Behandlingsalternativ för sömnstörning

Olika typer av sömnstörningar andas kräver olika behandlingsalternativ. På ResMed erbjuder vi en rad lösningar för att tillgodose de olika behoven hos patienter med obstruktiv sömnapné, central sömnapné och snarkning. Från CPAP, APAP och bilevelterapier till adaptiv servoventilation och specialanpassade muntliga apparater är våra behandlingsalternativ utformade för att tillgodose dina patients behov.

* ASV therapy is contraindicated in patients with chronic, symptomatic heart failure (NYHA 2-4) with reduced left ventricular ejection fraction (LVEF ≤ 45%) and moderate to severe predominant central sleep apnoea.