AirCurve 11 ASV PaceWave-apparat med adaptiv servoventilation | ResMed Sverige

AirCurve™ 11 ASV PaceWave

Apparat med adaptiv servoventilation (ASV)

  • Detaljbild av en AirCurve 11 ASV PaceWave-apparat med adaptiv servoventilation sedd framifrån.
  • Detaljbild av en AirCurve 11 ASV PaceWave-apparat med adaptiv servoventilation sedd snett uppifrån från höger.
  • AirCurve 11 ASV PaceWave-apparat på ett nattduksbord när användaren sover, med en mobiltelefon bredvid.
Detaljbild av en AirCurve 11 ASV PaceWave-apparat med adaptiv servoventilation sedd framifrån.
Detaljbild av en AirCurve 11 ASV PaceWave-apparat med adaptiv servoventilation sedd framifrån.
Detaljbild av en AirCurve 11 ASV PaceWave-apparat med adaptiv servoventilation sedd snett uppifrån från höger.
AirCurve 11 ASV PaceWave-apparat på ett nattduksbord när användaren sover, med en mobiltelefon bredvid.

AirCurve™ 11 ASV PaceWave

Apparat med adaptiv servoventilation (ASV)

AirCurve 11 ASV PaceWave ger individuellt anpassad ASV*-behandling mot central sömnapné, med eller utan obstruktiv sömnapné. Det är en användarvänlig PAP-apparat som bidrar till att din behandling får önskad effekt.

Funktioner för uppkopplad vård som stöd i början av din PAP-behandling

En AirCurve 11 ASV PaceWave-apparat med adaptiv servoventilation på ett nattduksbord, bredvid en lampa, ett par läsglasögon och en bok.

Det kan kännas utmanande att byta till en ny apparat eller påbörja en ny behandling. Som tur är får du hjälp av Air11-apparaten, oavsett om du börjar från början eller byter till något nytt.

  • Anvisningar på skärmen och en snabbguide gör det enkelt att ladda ned appen myAir och få tillgång till funktionen Personlig behandlingsassistent.
  • I Personlig behandlingsassistent får du anvisningar om hur du installerar apparaten och masken genom tydliga, stegvisa instruktionsvideor.
  • Provomgång** är en funktion i Personlig behandlingsassistent i myAir-appen. Funktionen gör att du kan prova på hur behandlingen känns innan det första riktiga behandlingstillfället. Med den här funktionen kan du testa olika trycknivåer, kontrollera maskens täthet och lära dig hur du ser till att masken sitter på bästa sätt om det behövs.

Med dina andningsbehov i fokus för behaglig behandling av central sömnapné

Ett par som ligger i sängen och tittar på en surfplatta. Kvinnan har en mask till en AirCurve 11 ASV PaceWave-apparat i knät. Masken är ansluten till apparaten som står på hennes nattduksbord.
  • Med ASV PaceWave-algoritmen monitoreras din andning medan du sover, och behandlingstrycket justeras kontinuerligt så att du får det stöd du behöver vid varje givet ögonblick.
  • Kontinuerlig läckagehantering ger ett tillförlitligt behandlingstryck så att du kan känna dig trygg med behandlingen.
  • Climate Control består av tillvalen HumidAir™ befuktare och ClimateLineAir™ uppvärmd slang, och har konstruerats för att tillföra luft med en jämn och behaglig temperatur- och fuktighetsnivå.

Vilka olika funktioner har AirCurve 11 ASV PaceWave?

ASV PaceWave-algoritmen behandlar central sömnapné och/eller blandad apné och periodisk andning genom att stabilisera andningen och ge effektivt stöd som är synkroniserat med din naturliga andningscykel. Den är tillgänglig i två funktioner, beroende på hur dina obstruktiva händelser behöver behandlas:

En blå cirkel med tre linjer som böjer av, som symboliserar ett kontinuerligt lufttryck.

För ASV med kontinuerligt tryck

ASV-funktion

 

I PaceWave ASV-funktionen kan vårdgivare anpassa det fasta exspiratoriska positiva luftvägstrycket (EPAP) till optimal nivå för att hålla luftvägarna öppna.

En röd cirkel med två korsande pilar i, som symboliserar automatisk tryckjustering.

För ASV med automatisk tryckjustering

ASVAuto-funktion

 

Med denna funktion anpassas trycket efter dina behov andetag för andetag. Genom att behandla andningsstörningar med autojusterande positivt tryck (APAP) och övre luftvägsobstruktion med EPAP kan ASVAuto-funktionen snabbt stabilisera andningen.

Individanpassat stöd som bidrar till en bra start på behandlingen

Detaljbilder av tre mobiltelefoner, som visar olika skärmar från ResMeds myAir-app.

Med en Air11-apparat har du tillgång till stöd dygnet runt, alla dagar via ett virtuellt coachningsprogram i myAir-appen. I det får du individanpassade tips som hjälper dig att känna dig tryggare med ASV-behandlingen.

I appen kan du också följa upp hur behandlingen går och registrera andra hälsodata (t.ex. stegräkning) samt sätta behandlingsmål som hjälper dig att hålla motivationen uppe.

Vill du veta mer?

Kontakta din vårdgivare eller kundtjänst för information om ResMeds produkter

Vanliga frågor om ResMed AirCurve 11 ASV PaceWave

Adaptiv servoventilation. Enkelt förklarat är detta en mer specialiserad typ av PAP-apparat som läser av ditt andningsmönster när du sover och sedan anpassar trycket som tillförs så att andningen stabiliseras under natten.

En apparat med adaptiv servoventilation (ASV) är en specialiserad typ av apparat för positivt luftvägstryck (PAP) som används för att behandla sömnrelaterade andningsstörningar. ASV-apparater är särskilt lämpliga för personer med central sömnapné (CSA), en typ av sömnapné som uppstår när hjärnan slutar skicka signaler till de muskler som styr andningen under sömn. Detta tillstånd är mindre vanligt än obstruktiv sömnapné (OSA) som uppstår när luftvägarna blockeras i sömnen, vilket orsakar andningsproblem. ASV-apparater fungerar på så sätt att de läser av ditt andningsmönster när du sover och justerar lufttrycket efter behov för att stabilisera din andning.

Apparater för positivt luftvägstryck (PAP) behandlar primärt OSA genom att hjälpa till att hålla luftvägarna öppna under sömnen via en ström med tryckluft, medan BiPAP-apparater tillför luft med två olika trycknivåer: en för när du andas in och en för när du andas ut. Med ASV-apparater tillförs också luft med olika tryck, men de har även fler funktioner: de tillför en backupandningsfrekvens, som hjälper till att bibehålla andningen under centrala apnéer. Denna backupfrekvens är individanpassad utifrån kontinuerlig monitorering av personens andningsmönster.

Om du har en mer komplex sömnrelaterad andningsstörning, till exempel kombinerad OSA/CSA, TE-CSA, blandad apné eller periodisk andning, kan du behöver mer stöd än vad traditionella PAP-apparater kan erbjuda. I sådana fall kan din vårdgivare bedöma att en ASV-apparat kan vara rätt behandling för dig. Notera att den här typen av behandling endast ska påbörjas i samråd med en vårdgivare.

ASV är kontraindicerat för vissa grupper*, vilket innebär att det inte passar alla – dessa kontraindikationer beskrivs i användarguiden. Om du är intresserad av att börja med eller byta till ASV-behandling ska du rådgöra med din vårdgivare först.

I båda används ResMeds ASV PaceWave-algoritm för att behandla central sömnapné och/eller blandad apné och periodisk andning. I ASV-funktion är det exspiratoriska positiva luftvägstrycket (EPAP) fast och kan justeras manuellt av din vårdgivare att eliminera obstruktiva händelser (andningsuppehåll). När apparaten är i ASVAuto-funktion justeras trycket automatiskt för att tillföra endast den mängd EPAP som krävs för att bibehålla patientens förmåga att hålla de övre luftvägar öppna (dvs. deras förmåga att andas) och/eller motverka obstruktiva händelser.

Det är viktigt att du håller din AirCurve 11 ASV PaceWave-apparat ren och i gott skick så att behandlingen ska fortsätta ge önskad effekt. I användarguiden hittar du detaljerade instruktioner om rengöring och underhåll.

I användarguiderna hittar du relevant information angående kontraindikationer, varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkterna tas i bruk och under tiden de används.

*ASV-behandling är kontraindicerat för patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (NYHA 2–4) med minskad ejektionsfraktion i vänster kammare (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår dominerande central sömnapné.

**Funktionen för trycktillvänjning (”Provomgång”) är den samma på alla Air 11-apparater och ger en användarupplevelse som liknar PAP-behandling.
Innehåll senast uppdaterat: 04/2024.