Stellar™

Noninvasiva/invasiva ventilatorer

Bärbar noninvasiv ventilation som kan göras invasiv, för patienter (>13kg)* som andas spontant och har varierande behov eller progressiva andningsbesvär. Stellar har intuitiva menyer, anpassningsbara behandlingsalternativ, kurvor i realtid och trådlös anslutning till AirView.

Produktkoder: Stellar 100 (24155), Stellar 150 (24145)

Individuell behandling som passar dina patienter

resmed-stellar-pediatrisk-patient-hemventilator -mobile

Stellar har exakta och känsliga tekniker, till exempel Vsync and TiControl™, stig- och falltider, upp- och nedrampning samt 5 trigger- och cykelfunktioner som gör att du kan finjustera inställningarna för varje enskild patient.

Upp till två ventilationsprogram med olika parametrar kan ställas in för att tillgodose patientens behov.

Utformad för att klara det höga tempot i sjukvården

resmed-stellar-sjukhus-noninvasiv-ventilation-mobil

Stellars intuitiva menyer är utformade för att förenkla inställningsprocessen, samtidigt som det alltid går snabbt att monitorera patienten med hjälp av realtidskurvorna. Flödes- och tryckdata är också tillgängliga via patienthanteringsprogrammet ResScan.

Viktiga inställningar visas nu på den första kliniska menybilden och vissa värden är förinställda och visas indelat efter sjukdomskategori för att göra det lättare att inleda behandlingar.

Övergång till hemmet med god rörlighet

resmed-stellar--patienter-hemventilator-mobile

Stellar uppfyller patienternas behov av andningsstöd och hjälper dem dessutom att leva ett så gott liv som möjligt.

Stellar är liten, lätt och bärbar, och har ett internt batteri som räcker för upp till 3 timmars behandling. Den är därför lämplig för patienter som är redo att åka hem. Ventilatorn blir en naturlig del av vardagslivet och ökar möjligheterna att leva som vanligt.

Garanti och service

Letar du efter information om service och garanti för våra masker och tillbehör?

I vårt resurscenter finns svaren på dina frågor.

 

Referenser:

* Behandlingsfunktionen iVAPS är indikerad för patienter som väger minst 30 kg.

** Med Stellar uppdateras behandlingsdata en gång per dygn.