AirSense 11 AutoSet behandlingsapparat för obstruktiv sömnapné | ResMed

AirSense 11 AutoSet

APAP-apparat för obstruktiv sömnapné

AirSense 11 AutoSet är en APAP-apparat med en integrerad uppvärmd befuktare, avancerad händelsedetektion och trådlös anslutning. De noggrant utformade funktionerna är utformade att vara ett stöd för patienterna för en bättre behandlingsstart och långsiktig följsamhet.

Artikelnummer: Endast apparat 39180, Apparat med HumidAir 11 & Climate LineAir 39181

 • airsense-11-CPAP-apparat-för-sömnapné-framifrån
 • sömnapne-airsense-11-autoset-apap-apparat-ovansidan
airsense-11-CPAP-apparat-för-sömnapné-framifrån
airsense-11-CPAP-apparat-för-sömnapné-framifrån
sömnapne-airsense-11-autoset-apap-apparat-ovansidan

Feedback i tid med Care Check-In

Care Check-In* gör det enklare för dig att ge patienterna effektivt stöd vid viktiga milstolpar under behandlingen. Patienterna får svara på enkla frågor om sin upplevelse och svaren visas i AirView, vilket gör att du snabbare kan identifiera och hjälpa patienter som behöver extra stöd i sin behandling.1

Patienterna i sin tur får individanpassade tips som hjälper dem att lösa enklare problem med utrustningen och personliga råd som motiverar dem att fortsätta med behandlingen.

bilder-av-myair-appen-med-care-check-in-för-cpap-patienter

Användarvänlig design

Designen hos AirSense 11 ger patienterna smidig tillgång till PAP-behandling när de ska lägga sig. Den är diskret, tyst** och enkel att använda.2 Den är designad med en användarvänlig pekskärm2, ett intuitivt gränssnitt och separata smarta start/stopp-funktioner. Den har integrerad anslutning till myAir och AirView. Genomtänkta designlösningar, t.ex. en sensor för omgivningsljus, gör den ännu mer diskret.

Pålitlig apparat med effektiv teknik

I AirSense 11 samlas effektiva behandlingsfunktioner3,4 från Air10-serien i en och samma apparat. Det innebär att patienterna får tillgång till AutoSet™ och AutoSet for Her***, AutoSet Soft Response och komfortfunktioner som EPR™, AutoRamp™ och befuktning.

airsense-11-pap-apparat-med-autoset-algoritm

Andra funktioner

 • Personlig behandlingsassistent är en funktion i myAir där interaktiva videoinstruktioner används för att vägleda patienterna genom installationen av utrustningen och tillvänjningen.
 • Care Check-In ger patienterna chansen att dela med sig av sina upplevelser av behandlingen. Feedback skickas vidare till AirView och patienterna har också tillgång till anvisningar och självhjälpsverktyg.
 • Funktioner för trådlös programuppdatering kan användas för att skicka uppdateringar för underhåll och funktioner direkt till apparaten, så att såväl patienter som vårdgivare kan dra nytta av de senaste PAP-funktionerna och teknikerna från ResMed.
 • En användarvänlig pekskärm gör det enklare och mer intuitivt att hitta och använda inställningar.
 • AirView ger dig tillgång till behandlingsdata efter varje natt så att du kan felsöka problem och ändra apparatinställningar på distans.
 • Med SmartStart- och SmartStop-funktionerna kan patienterna starta behandlingen genom att andas in eller stoppa behandlingen genom att ta av masken. Det går att växla mellan de här funktionerna separat.
 • Avancerad händelsedetektion5 kan användas för att identifiera central sömnapné, andningsansträngningsrelaterad uppvakning och Cheyne-Stokes respiration.
 • AutoRamp med detektion av insomning innebär att behandlingen startar med ett lågt tryck som sedan ökas i behaglig takt till det ordinerade trycket när patient sover.6
 • Trycklättnad vid utandning (EPR) ger en mer behaglig upplevelse, särskilt vid höga tryck, genom att bibehålla det ordinerade behandlingstrycket under inandning och minska det under utandning.7
 • Forced Oscillation Technique-möjligheter gör att AirSense 11 kan identifiera patienter med central sömnapné.8,9
 • Inbyggd apparatdiagnostik spelar in ett 10 sekunder långt klipp av det interna ljudet för att följa upp och övervaka motorljudnivån i kvalitetssyfte.††
 • Inbyggd sensor för omgivningsljus gör att ljusstyrkan på apparatens skärm anpassas automatiskt och att skärmen stängs av när apparaten inte används.
 • Easy-Breathe-motorn är tyst** och främjar en lugn sovmiljö för både patienten och sovsällskapet.
 • Integrerad uppvärmd befuktare kan anslutas och användas automatiskt med Climate Control-funktionen eller styras manuellt.

Stöds av Air Solutions

Air Solutions är en omfattande uppsättning tekniker och produkter för digital hälsa som är avsedda att hjälpa patienter att vänja sig vid och fortsätta med behandlingen. Detta innefattar patienternas AirSense 11 AutoSet-apparat samt distansmonitoreringsplattformen AirView och myAir, ResMeds patientcoachningsapp.

Vill du veta mer om AirSense 11?

Kontakta din ResMed-representant eller kundtjänst om du vill veta mer om AirSense 11.

 

Dokumentcenter

AirSense 11 – användarguide
Få tillgång till tekniska dokument ➜

AirSense 11 – klinisk guide
Få tillgång till tekniska dokument ➜

AirSense 11 – broschyr
Visa PDF ➜

Kompatibilitetslista för mask/apparat
Få tillgång till tekniska dokument ➜

Kompatibilitetslista för datahantering/apparat
Få tillgång till tekniska dokument ➜

Elektromagnetiska emissioner och immunitet
Få tillgång till tekniska dokument ➜

Tekniska specifikationer

 • Funktioner: AutoSet, AutoSet for Her, CPAP
 • Detektion av Cheyne-Stokes respiration
 • Detektion av central sömnapné
 • AutoRamp med detektion av insomning
 • HumidAir 11-befuktare (tillval)
 • Trycklättnad vid utandning (EPR)
 • Enkel Start/Stopp-knapp
 • Integrerad trådlös kommunikation
 • Lättanvänd pekskärm
 • Uppvärmd eller inte uppvärmd slang
 • Inbyggd apparatdiagnostik

 • Mått: Apparat med HumidAir 11 (H x B x D), 94,5 mm × 259,4 mm × 138,5 mm
 • Vikt: Med integrerad befuktare, 1 130 g

 • Standard: Non-woven-polyester
 • Hypoallergeniska: Syntetisk fibermix i polypropylenstruktur

4 till 20 cm H2O (4 till 20 hPa) i AutoSet-, AutoSet For Her- och CPAP-funktioner

Apparat med SlimLine-slang och sidolock: 25 dBA med en osäkerhet på 2 dBA, uppmätt enligt ISO 80601-2-70:2015.

 • Inspänningsområde: 100–240 V, 50–60 Hz, 2,0 A, 115 V, 400 Hz, 1,5 A (användning på flygplan)
 • Utgående likström: 24 V, 2,71 A
 • Typisk strömförbrukning: 56,1W
 • Toppströmförbrukning: 73,2W
 • Utrustningsklass: Klass II

Maximalt flöde för extra syrgas: 15 l/min

 • ClimateLineAir™ 11 uppvärmd luftslang:
  Längd: 2,0 m
  Innerdiameter: 15 mm
 • SlimLine™ slang:
  Längd: 1,8 m
  Innerdiameter: 15 mm
 • Luftutsläpp:
  Den koniska standardkopplingen på 22 mm uppfyller kraven i EN ISO 5356-1:2015

 • Dataöverföring: Integrerad mobilmodul, SD-kort
 • Datalagring:
  • Detaljerade data på SD-kort
  • Högupplöst flöde på SD-kort
  • Följsamhets- och sammanfattningsdata på SD-kort/apparat: 365 sessioner

Bluetooth Low Energy (BLE)

AirSense 11 AutoSet uppfyller alla tillämpliga elektromagnetiska kompatibilitetskrav (EMC) enligt IEC 60601-1-2:2020, för bostads-, kommersiella och lätta industrimiljöer

 • Drifttemperatur: +5 °C till +35 °C
 • Driftfuktighet: 10 till 95% relativ fuktighet, ej kondenserande
 • Driftaltitud: Havsnivå till 3 010 m; lufttrycksområde 1 060 hPa till 700 hPa
 • Temperatur vid förvaring och transport: –25 °C till +70 °C
 • Fuktighet vid förvaring och transport: 5 till 95% relativ fuktighet, ej kondenserande

ResMed bekräftar att apparaten uppfyller kraven från Federal Aviation Administration (FAA) (RTCA/DO-160, sektion 21, kategori M; RTCA-DO-160, sektion 20, kategori T) för flygresans alla faser

Klass II (dubbelisolerad), typ BF, kapslingsgrad IP22

Relaterade produkter

Det säkra*, molnbaserade AirView-systemet är utformat för att förenkla monitorering, rapportering och felsökning av utrustningen genom att vårdgivaren får tillgång till data och kan ändra inställningar på distans.

Läs mer

myAir tillåter patienter som behandlas med AirSense 10 och AirCurve 10 apparater att följa sin behandling och få interaktiv coachning.

Läs mer

I den kliniska guiden och användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska beaktas innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

Referenser

* Care Check-In är tillgängligt för AirSense 11-användare via apparaten eller myAir-appen. Care Check-In och myAir-appen är för närvarande endast tillgänglig i vissa länder.

** AirSense 11-apparat med SlimLine-slang och sidolock: 25 dBA med en osäkerhet på 2 dBA, uppmätt enligt ISO 80601-2-70:2015.

*** ResMed AirSense 10 AutoSet for Her är indikerad för behandling av lindrig till måttlig OSA hos kvinnor som väger minst 30 kg.

† Vissa funktioner i ResMed myAir är endast tillgängliga i appen myAir.

‡ AirView-inställningar får endast ändras av läkare eller i enlighet med en läkares ordination, efter analys av behandlingsdata. Notera att fjärrhantering av behandlingsinställningar inte är tillåtet i alla länder.

†† Av integritetsskäl konverteras ljudinformation till kod innan den skickas för anonym analys.

 1. ResMed Air11-kundundersökning med 95 vårdanställda, som genomförts mellan 24 augusti och 10 september 2021. F16: 56,84 % av läkarna svarade att de kunde identifiera patienter som behövde stöd i behandlingen snabbare när de hade Care Check-In-information tillgänglig i AirView, N=81 respondenter. Journaldata, ID A5079159.
 2. ResMed Air11-undersökningar med 108 patienter, som genomförts från 12 augusti till 30 september 2020 i Australien och från 14 december 2020 till 5 mars 2021 i USA. Fas 1, QA: Med Air11 PAP-apparaten i åtanke beskrev 77 % av deltagarna den som användarvänlig, 71 % beskrev den som liten och diskret och 68 % beskrev den som lätt och bärbar, N=108 respondenter. Journaldata; ID A4875800 och ID A4994586.
 3. Isetta, Valentina et al. Comparative assessment of several automatic CPAP devices’ responses: a bench test study. ERJ Open Res. 1, nr 1 (maj 2015): 00031-2015.
 4. McArdle N et al. Study of a Novel APAP Algorithm for the Treatment of Obstructive Sleep Apnea in Women. Sleep. 2015;38(11):1775-1781.
 5. ResMed-vitbok 2014. Armitstead JP et al. AirSense 10 Apnoea Hypopnoea Index (AHI) Scoring and Advanced Detection. Journaldata, ID A3338455.
 6. ResMed AirSense 10 Clinical Overview. Journaldata, ID A4504900.
 7. Zhu et al. All APAPs are not equivalent for the treatment of sleep disordered breathing: a bench evaluation of eleven commercially available devices. J Clin Sleep Med 2015 11(7):725-34.
 8. Armitstead JP, Bateman PE, Chan CS, Chan J, Bassin DJ. Study of an auto-adjusting CPAP algorithm for the treatment of obstructive sleep apnoea. Am J Respir Crit Care Med. 2009; 179:A3570.
 9. Armitstead JP et al. Central sleep apnoea detection and the Enhanced AutoSet algorithm. ResMed Science Centre, 2010.