Uppkopplad vård med stöd på distans

FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL
ResMeds teknik för distansmonitorering stärker dina möjligheter till vård av patienter med sömnrelaterade andningsstörningar och ventilerade patienter. I våra innovativa lösningar kombineras uppkopplade apparater med plattformar för fjärrhantering så att du kan stötta patienterna genom bättre tjänster och effektivare vård under hela behandlingstiden.

Information om enskild tillverkares återkallande av produkt (juni 2021)

Måndagen den 14 juni 2021 utfärdade en annan tillverkare ett meddelande om återkallande av produkt för vissa CPAP-apparater och ventilatorer. ResMed-apparater omfattas inte av detta återkallande och är säkra för patienter att använda. ResMed-apparater använder ett annat material för ljudreducering än det material som används av den andra tillverkaren.

För ResMed är patientsäkerheten det viktigaste.

Upptäck AirFit 30-seriens CPAP-masker

AirFit 30 serien hjälper patienter att återupptäcka sin rörelsefrihet när de sover. Maskerna har ultrakompakt design med en underliggade mjukdel, för att dina patienter ska kunna sova som de vill, utan att kompromissa med varje sig passform eller komfort.