AirView för ventilation – distansmonitorering och patienthantering | ResMed

Distansmonitorering av ventilatorer med AirView

Läs om hur du kan hantera ventilerade patienter med hjälp av snabb distansåtkomst till detaljerade kliniska data* och anpassningsbara filtreringsvillkor.

* Stellar och Astral kan anslutas trådlöst med hjälp av ResMed Connectivity Module (RCM). Lumis har integrerad AirView-teknik för trådlös anslutning.

Nyhet: AirView för ventilation

I den här videon får du veta mer om huvudfunktionerna i AirView för ventilation

 • Skräddarsydd vård: få automatiska notiser när avvikelser upptäcks
 • Interaktiva rapporter: visa trender för alla program och inställningar

Om du vill ha mer information om de olika funktionerna kan du bläddra ned till våra instruktionsvideor eller vanliga frågor och svar.

En smidigare patienthantering

 • Få notiser när en patient behöver din uppmärksamhet baserat på de inställningar du har valt
 • Spåra förändringar i patienternas sjukdomstillstånd eller behandlingsparametrar med anpassningsbara regler och tröskelvärden, och få notiser när en patient avviker från normala ventilationsvärden
 • Filtrera dina ventilerade patienter efter typ av aktiv notis, patientprofil, plats eller klinisk användare för att fokusera på en specifik grupp eller enskilda patienter

Tillgång till djupgående analys

 • Visa relevanta kliniska data på en enda skärm för att få en snabb överblick över kliniska data och samband
 • Visa andningsdata för perioder om 1–90 dagar samt tidsfönster om 1–24 timmar
 • Zooma in för att se intressanta kliniska detaljer och exakta behandlingsvärde
 • Spara eller skriv ut skärmbilder eller generera rapporter att dela med kollegor

Använd kliniska data för att individanpassa vården av patienten

Med tillgång till relevanta kliniska data och ett effektivt monitoreringssystem kan du känna dig trygg med att dina patienter får den vård de behöver.

AirView för ventilation – Vanliga frågor

Om du redan är registrerad för AirView kan du kontakta din ResMed-representant eller skicka e-post till: support.airview[at]resmed.eu.

Om du inte har något AirView-konto ännu kan du kontakta din ResMed-representant eller registrera dig här. Om du vill få en demonstration först använder du det här formuläret för att kontakta oss.

Här finns en serie med instruktionsvideor som visar de nya funktionerna i AirView för ventilation:

Du kan också be din ResMed-representant om en genomgång digitalt eller skicka en förfrågan här.

Om du vill se instruktionsvideor om AirView-funktioner för sömnapnébehandling går du till vår utbildningssida.

En instruktionsvideo om hur du ändrar inställningar på distans finns här. Observera att den här funktionen bara är tillgänglig för Air10 och Lumis.

Ja. Ta en titt på våra videohandledningar och vår felsökningsguide för Air10™ och Lumis™. Om du behöver hjälp med Stellar- och Astral-apparater kontaktar du support.airview@resmed.eu

Kontakta vårt supportteam på: support.airview@resmed.eu

På vår webbplats finns gott om användbar information. Om du hellre vill prata med någon kan du kontakta din ResMed-representant genom att fylla i formuläret här.

På fliken Therapy Data (Behandlingsdata) visas data från patientens ventilator*, uppdelat efter tidsperiod och program.

Om du vill visa data för en specifik tidsperiod använder du kalenderpanelen för datumval för att välja ett av följande alternativ:

7 dagar: visar den senaste veckan med tillgängliga data.

30 dagar: visar den senaste månaden med tillgängliga data.

Custom (Anpassat): visar tillgängliga data för det datumintervall som du väljer.

Den valda tidsperioden markeras på grafen.

Stapeln i kalenderpanelen för datumval motsvarar den dagliga sammanlagda användningen i timmar och minuter för alla tillgängliga program:

Full stapel = 24 timmars användning.

Halv stapel = 12 timmars användning.

En tom stapel innebär ingen användning, eller att inga data finns.

 

*Endast tillgängligt på Lumis, Astral och Stellar

På fliken Therapy Data (Behandlingsdata) kan du zooma in för att se detaljerade behandlingsdata timme för timme** för alla program på diagrammen med behandlingsmätdata.

Välj en dag i kalenderpanelen för datumval för att visa detaljerade data för hela det dygnet.

Om du vill zooma in på en specifik period under det dygnet kan du välja 4, 8, 12 eller 24 timmar från panelen View bredvid datumet.

Om du vill zooma in mer kan du klicka på och dra i någon av ändarna på den blå stapeln för tidsval, för att på så sätt begränsa urvalet till en specifik timme eller ett specifikt timintervall.

 

**Endast tillgängligt på Lumis, Astral och Stellar

Så här hämtar du de senaste behandlingsdata från patienternas apparater:

 1. Klicka på Update data now
 2. Bekräfta genom att klicka på Request latest data
 3. Uppdatera sidan för att se de data som hämtats

Obs! Uppdateringen kan ta lite tid. Du behöver inte stanna kvar på sidan under tiden som AirView hämtar de senaste data.

Instruktioner om detta finns i bruksanvisningen och snabbguiden för RCM.

Data överförs via 3G-mobilnätet med 2G-nätet som reservlösning.

RCM har ingen indikator som visar när data har överförts. Patienter och vårdgivare bör därför uppmanas att se till att apparaten hålls ansluten till RCM så mycket som möjligt, så att alla data överförs.

RCM måste vara ansluten till en strömkälla och till en påslagen apparat för att patientens behandlingsdata ska kunna överföras som de ska. Observera att data endast kan överföras om enheten är inom räckvidden för ett datanät.

När användaren ansluter en RCM till en ny ResMed-apparat identifieras de senaste sessionerna som skickats till AirView, och därefter skickas alla sessioner som inte tidigare har överförts till plattformen. Om apparaten inte har varit ansluten till en RCM på en längre tid kommer endast historiska data från de senaste sju dagarna att skickas via modulen.

Syftet med en RCM är att överföra patientdata till AirView, och detta är endast möjligt när RCM är ansluten till en påslagen apparat.

Alla patientdata lagras på apparaten. När en RCM ansluts till apparaten görs en sökning efter nya sessioner som inte har skickats till AirView, och därefter startas dataöverföringen. Samma RCM kan användas för flera olika apparater, förutsatt att modulen alltid är ansluten till varje apparat under tillräckligt lång tid för att dataöverföringen ska kunna genomföras.

För Stellar visas enhetsnumret (med 3 siffror) på sida 11 av enhetsmenyn. Klicka på informationsknappen 11 gånger för att visa denna sida. För Astral behöver du trycka på informationsmenyn på gränssnittsskärmen och sedan trycka på fliken Device.

AirView för ventilation – Instruktionsvideor

 

 

Smidigare behandling av ventilerade patienter

Den praktiska funktionen för skräddarsydd vård gör att du får notiser om en patient behöver mer uppmärksamhet, baserat på automatisk detektering av variationer för de parametrar som du har angett.

 

 

Enkel tillgång till och analys av kliniska data

AirView ger snabb och enkel tillgång till detaljerade kliniska data på en enda skärm. Den interaktiva presentationen gör att du kan granska patientens andningsdata för perioder om 1–90 dagar respektive tidsfönster om 1–24 timmar, för alla program som stöds av apparaten.

 

 

Spara kunskap och dela med dig av den**

När du identifierar en avvikelse eller en intressant datapunkt kan du skriva ut, spara och dela skärmbilden med dina kollegor med ett enkelt knapptryck.

** Skydda alltid patientsekretessen genom att endast dela data som är relevanta för att följa upp patientens behandling


[Symposium]
Distansmonitorering för patienter som ventileras i hemmet

Här får du veta mer om de möjligheter som vår telemonitoreringsplattform för ventilerade patienter innebär, inklusive användning av datauppsättningar för en djupare förståelse av patientens behov och skräddarsydd vård.