Typer av sömnrelaterade andningsstörningar | ResMed

Typer av sömnrelaterade andningsstörningar

Det finns tre typer av sömnrelaterade andningsstörningar: obstruktiv sömnapné (OSA), central sömnapné (CSA) och mixad eller komplex sömnapné. Varje typ har utmärkande kännetecken som gör det möjligt att ställa en diagnos.

Obstruktiv sömnapné (OSA)

Obstruktiv sömnapné (OSA) är den vanligaste formen av sömnrelaterade andningsstörningar (SDB), och drabbar fler än tre av tio män samt nästan en av fem kvinnor1. Patienter som lider av OSA drabbas ofta av partiell eller fullständig luftvägskollaps under sömnen.

Central sömnapné (CSA)

Central sömnapné (CSA) är inte lika vanligt som OSA2. Till skillnad från OSA-patienter vars luftvägar helt eller delvis blockeras och därmed hindrar andningen, har patienter med central sömnapné en sjukdom som drabbar det centrala nervsystemet. Det innebär antingen att hjärnans andningscentrum inte skickar någon inandningssignal, eller att signalen inte förs vidare till resten av patientens kropp.

Komplex sömnapné

Komplex sömnapné är en kombination av obstruktiv sömnapné (OSA) och central sömnapné (CSA). Komplex sömnapné är visserligen vanligare än CSA men inte lika vanligt förekommande som OSA3.

Mer om sömnrelaterade andningsstörningar

Snarkning kan ha en störande effekt på dina patients liv. De är ofta inte de första som inser att de har problem: snarare är det deras sängpartner som klagar.

Läs mer

Det första tecknet på en sömnstörning är snarkning, även om många patienter inte identifierar det som ett tecken på något mer allvarligt. Det finns andra vanliga symtom också.

Läs mer

ResMed ger dig verktygen för att screena dina patienter för sömnrelaterade andningsstörningar, begära en sömnstudie och få dem diagnostiserade.

Läs mer

Referenser:

  1. Sömnrelaterade andningsstörningar drabbar 34 % av män och 17 % av kvinnor mellan 30 och 70 år. Peppard et al. Am J Epidemiol. 2013
  2. Morgenthaler TI, Kagramanov V, Hanak V, Decker PA. Complex sleep apnea syndrome: is it a unique clinical syndrome?. Sleep 2006 Sep;29(9):1203-9
  3. Mayo Clinic. “Mayo Clinic Discovers New Type Of Sleep Apnea.” ScienceDaily