Allt om sömnapné | ResMed

Allt om sömnapné

Om du har obstruktiv sömnapné är du långt ifrån ensam. Enligt de senaste forskningsrönen1 är över 936 miljoner över hela världen drabbade. Denna anmärkningsvärda siffra publicerades i världens ledande vetenskapliga tidskrift inom luftvägshälsa och är nästan 10 gånger högre än Världshälsoorganisationens uppskattning på över 100 miljoner från 2007.

 

”Över 85 procent av alla patienter med sömnapné har inte fått någon diagnos”

säger Carlos M. Nunez, M.D., som är en av studiens medförfattare och ResMeds medicinska chef.

”Det innebär ökad risk för arbetsplats- och trafikolyckor för dessa personer och kan bidra till andra betydande hälsoproblem, bland annat hypertoni och hjärt-kärlsjukdom. Blodsockret blir också mer instabilt, vilket särskilt påverkar diabetiker. Vi är medvetna om riskerna, och nu känner vi också till problemets omfattning. Den första åtgärden är att screena patienter som vi vet löper hög risk.”

Sömnapné är en vanlig andningsstörning som innebär att du får andningsuppehåll när du sover. Så vem får sömnapné, och varför?

Sömnapné kan orsaka flera allvarliga hälsoproblem. Läs om varför det är viktigt att behandla sömnapné för att skydda din hälsa och livskvalitet.

Om du misstänker att du kan ha sömnapné ska du kontakta din vårdcentral/husläkare för utredning. Oroa dig inte för att få diagnosen sömnapné: behandlingen är relativt enkel och kan ge dig betydligt ökad livskvalitet.

Sömnapné kan oftast behandlas. Men vad innebär behandlingen? Hur fungerar CPAP? Vilka alternativ finns det? Här finns all information du behöver för att din behandling ska fungera så bra som möjligt, så du kan sova riktigt gott.

En effektiv sömnapnébehandling kan förändra livet. I våra videoklipp får du möta patienter som berättar om hur CPAP-behandling har fungerat för dem.

Varför är obstruktiv sömnapné i de flesta fall odiagnostiserad?

Över 80 procent av alla som har obstruktiv sömnapné har inte fått någon diagnos. Därmed finns det miljontals människor som inte vet att de är drabbade.2 Den som har sömnapné kan sluta andas i 10 sekunder eller längre under sömnen, vakna med ett ryck för att undvika att kvävas och sedan somna om igen. Den cykeln upprepas flertalet gånger under hela natten. De många störningarna leder till sömnbrist, men de flesta kommer inte ihåg att de vaknar. I stället tror de att de är trötta på grund av stress eller för att de har blivit äldre. Eller så får de fel diagnos, till exempel insomni, migrän, kronisk trötthet eller andra sjukdomar.

Referenser:

  1. Benjafield et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis. Lancet Respiratory Medicine http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(19)30198-5.
  2. Young T, Evans L, Finn L, Patta M. Estimation of the clinically diagnosed proportion of sleep apnoea syndrome in middle-aged men and women. Sleep 1997; 20: 705-706.