Mekanisk ventilatorbehandling | ResMed Sverige

Mekanisk ventilatorbehandling

Målet med mekanisk ventilatorbehandling är att:

 • Stödja patientens andningsarbete1 när hans/hennes fysiologi inte räcker till.
 • Förbättra utbytet av syre och koldioxid mellan blodet och luften i patientens lungor2

Icke-invasiv ventilatorbehandling (NIV)

Icke-invasiv ventilatorbehandling (NIV) ger stöd för patientens andning utan behov av intubation eller trakeostomi. NIV ger en effektiv behandling med mindre risk för infektion och förbättrad överlevnadsfrekvens hos patienter med respirationssvikt.3-5

Icke-invasiv behandling ger patienten stöd genom att:

 • Tillhandahålla rätt inandnings- och utandningstryck eller tidalvolymer för att stödja deras individuella andningsbehov,
 • Förstärka den alveolära minutventilationen,4
 • Rekrytera kollapsade alveoler.
noninvasive-invasive-ventilation-therapy-patient

Fördelarna med icke-invasiv ventilatorbehandling

Där den kan användas blir icke-invasiv ventilatorbehandling alltmer vedertagen över hela världen som det behandlingsalternativ som föredras5 framför invasiv ventilation. Icke-invasiv ventilatorbehandling kan användas för patienter på sjukhus eller i hemmet, och har följande fördelar:

Förenklar vardagslivet. En effektiv NIV-behandling kan hjälpa patienterna att använda mer av sin lungkapacitet. Detta gör det i sin tur lättare att andas,4 vilket gör det lättare att utföra rutinsysslor.

Lindrar många olika symptom. Morgonhuvudvärk, trötthet under dagen och andfåddhet är bara några av de symptom som kan uppstå under dagtid på grund av låga syrenivåer eller ackumulerad koldioxid. Genom att den bidrar till att normalisera CO2- och O2-nivåerna i kroppen bidrar behandlingen med icke-invasiv ventilation till att lindra symptom kontinuerligt för att förbättra patientens livskvalitet.3

Kan förkorta tiden på sjukhus och förhindra att sjukdomen förvärras. Patienter som får behandling med icke-invasiv ventilering tenderar att tillbringa mindre tid på sjukhuset.3 Genom att lämplig ventilering säkerställs kan NIV-patienter undvika andningssvikt. NIV-behandling ordineras ofta för utförande i hemmet och är både bekväm och effektiv.

Sjukdomar som behandlas icke-invasivt

Din patient kanske har svårt att andas och kan behöva hjälp av en ventilator för att andas beroende på ett mer generellt sjukdomstillstånd, till exempel:

 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), med emfysem och/eller bronkit,
 • Obesitas hypoventilationssyndrom (OHS),
 • Neuromuskulär sjukdom (NMD),
 • Bröstkorgsdeformiteter,
 • Andningssvårigheter på grund av en ryggmärgsskada.

Invasiv ventilatorbehandling (IV)

Invasiv mekanisk ventilatorbehandling kan vara ett livsnödvändigt ingrepp för patienter med luftvägs- och andningsbesvär. Begreppet ”invasiv” används om ett instrument penetrerar kroppen via munnen (till exempel en endotrakealtub), näsan, eller huden (till exempel en trakealkanyl via en trakeostomi, ett hål i luftstrupen som skapats på kirurgisk väg) för att fungera som en artificiell luftväg.6

Målen med mekanisk ventilatiorbehandling är främst att tillhandahålla syre, avlägsna koldioxid, minska andningsarbetet och avvärja livshotande tillstånd som hypoxemi, eller otillräcklig syresättning av arteriellt blod, och akut progressiv respiratorisk acidos, eller uppbyggnad av koldioxid i blodet.6

 

patient-carer-invasive-ventilation-nmd

För invasiv behandling används:

 • Endotrakealtub (ET) av standardtyp – förs in via näsan eller munnen och ger en säker luftväg när ballongen på manschetten blåses upp och försluts, och används främst för vuxna patienter med akut andningssvikt. För pediatriska patienter kan man använda ET utan manschett.7
 • Trakealkanyl – förs in via en trakeostomi, dvs. en öppning i luftstrupen som gjorts på kirurgisk väg. Trakealkanylen används för patienter som behöver långvarig mekanisk ventilation och finns med eller utan kuff. Trakealkanyler med kuff förseglar luftvägen för att kontrollera den mekaniska ventilationen medan kanyler utan kuff kan användas när patientens tillstånd är mer stabilt.

Invasiv behandling kan användas vid akut andningssvikt, avvänjning och kronisk andningssvikt när icke-invasiv ventilation inte går att hantera. Det kan även användas för att hålla patientens luftväg öppen vid ett kirurgiskt ingrepp, till exempel intubation på intensivvårdsavdelningen.

Oavsett om den används på sjukhus eller i hemmet (mekanisk ventilationsbehandling i hemmet), kombineras invasiv mekanisk behandling med ventilatorteknik som kontinuerligt underlättar syreutbyte/koldioxidutbyte.8 ResMed tillhandahåller vi behandlingsapparater med flera lägen som använder den senaste tekniken för den mest bekväma och effektiva behandlingen.

Referenser:

 1. Tobin M (ed.), Principles and practice of mechanical ventilation, 3rd ed,1994.
 2. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med, 2001.
 3. Robert D, Argaud L. Clinical review: long-term noninvasive ventilation. Crit Care, 2007.
 1. International Consensus Conferences in Intensive Care Medicine: noninvasive positive pressure ventilation in acute Respiratory failure. Am J Respir Crit Care Med. 2001 Organized jointly by the American Thoracic Society, the European Respiratory Society, the European Society of Intensive Care Medicine, and the Société de Réanimation de Langue Française, and approved by ATS Board of Directors, December 2000.
 2. Duke, G.J. Bersten, AD. Non-Invasive Ventilation for Adult Acute Respiratory Failure. Part II Critical Care and Resuscitation, 1999.
 3. Tobin M. Advances in mechanical ventilation. N Engl J Medi 2001; 344:1986-1996.
 4. Khine HH. et al. Comparison of cuffed and uncuffed endotracheal tubes in young children during general anesthesia. Anesthesiology. 1997 Mar; 86(3):627-31.
 5. Windisch, W. et al. Guidelines for Non-Invasive and Invasive Mechanical Ventilation for Treatment of Chronic Respiratory Failure. German Society for Pneumology (DGP): 640-652.