Andningsstöd för barn | ResMed

Andningsstöd för barn

Noninvasiv ventilation (NIV) har använts för att behandla sömnbesvärig andning, andningsbesvär och andningsfel hos vuxna under de senaste 30 åren, och användningen av dem hos barn har ökat under de senaste tio åren.

Children at risk of SDB or respiratory failure

Det kan finnas flera skäl till att barn kan behöva behandling mot andningsbesvär (eller sömnrelaterade andningsstörningar), andnöd eller andningssvikt. Några av anledningarna kan vara:

  • De övre luftvägarna är trånga eller blockerade (på grund av stora tonsiller och polyper, stor tunga, högt gomvalv, korrigerad gomspalt eller slappa luftvägar).1
  • Lungsjukdom (t.ex. cystisk fibros) eller skolios (då ryggradens krökning kan påverka lungfunktionen)1
  • Tillstånd som påverkar kommunikationen mellan hjärnan och andningssystemet (t.ex. ryggmärgsskador)1
  • Tillstånd som förknippas med muskelsvaghet (t.ex. muskeldystrofier)1
  • Medfödda sjukdomar och syndrom (t.ex. trisomi 21, akondroplasi, Pierre Robins syndrom, Prader-Willis syndrom).

Om unga barn får en luftvägsinfektion är de också i riskzonen för akuta episoder av andningsproblem eller andningssvikt. Under denna tid kan de behöva andningsstöd.

Behandlingen av barn med sömnrelaterade andningsstörningar, andningsproblem och andningssvikt omfattar allt från kirurgi till noninvasiv ventilation (NIV).

Läs mer

Läs mer om hur noninvasiv ventilation (NIV) och invasiv ventilation (IV) kan hjälpa dig att andas lättare.

Läs mer om andra andningssjukdomar som OHS, neuromuskulära och restriktiva lungsjukdomar och invasiva eller icke-invasiva ventilationsbehandlingar hemma eller på sjukhuset.

För att förstå vad som kan påverka din förmåga att andas normalt kan det vara bra att känna till hur normal andning fungerar.

Referens:

  1. Cheifetz IM. Invasive and noninvasive paediatric mechanical ventilation.Respir Care. 2003 Apr;48(4):442-58.