Masker Frågor och svar| ResMed

Maskrengöring, komfort och tillpassning

Har du frågor om hur man rengör och desinficerar ResMed-masker och dess maskkomponenter? Hitta svar på våra vanligaste frågor.

 

Maskrengöring

Varje dag, eller efter varje användningstillfälle ska patienten:

 • Ta isär masken (se bruksanvisningen för instruktioner). Om patienten använder en näskuddemask ska kuddarna lossas från ramen.
 • Rengör de separerade maskdelarna (utom huvudbandet och de mjuka skydden) noga genom att försiktigt gnugga dem i varmt vatten (cirka 30 °C) vatten och en mild tvål. Ta bort hudfett från mjukdelen efter användningen för optimal maskförslutning.
 • Använda en mjuk borste för att rengöra ventilen eller de roterande maskdelar som behöver rengöras, t.ex. swiveln, swivelringen eller kulleden.
 • Inspektera varje del och rengör på nytt vid behov tills du ser att delen är helt ren.
 • Skölja alla delar ordentligt i vanligt dricksvatten och låta dem lufttorka skyddade från direkt solljus.
 • När alla delar, inklusive ventilen, har torkat ska man sätta ihop masken igen (se bruksanvisningen för att få instruktioner).

Varje vecka bör patienten:

 • Handtvätta huvudbandet, inklusive mjuka omslag om sådana används på masken. Skölja noga och låta lufttorka skyddat från direkt solljus.
 • Observera att huvudbandet kan tvättas utan att det behöver tas isär, och att det eventuellt kan färga av sig vid den första tvätten.

Om patienten märker någon uppenbar försämring hos någon systemkomponent (sprickor, repor, revor etc.) eller om någon del fortfarande är smutsig efter rengöringen bör den bytas ut.

Vi rekommenderar att dina patienter använder naturliga eller rena produkter/lösningar för att rengöra sin mask eftersom de annars riskerar att andas in restångor från kemikaliebaserade rengöringsmedel om masken inte sköljts ordentligt.

Dina patienter bör undvika att använda:

 • Aromatiska lösningar, eukalyptusolja, eteriska oljor, parfymerade oljor
 • Bakteriedödande tvålar
 • Rengöringsmedel (även om de är milda eller innehåller några naturliga ingredienser)
 • Alkohol
 • Hushållsättika
 • Tvålar med citrusdoft

Om din patient ber dig att rengöra masken kan du blöta den i rengöringsmedlet Alconox (utspätt till 1 %), gnugga den med en mjuk borste och sedan låta den lufttorka skyddad från direkt solljus. Se annars rengörings- och desinfektionsförfarandena nedan.

ResMed har rekommenderade och validerade förfaranden i överensstämmelse med ISO17664 för rengöring, desinfektion och sterilisering av masker som används för flera patienter på sömnlaboratorium, klink eller sjukhus. Se följande desinfektions- och steriliseringsguide för att se vilka delar som:

 • Måste bytas ut mellan patienter
 • Tål värmedesinfektion på hög nivå (93 °C)
 • Tål kemisk desinfektion på hög nivå
 • Tål sterilisering

Observera att alla delar inte behöver desinficeras. Huvudbandet behöver inte desinficeras och bör inte tvättas i desinfektionskemikalier.

Det finns även andra delar som inte behöver desinficeras och inte bör tvättas i desinfektionskemikalier. Detta gäller:

 • AirFit N10 / AirFit N10 for Her – mjuka omslag
 • AirFit F10 / AirFit F10 for Her – ram, mjuka omslag
 • Quattro Air/Quattro Air For Her/Quattro Air NV – ram
 • Quattro FX / Quattro FX for Her – fjädrande ram, mjuka omslag
 • Quattro FX NV – fjädrande ram, mjuka skydd.
 • Mirage FX / Mirage FX for Her – ram

Det räcker att tvätta huvudbandet och ovanstående delar mellan patienter noggrant.

 • Handtvätta huvudbandet i varmt (30 °C) vatten med en mild tvål.
 • Skölj noga och låt det lufttorka skyddat från direkt solljus.

Komfort

Om din patients mask är obekväm kan du prova att tillpassa den igen eller försöka med en annan storlek eller typ av mask.

 • Tillpassning. En obekväm mask kan bero på felaktig tillpassning, så vi rekommenderar att du tillpassar masken på nytt med hjälp av tillpassningsanvisningarna i maskens bruksanvisning. Du bör tillpassa masken när din patient ligger i sin sovställning, eftersom våra ansiktsmuskler förändras när vi ligger ner och slappnar av ännu mer när vi sover. Du kan även titta på våra videoklipp om masktillpassning som finns i produktavsnittet för CPAP-masker, eller läsa våra vanliga frågor och svar om masktillpassning.
 • Storlek. Om din patient bara kan få en god förslutning genom att dra åt masken tills den känns obekväm kan det hända att han/hon har fel storlek. Kom ihåg att storlekar kan variera mellan olika maskmodeller.
 • Typ. Om patienten fortfarande tycker att masken är obekväm att ha på sig kanske en annan typ av mask behövs. ResMed erbjuder helmasker, näsmasker och näskuddemasker. Du kommer att märka att vissa masktyper och modeller kan passa bättre än andra. Se hela ResMeds masksortiment här.
 • Huvudband. Din patients mask ska sitta så löst som möjligt samtidigt som den är tätslutande. Om patienten känner att huvudbandsremmen sitter för löst eller hårt, prova att justera den eller byt ut huvudbandet om det är gammalt eller utslitet.
 • MicroFit™-reglaget. Om din patient använder en ResMed-mask som har ett MicroFit™-reglage ska du se till att ställa in reglaget på bästa möjliga position. Omfattande justeringar av reglagets inställning kan ändra passformen och eventuellt leda till att masken känns obekväm samt att behandlingens effektivitet försämras.

Om din patient använder en ResMed-mask som har ett MicroFit™-reglage ska du se till att ställa in reglaget på bästa möjliga position. Omfattande justeringar av reglagets inställning kan ändra passformen och eventuellt leda till att masken känns obekväm samt att behandlingens effektivitet försämras.

Om din patient har ansiktshår, kan vissa masker fungera bättre än andra. Kontakta oss för att ta reda på om en annan mask kan ge mer komfort eller bättre passform.

Alla är olika! Våra helmasker täcker mer av ansiktet, medan näsmasker och näskuddmasker täcker mindre. Det handlar verkligen om personliga preferenser och vilken typ av mask som bäst passar dina patients behov.

Våra helmasker är ett bra alternativ om dina patienter lider av nästäppa eller tenderar att andas genom munnen när de sover.

När du diskuterar masktyper med dina patienter kanske du vill ta hänsyn till faktorer som deras ansiktsanatomi, eventuell ansiktsbehåring, om de bär glasögon, om de gillar att läsa eller titta på tv när de bär masken eller söker rörelsefrihet etc.

Om patientens mask läcker luft beror det förmodligen på problem med förslutningen eller passformen. Orsaker till maskläckage, och föreslagna åtgärder, inkluderar:

 • Dålig justering eller tillpassning. Vi rekommenderar att du tillpassar masken på nytt med hjälp av tillpassningsinstruktionerna i maskens bruksanvisning. Du bör tillpassa masken när dina patienter ligger i sin sovställning. Våra ansiktsmuskler förändras när vi ligger ner och de slappnar av ännu mer när vi sover. Du kan även titta på de videoklipp om masktillpassning som finns i produktavsnittet för CPAP-masker.
 • Felaktig montering.  Se maskens bruksanvisning för monteringsanvisningar. Du kan hämta bruksanvisningen från hjälpsidan för masken.
 • Fel maskstorlek. Din utrustningsleverantör bör kunna tillhandahålla rätt maskstorlek.
 • Fel typ av mask. Om patientens mask har rätt storlek och har tillpassats korrekt men fortfarande läcker kan det hända att en annan typ av mask behövs. Till exempel kan en helmask helt eliminera munläckage. Se hela ResMeds masksortiment här.
 • Utbyte behövs. Din patients mask kanske läcker därför att den är gammal eller utsliten. Se maskens bruksanvisning för mer information, eller läs våra vanliga frågor om maskbyte.
 • Hygien. Smuts, fett och avlagringar från patientens hud och omgivningen kan ansamlas på masken om de inte avlägsnas dagligen. Dina patienter bör rengöra sin mask varje dag för att göra förslutningen och effektiviteten så bra som möjligt. Läs våra vanliga frågor om maskrengöring.

Om din patient ändå har problem med läckage, varför inte försöka med att använda en uppvärmd befuktare eller en av de senaste apparaterna med positivt tryck (PAP)? Våra nya PAP-apparater mäter och kompenserar automatiskt för oavsiktligt läckage så att det rätta trycket bibehålls. Uppvärmda befuktare kan ge en avsevärd minskning av munandning och nästäppa, som båda förknippas med läckage.

Om din patient måste dra åt masken för hårt för att den ska vara tätslutande kan det hända att man har fel mjukdelsstorlek eller att pannstödet har justerats på fel sätt. Se första frågan för förslag på hur man identifierar och åtgärdar problem med tillpassning.

Most ResMed mask cushions are made from silicone. True allergic reactions to silicone are extremely rare. In fact, skin irritation, pressure sores and blisters are more commonly caused by other associated factors rather than the silicone material itself.

If your patient is suffering from skin irritation, it might be that:

 • The headgear strap is too loose or too tight. Try re-adjusting it, or replacing the headgear if it is old or worn out. The mask should be as loose as possible while still creating a seal.
 • The mask doesn’t fit well, because it’s the wrong size or an unsuitable style. Consult the mask user guide or quick-fitting guide for instructions on fitting. A different style of mask may provide a better fit.
 • The mask is old and worn out. Inspect the mask cushion and frame for wear, stiffness, cracks or breaks. Replace either the mask or parts that are worn out. You might find it helpful to read our article on mask cleaning & replacement.
 • The mask is dirty. Silicone can absorb contaminants such as oils, sweat, dirt and creams from skin. Extended contact with these contaminants during the night may irritate the skin. Your patients should wash their masks daily according to user guide instructions with mild soap or diluted liquid detergent and warm water (30°C/86°F). We also recommend that patients wash their face before bed to remove excess facial oils, ideally with a pH neutral soap, and avoid using facial lotions and creams where the mask comes into contact with their face as these products may interfere with mask seal and potentially degrade the quality of the cushion over time. You might find it helpful to read our article on mask cleaning.

If your patient is still having issues with skin irritation, it might be helpful to place porous hypoallergenic skin tape over sensitive or irritated areas to create a barrier between the skin and the mask.

If your patient is suffering from nasal irritation, a heated humidifier might help. Constant air flow, especially at high treatment pressures, can lead to dryness, nasal irritation and nosebleeds. Humidifiers provide relief from nasal irritation and dryness by adding warmth and moisture to the air delivered by the CPAP or bilevel system.

Nasal oil products can also be used to help treat and prevent dryness.

Patients whose masks leave marks on their face or who experience soreness on the bridge of their nose, are probably having to strap the mask too tightly to make a seal. Please see the answers to the questions above on this page for suggestions on improving the fit and seal of the mask.

If these problems persist, why not suggest SoftWraps or Gecko nasal pads? SoftWraps are gentle cloth padding for the mask’s silicone headgear that help to stop your patient’s mask slipping and reduce the appearance of strap marks on the face. The Gecko nasal pad is a comfortable, soft strip that is placed across the nasal bridge to help reduce skin irritation and facial sores, minimise mask leak, and improve overall mask comfort.

If your patient’s eyes are sore, it may be due to a mask leak. This is a common problem that can arise if the mask doesn’t seal properly or doesn’t fit the face properly. For suggestions on how to resolve this problem, please see the answers to the questions above on this page.

Masktillpassning

If the mask is being removed during sleep, it may be because your patient suffers from nasal congestion. If your patient has a history of sinus and allergy problems, a full face mask and/or humidification may offer better treatment.

If your patient finds it difficult to sleep because the mask gets in the way, your patient might find a  Contour CPAP Pillow helpful. With the Contour Pillow, the mask is less likely to rub or press on the face, which increases comfort and can also reduce leakage caused by distortion. The Contour Pillow helps patients sleep more comfortably while wearing their CPAP mask whether they sleep on their side, their back or their stomach, and it also helps to create a more open airway for easier

ResMed kan erbjuda tillpassningsmallar för många av våra masker. Klicka på en mask nedan för att öppna en PDF-fil med en tillpassningsmall.

Observera följande när du använder dessa mallar:

 • Läs anvisningarna på mallen noggrant innan du klipper ut och använder den.
 • Tillpassningsmallen för helmasken Ultra Mirage™ är tredimensionell och finns inte online.
 • Masktillpassningsmallar bör användas som hjälp vid tillpassning av masker. Mallarna är inte avsedda att ersätta råd från vårdpersonal, sömntekniker eller utrustningsleverantör.
 • All ändring av storlek eller dimensioner för de ursprungliga PDF-filerna kan påverka kvaliteten och exaktheten för den utskrivna versionen av mallen. För att undvika detta problem, se till att du skriver ut den faktiska storleken genom att stänga av skalning av sidor i skrivarinställningarna. Du kan även kontrollera storleken på den utskrivna versionen genom att använda linjalen i dokumentet.

Tillpassningsmallar för ResMeds näsmasker:

AirFit™ N30i

AirFit™ N20

AirFit N10

Mirage Activa LT

Mirage FX

Mirage Micro

Tillpassningsmallar för ResMeds helmasker:

AirFit F30

AirFit F20

AirFit F10QuattroTM Air

Mirage™ Quattro

If your patient’s mask is noisy, it might mean that it doesn’t seal properly. See our recommendations above: make sure the mask is properly fitted, correctly assembled, clean and in good condition. If your patient is still having problems, try a different size or type of mask.

Remember to fit the mask while your patient is in sleeping position: if they sleep lying down with no pillows, fit the mask like that; if they sleep in a recliner, fit the mask that way. This is important because our facial muscles change when we lie down and they relax even more when we sleep.

Mask noise can also be an indication that your patient’s mask is leaking air. This is a common problem that can arise if the mask doesn’t seal properly or doesn’t fit your patient’s face properly.

Fortsätt utforska

Din patients enhet och tillbehör måste underhållas väl så att de kan ge effektiv behandling.

Utforska

Har du frågor om ResMed-enheter? Vi har svaren. Upptäck lösningar som hjälper dina patienter att få ut det mesta av behandlingen.

Utforska

Letar du efter ResMed-garantiinformation på din patients mask, CPAP-enhet eller annan ResMed-produkt? Hitta svaren här.

Utforska