapparater | ResMed Sverige
  • Detaljbild av en AirCurve 11 ASV PaceWave-apparat med adaptiv servoventilation sedd framifrån.
  • Detaljbild av en AirCurve 11-apparat sedd snett från sidan.
  • En AirCurve 11-apparat och mobiltelefon på ett nattduksbord, med användaren som sover i sängen med mask på.
Detaljbild av en AirCurve 11 ASV PaceWave-apparat med adaptiv servoventilation sedd framifrån.
Detaljbild av en AirCurve 11 ASV PaceWave-apparat med adaptiv servoventilation sedd framifrån.
Detaljbild av en AirCurve 11-apparat sedd snett från sidan.
En AirCurve 11-apparat och mobiltelefon på ett nattduksbord, med användaren som sover i sängen med mask på.

AirCurve™ 11 bilevel

AirCurve 11 VAuto BiPAP-apparater

Som namnet antyder tillför bilevelapparater två lufttrycksnivåer: en för att andas in och en för att andas ut. Apparaterna i AirCurve 11-serien styrs även av avancerade algoritmer som förbättrar andningen och komforten under hela natten, och har funktioner för uppkopplad vård så att behandlingen blir så personligt anpassad som möjligt.

En ny nivå av komfort

En AirCurve 11-apparat och mobiltelefon på ett nattduksbord, med användaren som sover i sängen med mask på.

Det kan vara tufft i början att vänja sig vid PAP-behandling, särskilt om du har haft obehandlad obstruktiv sömnapné (OSA) som gjort dig trött, eller om din första PAP-apparat eller behandlingsregim inte var det bästa alternativet för just dig.

Med en AirCurve 11 BiPAP-apparat blir det lättare tack vare en rad komfortfunktioner och teknik som hjälper dig att sova gott och andas lättare under natten.

Fördelarna med individanpassad support med AirCurve 11

En AirCurve 11 BiPAP-apparat, en mask och en mobiltelefon som visar myAir-appen på ett nattduksbord

AirCurve 11-bilevelapparaterna har utformats för att hjälpa dig när du ska påbörja din behandling med positivt luftvägstryck (PAP). Oavsett om du är ny användare eller byter till en ny apparat är de första veckorna avgörande för att du ska kunna skapa bra rutiner. Det är därför vi har utvecklat supportverktyg, som myAir-appen, som du kan använda tillsammans med AirCurve 11 för att bygga upp en trygghet och öka dina kunskaper:

  • Funktionen Care Check-In fungerar både på apparaten och i myAir. Den kan hjälpa dig att öka dina PAP-kunskaper och bygga upp en trygghet genom att du får enkla frågor om hur du upplever behandlingen och relevant t information för att lösa problem på egen hand utifrån dina svar. Du kan även välja att dela dina svar med din vårdgivare så att hen kan se om du behöver stöd.
  • Funktionen Personlig behandlingsassistent i myAir-appen fungerar också som stöd, genom att skicka påminnelser och vara till hjälp vid maskjustering.

Två tryck som stöd för andningskomforten

Det är inte alltid enkelt att hitta en PAP-apparat som passar just dig direkt, särskilt om du har komplexa behov eller om tidigare behandling inte har fungerat som det var tänkt. I sådana fall kanske du behöver en bilevelapparat som tillför två lufttryck: ett högre för att andas in och ett lägre för att andas ut, vilket kan kännas mer behagligt när du andas ut.

Komfortfunktioner hos AirCurve 11 bilevel-serien:

Guidad installation för en trygg start på dina villkor

Detaljbilder av tre mobiltelefoner, som visar olika skärmar från ResMeds myAir-app.

Utöver motivationsfunktioner som Personlig behandlingsassistent och Care Check-In i myAir-appen får du även en daglig sömnpoäng när du har påbörjat behandlingen så att du kan se hur bra du har sovit. Dessutom får du tillgång till instruktionsvideor, coachningstips som är aktuella för dig och behandlingsrapporter som hjälper dig med din behandling.

Vill du veta mer?

Kontakta din vårdgivare eller kundtjänst för information om ResMeds produkter

Vanliga frågor och svar om AirCurve 11 bilevel-serien

Båda apparaterna används för att behandla sömnapné. Apparater för positivt luftvägstryck (eller PAP) tillför ett flöde med luft till användarna via en mask. Detta hjälper till att hålla luftvägarna öppna när de sover. En del människor har svårt att vänja sig vid lufttrycket från en PAP-apparat, och för dem kan en bilevel-apparat (även kallat BiPAP-apparat) vara mer lämpligt. Som namnet antyder tillför bilevelapparater två lufttrycksnivåer: en för att andas in och en för att andas ut.

I S-funktion ställer din läkare in två behandlingstryck – ett för inandning (IPAP) och ett för utandning (EPAP). Apparaten tillför sedan olika tryck beroende på om du andas in eller ut.
I VAuto-funktion görs också detta, men EPAP och IPAP kan även varieras under behandlingstillfället utifrån dina behov. Den är även responsiv på till exempel snarkning och apnéer (andningsuppehåll).

Alla AirCurve 11-apparater har en PAP-funktion. Rådgör med din vårdgivare om vilken funktion och behandling som passar dig, eftersom du inte kommer att kunna ändra funktionen själv.

Det beror på vilken modell av apparaten du använder. Vissa modeller, som AirCurve 11 VAuto och AirCurve 11 ASV PaceWave, kan automatiskt justera trycket under natten om dina behandlingsbehov varierar.

AirCurve 11 VAuto kan innebära extra fördelar jämfört med en vanlig PAP-apparat. Detta beror på att de tillför två olika behandlingstryck: ett högre när du andas in och ett lägre när du andas ut. Det gör det enklare för dig att andas ut mot lufttrycket. Dessutom har AirCurve 11 VAuto automatiska algoritmer som justerar trycket under natten så att du får lägsta möjliga tryck vid varje given tidpunkt, samt funktionen Easy-Breathe som bidrar till att förbättra komfort och tolerans ytterligare.

Om du vill justera komfortinställningar som ramptid, tryckavlastning, slangtemperatur eller Climate Control trycker du på ”MINA ALTERNATIV” på hemskärmen och väljer önskad inställning i listan över alternativ. Notera att alla inställningar kanske inte är tillgängliga, beroende på hur apparaten är konfigurerad. Se användarguiden för mer information.

Gå in på sidan Val av mask, där du hittar information om de olika masktyper vi har att erbjuda. Din vårdgivare kan ge dig råd om vad som är lämpligt utifrån dina behov och önskemål.

Det är viktigt att du håller din AirCurve 11-apparat ren och i gott skick så att behandlingen kan fortsätta ge önskad effekt. I användarguiden hittar du detaljerade instruktioner om rengöring och underhåll.

I användarguiderna hittar du relevant information angående kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkterna tas i bruk och under tiden de används.

Referenser:
* Climate Control är endast tillgängligt när en ClimateLineAir 11-slang och en HumidAir 11-behållare är anslutna

Innehåll senast uppdaterat: 04/2024.