Långvarig anslutning till sömnapnébehandling | ResMed

Patienthantering vid sömnrelaterade andningsstörningar

För sömnapnépatienter kan den största utmaningen vara att följa behandlingen. Bekväm utrustning, regelbundet utbyte, uppföljning och utbildning är oerhört viktigt för att hjälpa patienter att anpassa sig till och fortsätta med behandlingen.

Uppkopplad vård - Nära vård

ResMeds uppkopplade lösningar ger vårdgivare möjlighet att monitorera patienterna förebyggande, vilket gör att patienterna tar mer ansvar och är mer delaktiga i och intresserade av sin sömnapnébehandling.

Hjälp sömnapnépatienter att bli delaktiga i sin behandling och öka följsamheten till behandlingen under de första 90 dagarna med individanpassad support i myAir-appen.

Det är lugnande för patienter som har fått diagnosen sömnapné att veta att de inte är ensamma. Lyssna till vad dessa patienter hade att säga om sina behandlingsresor – från diagnos till behandling och därefter.