Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) | ResMed

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Läs mer om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL): orsaker, stadier, diagnos och behandling.

Lär dig mer om KOL

Läs mer om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL): orsaker, stadier, diagnos och behandling.

Läs mer om hur noninvasiv ventilation (NIV) eller invasiv ventilation (IV) kan hjälpa dig att andas lättare.

För att förstå vad som kan påverka din förmåga att andas normalt kan det vara bra att känna till hur normal andning fungerar.