ASV-algoritm | ResMed Sverige

Hur fungerar ASV-algoritmen?

Algoritmen synkroniseras med patientens egna andningsmönster och härmar naturlig andning för komfort, säkerhet* och lugn.

Minutventilation

Per juli 2019 är PaceWave den enda ASV-apparat (adaptiv servoventilation) som inriktar sig mot patientens egen aktuella minutventilation.

 • PaceWave-algoritmen beräknar andningsparametrar (frekvens, andningsvågform, tidalvolym) med hög upplösning till glidande medelvärden under 3 minuter för att kunna beräkna patientens egen minutventilation.
 • Målet ställs automatiskt in på 90 % av patientens senaste genomsnittliga minutventilation för att förebygga överventilation.
 • PaceWave jämför patientens aktuella minutventilation med målminutventilationen och reagerar snabbt och exakt på förändringar i minutventilationen.
 • Tryckstödet ökas när minutventilationen sjunker under målnivån, och sänks till den miniminivå som angetts av vårdgivaren när minutventilationen överskrider målnivån.
minute-ventilation-aircurve10cs-pacewave-resmed

Andningsfasmappning

PaceWave analyserar 13 punkter per andetag och följer dessa noggrant för att kunna justera responsen så att patienten får en behaglig upplevelse.

 • Den högupplösta mappningen av andningsfaser (13 punkter per andetag) gör att PaceWave-algoritmen snabbt upptäcker variationer i minutventilationen baserat på andningsfrekvensen och andningsmönstret.
 • PaceWave-algoritmen anpassar responsen snabbt och exakt efter patientens behov.
  Effektiv synkronisering med patientens egna andningsmönster gör att behandlingen blir mer behaglig.
 • PaceWave lär kontinuerligt in mer och mer om varje patients unika andningsmönster.
 • Easy-Breathe-vågformen härmar vågformen för naturlig andning och tryckstödet synkroniseras med patientens spontana andning. Det gör behandlingen mer behaglig och ökar patientacceptansen.
 • Tryckstödet synkroniseras med patientens spontana andning och anpassas efter minutventilationen för att uppnå måltrycket. Detta gör behandlingen mer behaglig och ökar patientacceptansen.
andningsfasmappning-aircurve10cs-pacewave-resmed

ASV- och ASVauto-funktion

AirCurve 10 CS PaceWave har två funktionslägen: ASV och ASVAuto. Det säkrar en effektiv behandling genom att stabilisera de övre luftvägarna och leverera ett konstant utandningstryck.

 • ASV-funktion: det expiratoriska positiva luftvägstrycket titreras manuellt och ställs in vid behandlingsstart.
 • ASVAuto: det expiratoriska positiva luftvägstrycket justeras automatiskt som respons på prediktiva tecken på obstruktion i de övre luftvägarna (apné, flödesbegränsning och snarkning). Det automatiska expiratoriska positiva luftvägstrycket justeras vid obstruktiva händelser och stabiliserar de övre luftvägarna.
asv-asvauto-funktion-aircurve10cs-pacewave-resmed

AirCurve 10 CS PaceWave

Den har utformats för att stabilisera patientens andning. Detta uppnås genom att:

Variabelt tryckstöd vid inandning

Konstant och justerbart expiratoriskt positivt luftvägstryck (EPAP)

Andningsstöd som synkroniseras med patientens andning

Läs mer om vår ASV*-lösning

Här får du veta mer om vår ASV*-lösning som har utformats för individanpassad behandling till patienter som har central sömnapné med eller utan obstruktiv sömnapné.

Referens:
* ASV-behandling är kontraindicerat för patienter med kronisk, symtomatisk hjärtsvikt (NYHA 2–4) med minskad ejektionsfraktion i vänster kammare (LVEF ≤ 45 %) och måttlig till svår dominerande central sömnapné.