Lungsjukdomar och andningstillstånd | ResMed

Lungsjukdomar och andningstillstånd

Lungsjukdomar och andningstillstånd påverkar lungorna och andra delar av andningsorganen. Läs mer om vad som orsakar dem och vilka behandlingsalternativ som finns.

Vad är KOL?

Läs mer om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL): orsaker, stadier, diagnos och behandling.

patient-mask-ventilation-home-noninvasive-COPD-900x600

Läs mer om obesitas hypoventilationssyndrom (OHS): orsaker, symtom och behandling.

Läs mer om neuromuskulär sjukdom (NMD): orsaker, symtom och behandling.

Läs mer om Restriktiv lungsjukdom (bröstkorgsdeformitet): orsaker, symtom och behandling.

Läs mer om andningsstöd för barn.

Ta reda på mer

Läs mer om hur noninvasiv ventilation (NIV) eller invasiv ventilation (IV) kan hjälpa dig att andas lättare.

För att förstå vad som kan påverka din förmåga att andas normalt kan det vara bra att känna till hur normal andning fungerar.