Stellar noninvasiva/invasiva ventilatorer | ResMed

Stellar™

Noninvasiva / invasiva ventilator

 • stellar-hospital-noninvasive-ventilation-device-left-view-resmed
 • stellar-hospital-noninvasive-ventilation-device-right-view-resmed
 • stellar Bärbar noninvasiv ventilation som kan göras invasiv
stellar-hospital-noninvasive-ventilation-device-left-view-resmed
stellar-hospital-noninvasive-ventilation-device-left-view-resmed
stellar-hospital-noninvasive-ventilation-device-right-view-resmed
stellar Bärbar noninvasiv ventilation som kan göras invasiv

Stellar™

Noninvasiva / invasiva ventilator

Bärbar noninvasiv ventilation som kan göras invasiv, för patienter (>13kg)* som andas spontant och har varierande ventilationsbehov eller progressiva andningsbesvär. Stellar har anpassningsbara behandlingsalternativ som ger dig ventilation av hög kvalitet, anpassad efter dina behov.  

Tekniker för komfort och stöd

resmed-stellar-patient-home-ventilation-mobile

Exakta och känsliga tekniker som kan anpassas för dig är inbyggda i Stellar-ventilatorn. Den är designad för att du ska känna bekväm och hålla dig välventilerad dag och natt.

Mobilitet i en liten låda

resmed-patient-noninvasive-ventilation-mobile

Stellar är liten, tyst och diskret, och därför lätt att ta med sig. Den är dessutom byggd för att klara av vardagen, så att du kan fortsätta leva ett så aktivt liv du vill. Tack vare de olika batteri- och strömalternativen, plus skräddarsydda tillbehör, kan du ta dig vart du vill, utan att behöva oroa dig.

Andra funktioner

 • iVAPS-funktionen (intelligent tryckstöd med garanterad målvolym) anpassar sig automatiskt till dina varierande behov.  
 • Funktionen för intelligent backupfrekvens (iBR)** ger dig förutsättningar för att kunna andas spontant.  
 • Tillvalet AutoEPAP*** hjälper till att hålla de övre luftvägarna öppna. 
 • Funktionerna för effektivitet och komfort kan finjusteras så att de underlättar vid maskläckage och håller Stellar synkroniserad med din andning. 
 • Upp- och nedrampning Rampfunktionen hjälper dig att påbörja behandlingen på ett behagligt sätt genom att trycket ökas gradvis och försiktigt till den ordinerade nivån. Om du vill avsluta behandlingstillfället lika behagligt kan du använda nedrampningsfunktionen som minskar trycket successivt. 
 • Med tillvalet uppvärmd befuktare (H4i™) blir behandlingen ännu behagligare. 
 • Det interna batteriet ger tre timmars kontinuerlig strömförsörjning, om det anänds under normala förhållanden – bra när du är på resande fot. 
 • Andra tillval för resan är till exempel externa batterier, en DC/DC-omvandlare och en skräddarsydd mobilitetsväska.   
 • Ventilationen kan skräddarsys genom dubbla program, för ventilation dag/natt eller perioder med vila/aktivitet. 
 • Integrerad syrgas upp till 30 L/minut som tillval och omfattande larmfunktioner som ger dig extra trygghet när det gäller säkerhet och behandling.   

Frågor?

Din vårdgivare är din primära kontakt för frågor som rör din behandling. Har du andra frågor, kontakta oss.

 

iVAPS + AutoEPAP

I användarguiden hittar du relevant information angående varningar och försiktighetsåtgärder som ska tas hänsyn till innan produkten tas i bruk och under tiden den används.

Referenser:

* Behandlingsfunktionen iVAPS är indikerad för patienter som väger minst 30 kg. iVAPS modus finns bara tillgängligt för Stellar 150.

** Tillgänglig i iVAPS- och ST-funktionerna 

*** Tillgänglig i iVAPS-funktionen.  

****  Vid genomsnittliga utrustningsinställningar (15 cm H2O (IPAP), 5 cm H2O (EPAP) och 15 BPM (andningsfrekvens). Gäller inte där uppvärmd befuktning eller uppvärmda slangar används.) timmars frihet för patienter som använder Stellar.