Icke-ventilerade masker

Icke-ventilerade, non-vented (NV) finns i som helmasker och näsmasker, för många olika användare och behandlingsbehov. De utgör en säker och bekväm lösning för noninvasiv behandling på sjukhus eller i hemmet.