Uppkopplad vård med stöd på distans

FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL
ResMeds teknik för distansmonitorering stärker dina möjligheter till vård av patienter med sömnrelaterade andningsstörningar och ventilerade patienter. I våra innovativa lösningar kombineras uppkopplade apparater med plattformar för fjärrhantering så att du kan stötta patienterna genom bättre tjänster och effektivare vård under hela behandlingstiden.

Att välja rätt CPAP mask till din patient

ResMed CPAP-maskkategorier är utformade för att återspegla patientbehov och sömnvanor, vilket hjälper dig att lättare hitta rätt mask. Välj den mask som passar din sömnapnépatient från kategorierna: Minimaslist, Frihet och Trygghet

Minimalist CPAP masker
Frihet CPAP masker
Trygghet CPAP masker

Information om Philips återkallande av produkt (juni 2021)

Måndagen den 14 juni 2021 utfärdade Philips ett frivilligt meddelande om återkallande av produkt i USA och ett säkerhetsmeddelande i övriga världen (Philips återkallelse* juni 2021 nedan) för vissa CPAP-apparater och ventilatorer. ResMed-apparater omfattas inte av detta återkallande och är säkra för patienter att använda. ResMed-apparater använder ett annat material för ljudreducering än det material som används av Philips.
För ResMed är patientsäkerheten högsta prioritet.