Att börja använda antiapnéskena | ResMed

Antiapnéskena mot snarkning och OSA

Om du har sömnapné behöver du få behandling. Vissa människor har dock svårt att vänja sig vid CPAP-behandling, även med rätt mask och utrustning. Som tur är finns det ett effektivt alternativ till CPAP: Narval. Det är en antiapnéskena som kan användas av de som har lindrig till medelsvår OSA, men även av patienter med svår OSA som inte kan behandlas med CPAP.1

Hur fungerar behandling med en antiapnéskena?

En antiapnéskena är en skena som specialtillverkas för just din mun, och som du använder när du sover. Skenan håller kvar underkäken i ett framskjutet läge, så att utrymmet bakom tungan vidgas och mjukvävnaden och musklerna i den övre luftvägen hålls i rätt läge. Det minskar vibrationerna och gör att luftvägen hålls öppen.

snarkning-svalget-kollapsar-luftflodet-blockeras

Utan Narval: svalget kollapsar och luftflödet blockeras

sluta-snarka-med-narval

Med Narval: svalget öppnas upp och luften flödar fritt

Hög patientnöjdhet

Det finns två typer av antiapnéskenor på marknaden: specialtillverkade skenor, som Narval CC, samt skenor i termoplast som varje patient får forma efter sin egen mun. I en nyligen genomförd jämförelsestudie konstaterades att en specialtillverkad skena är dubbelt så effektiv när det gäller att minska snarkning jämfört med en skena i termoplast i standardutförande2. En sådan skena ger bättre följsamhet, en högre användningsgrad – 94 procent jämfört med 69 procent2 – och de flesta patienter föredrar en specialtillverkad skena (82 procent).2

high-patient-satisfaction-stop-snoring

Vad är fördelarna med effektiv behandling med antiapnéskena?

Antiapnéskenan Narval från ResMed är en kliniskt beprövad effektiv behandling mot snarkning och lindrig till medelsvår obstruktiv sömnapné (OSA). Tre fakta om Narval:

Snarkningen försvinner

Faktum är att högljudda snarkningar försvinner hos nästan 90 procent av användarna.1 Ett tryggt hjälpmedel som minskar din snarkning kan göra att du sover bättre, ha positiva effekter på din relation och ge bättre självförtroende.

Lindrigare OSA-symtom

Narval ger också signifikant mildare OSA-symtom samtidigt som livskvaliteten ökar. Två tredjedelar av OSA-patienterna slutar känna sig trötta under dagtid när de börjar använda Narval.1

Bättre livskvalitet

En effektiv behandling med antiapnéskena ger också andra fördelar: du upplever sannolikt en bättre hälsa och ett bättre humör, att det blir lättare att hålla vikten, att du får mer energi på dagarna, att dina relationer blir bättre och du löper mindre risk att råka ut för olyckor.

Vad kan du förvänta dig av Narval CC?

Du har valt Narval CC™ för att hjälpa dig att snarka mindre och lindra de sömnapnéer som gör dig trött och energilös. Vi gratulerar till ett mycket bra val.  Du är på väg mot en bättre hälsa. Här är en checklista med de viktigaste milstolparna:

Det är viktigt att du har screenats för sömnapné och att du känner till ditt AHI (apné-hypopné-index). För att du ska få rätt behandling behöver du först få en korrekt diagnos. Det är också det enda sättet att bedöma dina framsteg.

Hitta en tandläkare som har erfarenhet av dental sömnbehandling.  Du kan be din läkare om en remiss, söka i European Dental Sleep Foundations register eller kontakta oss för att få hjälp.

Vanligtvis behöver du besöka tandläkaren för att bli undersökt och göra tandavtryck, och därefter för tillpassning och justering.

När du har fått en specialtillverkad Narval CC för just din mun ska du använda den så regelbundet som möjligt för bästa resultat.

Efter 3–6 månader ska du gå på kontroll för att utvärdera hur behandlingen fungerar för dig. Din Narval CC kan behöva justeras för att ge dig rätt balans mellan behandlingseffektivitet och komfort. Därefter går du på årliga kontroller, precis som med andra typer av vård.

Varför ska jag välja en Narval-skena?

Narval är en kliniskt beprövad, noninvasiv behandlingsmetod mot kronisk, högljudd och besvärlig snarkning. Den specialtillverkas med hjälp av avancerad CAD/CAM-teknik för att passa perfekt i just din mun. Den är liten, diskret och enkel att använda (även när du reser). Du kan prata, dricka och öppna munnen som vanligt när du använder den. Skenan tillverkas i ett kompositmaterial som är helt fritt från metaller, latex och bisfenol A, vilket minimerar risken för allergier. Dessutom är den extremt tålig, så du kan använda den även om du gnisslar tänder när du sover.

narval-appliance-snoring-solution

Ta reda på mer

Här berättar patienter som får sömnapnébehandling om sina personliga erfarenheter. De pratar om både för- och nackdelar och delar med sig av tips om CPAP-behandling.

Till berättelserna

Gör vårt kostnadsfria sömntest. På bara fem minuter får du veta om du kan vara i riskzonen för sömnapné.

Börja nu

Här får du veta mer om hur behandling av sömnapné går till och vad du kan förvänta dig när du fått diagnosen.

Utforska

Referenser:

  1. Vecchierini MF & al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016.
  2. Vanderveken et al. Comparison of a custom-made and thermoplastic oral appliance for the treatment of mild sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med. 2008; 178 (2):197-202.