FACE studien | ASV Forskning | ResMed

FACE studien

face-study-ResMed

FACE studien är en fransk och belgisk prospektiv, multicenter, observationskohort som kommer ge långtidsdata avseende morbiditet och mortalitet hos hjärtsviktspatienter (både HFrEF och HFpEF) som använder ASV. Hittills har över 400 patienter registrerats av 30 center.
Sedan maj 2015 har rekryteringen begränsats till patienter med HFpEF, med ett mål på 300 kroniska HFpEF patienter.

Interim data resultat

FACE-study-interim-data-resmed

 

Interimsresultat från FACE-kohorten verkar bekräfta dessa resultat1, och ge positiva insikter gällande HfpEF

  •  Målet med den prospektiva FACE-kohorten var att bidra med data från verkligheten avseende prognosen för hjärtsviktspatienter med CSA som behandlas med ASV. Interimsanalysen ger viss långtidsdata avseende morbiditet och mortalitet hos 391 hjärtsviktspatienter (HFrEF, HFmrEF or HFpEF) lämpliga för ASV-behandling som följts under två år.
  • Svår hypoxemi (högt T90) under sömn är en stark oberoende riskfaktor för mortalitet hos hjärtsviktspatienter (HR=12).
  • ASV-behandling var associerad med en bättre prognos hos patienter med kronisk hjärtsvikt med svår nattlig hypoxemi eller icke-ischemisk etiologi, speciellt i subgrupper med medel- eller bevarad LVEF men inte med reducerad LVEF.

Mer SDB forskning

Central sömnapné under CPAP-behandling: läs om de första insikterna från en big data-analys.

 

Läs mer

En växande mängd forskning visar att uppkopplad vård ger resultat. Förbättrad efterlevnad, större effektivitet, högre vårdkvalitet – här är några av de senaste forskningsrönen som ger evidens på dessa resultat.

Läs mer

Det finns en växande mängd klinisk forskning som visar effekten och efterlevnaden av mandibular repositioningsbehandling (MRD).

Läs mer

Stöd för forskningsinitierade studier

ResMed tror på att stödja etisk, oberoende klinisk forskning som bedrivs av kvalificerade tredjepartsutredare.

 

Referens:

  1. R Tamisier et al: Late Breaking Abstract – Morbidity and mortality of chronic heart failure (CHF) patients with central sleep apnoea (CSA) treated by adaptive servoventilation (ASV): Interim results of FACE cohort study_Update. ERJ September 2017 Supplement.