Behandlingsalternativ för sömnstörning | ResMed

Behandlingsalternativ för sömnstörning

Olika typer av sömnstörningar andas kräver olika behandlingsalternativ. På ResMed erbjuder vi en rad lösningar för att tillgodose de olika behoven hos patienter med obstruktiv sömnapné, central sömnapné och snarkning. Från CPAP, APAP och bilevelterapier till adaptiv servoventilation och specialanpassade muntliga apparater är våra behandlingsalternativ utformade för att tillgodose dina patients behov.

Läs mer om behandlingsalternativ för SDB

ResMed har flera behandlingsalternativ, inklusive CPAP och orala hjälpmedel, för halssnarkare som har sömnapné och halssnarkare som inte har det.

ResMed hjälper dig att vägleda din patient till de bästa och mest lämpliga behandlingsalternativen för OSA. De inkluderar behandling med CPAP, PAP, APAP, bilevel och oralt hjälpmedel.

ASV (adaptiv servo-ventilation) * är ett lämpligt val för behandling av de flesta patienter med en komplex sjukdomsbild.

Med trådlös anslutningsteknik överför ResMeds apparater för sömn- och andningsvård behandlingsdata till AirView, för telemonitorering och anpassning av inställningar.

* ASV therapy is contraindicated in patients with chronic, symptomatic heart failure (NYHA 2-4) with reduced left ventricular ejection fraction (LVEF ≤ 45%) and moderate to severe predominant central sleep apnoea.