Lungsjukdomar och andningstillstånd

Lungsjukdomar och andningstillstånd påverkar lungorna och andra delar av andningsorganen. Läs mer om vad som orsakar dem och vilka behandlingsalternativ som finns.

Vad är KOL?

Läs mer om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL): orsaker, stadier, diagnos och behandling.

patient-mask-ventilation-home-noninvasive-COPD-900x600