Underhåll av behandlingsapparat och tillbehör - ResMed Sverige

Underhåll av behandlingsapparat och tillbehör

Din patients behandlingsapparat måste underhållas väl för att ge en effektiv behandling.

 

Rengöring av behandlingsappraten

Vi rekommenderar att man varje månad kopplar ur behandlingsapparaten och torkar av utsidan med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Undvik att använda vatten i områden med elektriska delar.

Din patients apparat måste underhållas väl för att kunna leverera en effektiv behandling. Ett tilltäppt luftfilter kan påverka det tryck som tillförs i patientens mask under natten. Det är därför viktigt för dina patienter att regelbundet kontrollera att det inte förekommer damm eller några skador i luftfiltret.

För information om hur man rengör apparattillbehör, se hjälpsidan för rengöring av tillbehör.

airsense-air-filter-maintenance-replacement-resmed

Rengöring av tillbehör

Varje dag

Koppla bort luftslangen och häng den att torka på en ren och torr plats till nästa användning.

Ta loss och ta isär befuktaren och diska den i varmt vatten med ett milt diskmedel.

Skölj delarna ordentligt i vatten och låt dem torka skyddade från direkt solljus.

 

Notera att du också kan maskindiska befuktaren. Ta först isär den. Använd ett program för ömtålig disk eller glas (använd bara översta hyllan).

Varje månad

Rengör utsidan på behandlingsapparaten och befuktaren med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.

Dra bort lockets tätning och rengör i varmt vatten med ett milt rengöringsmedel.

Kontrollera luftfiltret avseende hål och blockeringar på grund av smuts eller damm. Byt ut luftfiltret vid behov.

Inspektera befuktaren, vid slitage och försämring och byt ut alla komponenter som är spruckna, grumliga eller gropiga.

 

Använd inte något av följande för att rengöra sina befuktare eftersom dessa lösningar kan orsaka skada och förkorta produktens livslängd:

  • Blekmedel, klor-, alkohol- eller ammoniakbaserade lösningar
  • Fuktgivande, antibakteriella eller glycerinbaserade tvålar
  • Vattenmjukgörande och ej godkända avkalkningsmedel

Slangar och filter

Ett regelbundet underhåll av komponenterna är nyckeln till din patients sömnapnébehandling. Här är våra riktlinjer, för en optimal behandling, för byte av filter och slang.

Hur ofta ska slangen bytas?

resmed-climatelineair-tube-cpap-accessory

Vi rekommenderar att du byter patientens slang regelbundet för maximal komfort. Normalt bör byte ske efter 6 till 12 månaders användning.

 

Hur ofta ska luftfiltret bytas?

resmed-standard-air-filters-machine-accessory

Om miljön, där behandlingsapparaten står, är särskilt fuktig eller dammig kommer engångsfiltret inte att hålla länge. Vi rekommenderar att din patient visuellt inspekterar filtret varje månad för att avgöra om filtret behöver bytas ut. Rekommenderat byte är var 6:e månad eller tidigare, beroende på filtrets tillstånd.

 

Frågor och svar om behandlingsapparater och tillbehör

Min patient ska åka på semester och kommer inte ha tillförlitlig tillgång till elnätet. Finns det en lösning på detta?

Letar du efter sätt att hjälpa patienter att resa och njuta av en aktiv livsstil i kombination med sömnapébehandling?

 

Varför stängs min patients behandlingsapparat av på natten?

Det kan finnas flera anledningar till detta. Följande förslag bör hjälpa dig att identifiera och lösa problemet.

 

Min patient har svårt att somna när han använder behandlingsapparaten. Vilken lösning kan jag erbjuda?

Hitta svaren på de frågor som dina patienter ofta ställer dig om underhåll och hantering av sina behandlingsapparater, hemma och på resa.