AirView för sömnapné – programvara för hantering av patientdata | ResMed

AirView för sömnapné

system för hantering av patientdata

Det säkra*, molnbaserade AirView-systemet är utformat för att förenkla monitorering, rapportering och felsökning av utrustningen genom att vårdgivaren får tillgång till data och kan ändra inställningar på distans.

AirView kan anslutas till ResMeds apparater för sömnbehandling**, inklusive AirSense 11, AirSense 10, AirCurve 10 och AirMini.

 • airview-instrumentpanel-i-programvara-för-behandling-av-sömnapnépatienter
 • airview-diagram-i-programvara-för-behandling-av-sömnapnépatienter-resmed
airview-instrumentpanel-i-programvara-för-behandling-av-sömnapnépatienter
airview-instrumentpanel-i-programvara-för-behandling-av-sömnapnépatienter
airview-diagram-i-programvara-för-behandling-av-sömnapnépatienter-resmed

Felsökning med AirView Remote Assist

ResMed-AirView-felsökning-med-remote-assist

Med funktionen AirView Remote Assist kan du felsöka utrustningsproblem på distans och snabbt hjälpa en patient som behöver det. Det gör att du kan öka komforten för dina patienter vilket ger bättre behandlingsföljsamhet på lång sikt.***

En smidigare patientmonitorering

vårdgivare-som-använder-airview-uppföljningsgrupper-resmed

Med AirView kan du automatiskt filtrera patientpopulationen i uppföljningsgrupper, så att det blir lättare att prioritera de patienter som behöver fler insatser.

Verklig inblick i patienternas upplevelse

airview-vård-incheckning-för-patienter-subjektiv-feedback

Få tillgång till subjektiv feedback från dina AirSense 11-patienter via funktionen Care Check-In, som är avsedd att ge dig en bättre bild av patienternas upplevelse av PAP-behandlingen och hur den fortlöper.

Andra funktioner

Tydlig rapportering

Arbeta mer effektivt med användarvänliga följsamhetsrapporter med bara ett klick, så att du kan lägga mer tid på patienternas vård än på administration.

 

Hög kompatibilitet

ResMed Data Exchange gör att andra leverantörer av sjukvårdssystem och andra vårdgivare kan koppla upp sina program till ResMeds Air Solutions-ekosystem.

Detaljerad information när det behövs

Få tillgång till och analysera behandlingsdata och följ upp hur det går med hjälp av onlinedatarapporter med upp till 365 dagars behandlingsdata och upp till 90 dagars detaljerade data.

 

Inbyggd säkerhet och sekretess

Din och patienternas information skyddas med hjälp av de funktioner för lösenordsskydd, rollbaserad åtkomst och datakryptering som är integrerade i AirView. ResMed uppfyller strikta lagar för säkerhet och sekretess.

Åtkomst till apparatinställningar på distans

Hjälp patienterna att få en behagligare behandling genom att ändra apparatinställningar med några få klick på distans, till exempel trycklättnad, ramp och befuktning.***

 

Identifiering av komplicerade fall snabbare1

AirView ger en klinisk bild som kan hjälpa dig att identifiera komplicerade fall.

Produktspecifikationer

 • Trådlös dataöverföring (CAM): Ta emot data från Air11- och Air10-apparater trådlöst via GSM/GPRS-nätet genom automatisk överföring till AirView-servern.
 • Dataöverföring via SD-kort: Patientdata kan överföras från apparaten till AirView-servern via ett SD-kort.
 • Instrumentpaneler med patientlistor: Få överblick över följsamhet och grundläggande behandlingsproblem med lättlästa, färgkodade vyer för alla patienter. Gäller Air11- och Air10-apparater.
 • Visualisering av sammanfattningsdata: Se en översikt över patientens behandlingsdata under en period på 1–90 dagar. Gäller Air11- och Air10-apparater.
 • Behandlings-, följsamhets- och detaljerade rapporter: Skapa fördefinierade PDF-rapporter med behandlings- och följsamhetsdata från en period på 1–365 dagar och fördjupa dig med detaljerade data från en period på 1–30 dagar. Gäller Air11- och Air10-apparater.
 • Inställningar på distansVisa och ändra behandlingsapparatens inställningar på distans när patientens behov förändras och öka följsamheten till behandlingen. Gäller Air11- och Air10-apparater.
 • Remote AssistFå en aktuell ögonblicksbild av problem med patientens apparat i AirView-gränssnittet, vilket underlättar vid felsökning på distans. Gäller Air11- och Air10-apparater.
 • Uppföljningsgrupper††Använd filtret Uppföljningsgrupper och gruppera patienterna enligt vissa villkor, så att du kan fokusera på just dem som behöver det mest. Gäller Air11- och Air10-apparater.
 • Care Check-In: En interaktiv funktion där patienterna kan svara på meddelanden för att dela med sig av sin upplevelse. Vårdgivare kan monitorera och flagga specifika behov, medan patienter kan få råd om hur de kan lösa vanliga problem på egen hand. Care Check-In finns endast på Air11-apparater.
 • AirView Exchange: ResMed AirView Exchange gör att andra leverantörer av sjukvårdssystem och andra vårdgivare kan koppla upp sina program till ResMeds Air Solutions-ekosystem. Kontakta din representant om du är intresserad av AirView Exchange.

 • Diagnostik: ApneaLink Air
 • Sömnbehandling: AirSense 11, AirSense 10, AirCurve 10 och AirMini
 • Ventilationsbehandling: Astral och Stellar med ResMed Connectivity Module (RCM), Lumis

 • PC – Pentium 1,6 GHz eller högre med en aktiv internetanslutning
 • Minne – minst 500 MB RAM
 • Skärmupplösning – 1024 × 768 (eller högre)
 • SD-kortläsare (om du laddar ned data från ett datakort)

Något av följande:

 • Microsoft® Windows 7 32- eller 64-bitars (Home Premium och Professional)
 • Microsoft® Windows 8.1 (Home Premium och Professional)
 • Microsoft® Windows 10 (Home Premium och Professional)

Något av följande:

 • Firefox 42.0 och senare
 • Chrome 86.0 och senare
 • Edge 87.0 och senare

Följande program (eller motsvarande alternativ) behövs för att ladda ned kortdata och visa exporterade data och rapporter från AirView, om så önskas.

 • Microsoft Excel 2007 (eller senare)
 • Adobe Acrobat Reader 10.0.1 (eller senare)
 • Oracle Java SE 8

Äldre versioner av dessa program (eller alternativ till dem) stöds inte officiellt.

Dokumentation

AirView – användarguide för tvåstegsverifiering

Få tillgång till tekniska dokument ➜

 

AirView – guide för Remote Assist

Få tillgång till tekniska dokument ➜

AirView – ikonguide

Få tillgång till tekniska dokument ➜

 

AirView – guide för uppföljningsgrupper

Få tillgång till tekniska dokument ➜

 

Datahantering/Enhetskompatibilitetslista

Få tillgång till tekniska dokument ➜

Samarbete och patientresultat

Ta del av fallstudie ➜

Effektivare arbetsflöden och patientvård

Ta del av fallstudie ➜

Instruktionsvideor

Ta reda på mer

Stötta patienterna från diagnos till kontinuerlig vård med AirView.

AirView för sömnapné

Förenkling, monitorering och rapportering av patienter med sömnrelaterade andningsstörningar.

Läs mer
AirView för ApneaLink Air

Effektivare arbetsflöden för screening och diagnostik.

Läs mer
AirView för Ventilation

Monitorera ventilerade patienter i hemmet eller på sjukhus.

Läs mer
AirView för sömnapné

Förenkling, monitorering och rapportering av patienter med sömnrelaterade andningsstörningar.

Läs mer
AirView för ApneaLink Air

Effektivare arbetsflöden för screening och diagnostik.

Läs mer
AirView för Ventilation

Monitorera ventilerade patienter i hemmet eller på sjukhus.

Läs mer

Relaterade produkter

Behandlingsapparat med självjusterande tryck med integrerad befuktare, trådlös anslutning och förbättrade supportfunktioner.

Läs mer

myAir tillåter patienter som behandlas med AirSense 10 och AirCurve 10 apparater att följa sin behandling och få interaktiv coachning.

Läs mer

Se onlinehjälpen för AirView för relevant information om varningar och försiktighetsåtgärder att beakta innan och medan produkten används.

Referenser:

* AirView har utformats för att vara säkert i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv 2016/679 (GDPR) och nationella sekretesslagar. Patientdata skyddas med hjälp av datakrypteringsteknik. ResMed fick dubbel HDS/ISO 27001-certifiering för AirView och myAir, vilket är ett bevis på vårt engagemang för databehandling och datalagring. Det visar också att våra team och system verkar enligt högsta standard, vilket har verifierats av fristående granskare.

** Air11- och Air10-apparater har integrerad AirView-teknik för trådlös anslutning Nätverkstillgång krävs för trådlös anslutning.

*** AirView-inställningar får endast ändras av läkare eller i enlighet med en läkares ordination, efter analys av behandlingsdata. Notera att fjärrhantering av behandlingsinställningar inte är tillåtet i

alla länder.

† Möjligheten att ändra inställningar på distans är inte tillgänglig för Stellar- samt Astral-apparater.

‡ Funktionen Remote Assist är inte tillgänglig för Stellar- och Astral-apparater.

†† Funktionen Uppföljningsgrupper är endast tillgänglig för vårdgivar-/sjukhuskonton.

 1. ResMed Air11-kundundersökning med vårdanställda, som genomförts från augusti till september 2021. Journaldata; ID A5079159, N=81.