Uppkopplad vård - AirView™ för ventilation | ResMed

Uppkopplad vård - AirView™ för ventilation

ResMed formar en framtid där sjukvården är mer överskådlig och mer effektiv. Vi integrerar data och kopplar upp patienter och vårdsystem för att underlätta god vård och förbättra resultaten. Vi tar en titt på vad uppkopplad vård kan innebära för dig och dina patienter.

Uppkopplad vård för ventilatorpatienter

Med distansmonitorering av patienter med ventilatorer får du tillgång till detaljerad behandlingsdata, så att du kan identifiera problem och ingripa snabbt och proaktivt om patienten behöver det.

Distansmonitorering

Vad gör det för skillnad? Titta på videon så får du veta.

ResMeds uppkopplade invasiva och noninvasiva ventilatorer

ResMed har ventilatorer som kan användas både på sjukhus och i hemmet.

Individuellt anpassad noninvasiv ventilation för patienter med KOL och andra typer av andningsinsufficiens som andas spontant.

Läs mer

Bärbar noninvasiv ventilator som kan göras invasiv, utökad batterikapacitet för patienter med progredierande tillstånd eller skiftande behov.

Läs mer

Flexibel invasiv och noninvasiv ventilation för patienter med olika grad av ventilationsbehov för både akut och långvarig vård.

Läs mer