Andningsstöd för barn | ResMed Sverige

Andningsstöd för barn

Noninvasiv ventilation (NIV) har använts för att behandla sömnrelaterade andningsstörningar och andningssvårigheter hos vuxna under de senaste 30 åren, och användningen av dem hos barn har ökat under de senaste tio åren.

Behandling av andningssvårigheter hos barn

Det kan finnas flera skäl till att barn kan behöva behandling för andningssvårigheter, sömnrelaterade andningsstörningar, respiratorisk stress eller respirationssvikt. Några av anledningarna kan vara:

  • De övre luftvägarna är trånga eller blockerade (på grund av stora tonsiller och polyper, stor tunga, högt gomvalv, korrigerad gomspalt eller slappa luftvägar).1
  • Lungsjukdom (t.ex. cystisk fibros) eller skolios (då ryggradens krökning kan påverka lungfunktionen)1
  • Tillstånd som påverkar kommunikationen mellan hjärnan och andningssystemet (t.ex. ryggmärgsskador)1
  • Tillstånd som förknippas med muskelsvaghet (t.ex. muskeldystrofier)1
  • Medfödda sjukdomar och syndrom (t.ex. trisomi 21, akondroplasi, Pierre Robins syndrom, Prader-Willis syndrom).

Om yngre barn får en luftvägsinfektion är de också i riskzonen för akuta episoder av andningssvårigheter eller respirationssvikt. Under denna tid kan de behöva andningsstöd.

Behandlingen av barn med sömnrelaterade andningsstörningar, andningssvårigheter och respirationssvikt omfattar allt från kirurgi till noninvasiv ventilation (NIV).

Referens:

  1. Cheifetz IM. Invasive and noninvasive paediatric mechanical ventilation. Respir Care. 2003 Apr;48(4):442-58.