Astral livsstöd ventilator | ResMed
 • astral-invasive-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
 • Astral-livsuppehallande-invasiv- noninvasiv-ventilation-behandling-ResMed
 • astral product summary video thumbnail
astral-invasive-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
astral-invasive-noninvasive-ventilation-device-front-view-resmed
Astral-livsuppehallande-invasiv- noninvasiv-ventilation-behandling-ResMed
astral product summary video thumbnail

Astral™

Frihet att välja

Flexibel noninvasiv och invasiv ventilator för patienter (>5kg)1* med olika grad av ventilationsbehov för både akut och långvarig vård. Astral har ett stort utbud av funktioner, kretsar och gränssnitt för behandling av många olika sjukdomar. Astral har trådlös anslutning till AirView.

Produktkoder: Astral 100 (27081), Astral 150 (27083)

Inbyggd säkerhet

resmed-astral-life-support-ventilation-patient-mouthpiece-mobile

Astral förenklar livet för både vårdgivare och patienter genom sofistikerad teknik och avancerade larmfunktioner. Astral-systemet är genomtänkt och utformat så att vårdgivaren får möjlighet att göra varje förändring smidig och effektiv, oavsett vilken konfiguration som väljs.

Ett frånkopplingslarm kan titreras enligt en rad olika konfigurationer. Larmet utlöses även av små förändringar, som till exempel att en smal tracheostomitub kopplas loss. Med kretsinlärning mäts motståndet i kretsen och följsamheten hos de valda andningskretskomponenterna automatiskt, vilket sedan justeras och kompenseras om det behövs.

Flexibel, praktisk och smidig

resmed-astral-mouthpiece-woman-patient-ventilation

Astral har en komplett uppsättning behandlingsfunktioner för en rad scenarier. Den kan användas dagtid eller på natten, både för patienter med tracheostomi och de som behandlas noninvasivt med mask eller munstycke. Flexibiliteten gör att du kan behandla en rad olika patienter: från vuxna till barn som väger så lite som 5 kg.

Med Astral är det enkelt att hantera komplexa fall. Kretsen behöver inte bytas när du växlar från mask till munstycke. Du kan välja mellan en rad triggeralternativ som matchar patientens inandningsansträngning. Det är enkelt att växla mellan olika kretskonfigurationer och inställningar och hålla ordning på dem, med fyra helt konfigurerbara program som kan ges anpassade namn.

Arbeta snabbt och effektivt

resmed-life-support-ventilation-nurse-mask

Astral har utformats för att ge en positiv användarupplevelse från de första inställningarna och under hela behandlingen. Det intuitiva gränssnittet innehåller alla verktyg och all information du behöver, så att du kan fatta snabba beslut i rätt tid.

ResMed har haft ett nära samarbete med kliniska experter för att göra Astral enkel att använda och förstå. Det intuitiva gränssnittet ger detaljerad statistik, andetag för andetag, och automatisk skaländring för tryck- och flödeskurvor i realtid. Maskin- och batterihantering underlättas med underhållspåminnelser och snabb USB-kopiering av inställningar mellan ventilatorer.

Expertens röst

Dessa vittnesmål är genuina och dokumenterade redogörelser för individens svar på behandlingen. Utfall och resultat kan variera, och dessa personers svar ger ingen indikation eller garanti för att andra personer kommer att ha samma eller liknande upplevelse.

”Vi provade för att se resultaten och om patientkomforten ökade, och fick relativt goda resultat.”

Leak ventilation for tracheotomised patients. G. Gobaille, intervju, JIVD 2018

”På grund av den här beräkningen av tidalvolym är läckagekonfigurationen dessutom mycket mer flexibel och mycket mer effektiv när det gäller läckagekompensation”
Leak ventilation with a life support ventilator in adult patients. C. Gregoretti, Symposium, JIVD 2018

”Vi ger patienterna ansvaret att kontrollera sin ventilation”
Mouthpiece ventilation in life support patients – M. Toussaint, Interview, 2018

Så handlar du

Kontakta vår kundtjänst eller din lokala ResMed-representant för information om hur du får tag i våra produkter.

Garanti och service

Letar du efter information om service och garanti för våra ventilatorer och tillbehör?

I vårt resurscenter finns svaren på dina frågor.

 

Byter från nattmaskinställning till inställning av munstycket på dagen

Tekniska specifikationer

Livsuppehållande ventilation för patienter över 5 kg*1

 • Enkelkrets med läckage
 • Enkelkrets med expirationsventil
 • Dubbelkrets4
 • Krets för munstycke

 • Behandling med krets med expirationsventil: CPAP, (A)CV, P(A)CV, P-SIMV, V-SIMV, PS
 • LBehandling med läckagekrets: CPAP, (S)T, P(A)C, iVAPS* and optional AutoEPAP
 • Munstycksventilation:(A)CV, P(A)CV, PS
 • Manuellt andetag4
 • Suck (rekrytering)2
 • Apnéventilation:Volym och tryck
 • 4 Förinställda program5

 • Tillfört tryck (cm H2O):
  2–50(krets med läckage)
  0–50 (krets med expirationsventil)
 • Tillförd tidalvolym (mL):
  Vuxen: 100–2500 mL
  Barn: 50–300 mL
 • Andningsfrekvens:
  Vuxen: Av, 2–50 bpm
  Barn: Av, 5–80 bpm

 • SpO2 monitoring – Valfritt
 • FiO2 monitoring6
 • På skärmen:
  30 dagar sammanfattningsdata
  Tryck och flöde i realtid (25 Hz)
 • ResScan (via nedladdning):
  365 dagars sammanfattningsdata
  7 dagars detaljerade data

Programmerbara larm, inklusive FiO2 och SpO2, i anslutet läge.

 • Vikt: 3.2 kg
 • Dimensioner (L x W x H): 285 mm x 215 mm x 93 mm
 • Internt batteri: Litiumjonbatteri, , 14.4 V, 6.6 Ah, 95 Wh. 8 timmar drifttid.3
  • Ljudtrycksnivå: 35 ± 3 dBA 7
  • Ljudeffektnivå: 43 ± 3 dBA 7

 • IEC 60601 – 1 KLASSIFICERINGAR:
  Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda.
 • Klass II (dubbelisolerad) Typ BF
  Kontinuerlig drift
  Lämplig för användning med syrgas

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska tas hänsyn till innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

Referenser:

 1. Behandlingsfunktionen iVAPS är indikerad för patienter som väger minst 30 kg.
 2. Med Astral uppdateras behandlingsdata en gång per dygn när den är kopplad till RCM (ResMed Connectivity Module).
 3. Astral kan anslutas till ett eller två externa batterier, som var och en ger upp till 8 timmars drift under normala förhållanden. Påminnelse: Det interna batteriet är inte avsett att fungera som en primär strömkälla. Den bör endast användas när andra strömkällor inte är tillgängliga eller kortvarigt när det behövs, t.ex. vid byte av strömkälla.
 4. Ej tillgängligt för Astral 100.
 5. Endast 2 förinställda program är tillgängliga med Astral 100.
 6. Möjligt med Astral 100.
 7. Som mätt enligt ISO 80601-2-12:2011.