COVID-19 - ResMed Sverige

COVID-19
Frågor & Svar

Söker du efter ResMed-information om COVID-19? Upptäck vår regelbundet uppdaterade FAQ-sida. Om du inte hittar svaret på din fråga här, kontakta vår kundtjänst: reception@resmed.se

Vanliga frågor om COVID-19

ResMed tillverkar en rad olika ventilatorer. De lämpar sig för användning i hemmet och på sjukhus och kan användas i olika kliniska scenarion för att hjälpa patienter med andningsinsufficiens och andningssvikt. Våra ventilatorer kan ge invasiv eller noninvasiv ventilation:

  • Noninvasiv ventilation (NIV) är en form av mekanisk ventilation där luften tillförs patienten via en mask eller ett munstycke.
  • Invasiv ventilation används när det inte går att få tillräcklig ventilation med noninvasiva metoder. Luft tillförs genom en slang som förs in i luftstrupen genom antingen intubation eller trakeostomi.

Om du har testats och konstaterats vara smittad av coronaviruset ska du följa anvisningarna från den sjukvårdspersonal som ställde diagnosen. ResMed säljer endast våra ventilatorer inom ramen för sjukvårdssystemet i varje land, och endast utifrån läkares ordination. Den behandling som behövs för de svåraste fallen av covid-19 är mycket komplicerad, och den får endast utföras av medicinska specialister och erfaren sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonalen har den kompetens som krävs för att avgöra vilken typ av behandling som behövs för varje patient.

Om du har testats och konstaterats vara smittad av covid-19 ska du följa anvisningarna från den sjukvårdspersonal som ställde diagnosen. ResMed säljer endast våra ventilatorer inom ramen för sjukvårdssystemet i varje land. Den behandling som behövs för de svåraste fallen av covid-19 är mycket komplicerad, och den får endast utföras av medicinska specialister och erfaren sjukvårdspersonal. Sjukvårdspersonalen har den kompetens som krävs för att avgöra vilken typ av behandling som behövs för varje patient.

Coronaviruset påverkar inte din sömnapnédiagnos eller dina behandlingar (t.ex. CPAP-behandling), och du kan därför fortsätta att använda apparaten. Om du får diagnosen covid-19 (dvs. att du smittats med coronavirus) ska du alltid följa de medicinska rekommendationer som din läkare ger dig.

En CPAP-apparat är endast avsedd att användas för behandling av sömnapnésyndrom. En del av de svåraste fallen av covid-19 kan komma att leda till andningssvikt, vilket i så fall behandlas med andra typer av specialiserade ventilatorer som är avsedda att användas mot andningssvikt.

ResMed är en tillverkare av medicintekniska produkter. Om du har några frågor om din CPAP-behandling och coronaviruset ska du vända dig till din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

ResMed är en tillverkare av medicintekniska produkter. Om du har några frågor om syrgas, din CPAP-behandling och coronaviruset ska du vända dig till din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

Din läkare och annan sjukvårdspersonal har fått anvisningar om hur våra behandlingsapparater ska desinficeras.

En CPAP-apparat är avsedd att användas för behandling av sömnapnésyndrom. Den minskar inte risken för att du får covid-19. Om du vill ha mer information om covid-19 och hur du minskar risken för att smittas ska du prata med din läkare eller söka information hos den nationella hälsovårdsmyndigheten (Folkhälsomyndigheten).

En CPAP-apparat är endast avsedd att användas för behandling av sömnapnésyndrom. CPAP-apparaten används för att lindra din sömnapné. Den gör inte att du löper större risk att drabbas av covid-19. Om du vill ha mer råd och information om just din situation ska du prata med din läkare.

Din CPAP-apparat har ordinerats till dig för personligt bruk. En CPAP-apparat är avsedd att användas för behandling av sömnapnésyndrom. En del av de svåraste fallen av covid-19 kan komma att leda till andningssvikt, vilket i så fall behandlas med andra typer av specialiserade ventilatorer som är avsedda att användas mot andningssvikt.

Om du behandlas för covid-19 ska du upplysa din läkare eller sjukvårdsteamet om dina befintliga problem och vilka enheter du redan använder, och sedan följa deras råd. Enligt vad som beskrivs av Världshälsoorganisationen är den största risken för att sprida covid-19 smitta mellan personer i nära kontakt. Det viktigaste rådet för att kontrollera spridningen av covid-19 är att tvätta händerna, ha god hygien och hålla social distansering. Att hålla din ResMed-enhet ren enligt bruksanvisningen är alltid en god praxis för att minska infektionsrisken för andra från kontaminerade ytor.

Vårdpersonalen har fått anvisningar om hur maskinen ska desinficeras.

Om du vill rengöra din CPAP-apparat kan du läsa bruksanvisningen för apparaten för information om hur du rengör den varje vecka. Följ de detaljerade steg för steg-instruktionerna om rengöring av masken och slangen som finns i bruksanvisningen till enheten:

  1. Tvätta luftslangen i varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Slangen får aldrig rengöras i disk- eller tvättmaskin.
  2. Skölj luftslangen ordentligt och låt den torka på en plats utan direkt solljus och/eller värme.
  3. Torka av apparatens utsida med en torr trasa.

Obs! Att rengöra apparaten eller masken på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen är ingen garanti för att apparaten eller masken blir dekontaminerad eller desinficerad. Kontakta din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du vill ha mer information.

Din läkare och annan vårdpersonal har fått anvisningar om hur våra behandlingsapparater ska desinficeras.

Om du vill rengöra din CPAP-apparat kan du läsa bruksanvisningen för apparaten för information om hur du rengör den varje vecka. Följ de detaljerade steg för steg-instruktionerna om rengöring av masken som finns i bruksanvisningen: 1. Tvätta luftslangen i varmt vatten och ett milt rengöringsmedel. Slangen får aldrig rengöras i disk- eller tvättmaskin. 2. Skölj luftslangen ordentligt och låt den torka på en plats utan direkt solljus och/eller värme. 3. Torka av apparatens utsida med en torr trasa.

Obs! Att rengöra apparaten eller masken på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen är ingen garanti för att apparaten eller masken blir dekontaminerad eller desinficerad. Kontakta din läkare eller annan sjukvårdspersonal om du vill ha mer information.