Ozonrenare till din ResMed-apparat och -mask | ResMed Sverige

Användning av ozonrenare med ResMed-produkter

ResMed har publicerat en uppdatering av sin begränsade garanti som kan påverka huruvida du väljer att använda en ozonrenare till din ResMed-apparat och -mask. Läs mer om den här uppdateringen nedan.

I bruksanvisningar från ResMed finns information och rekommendationer till patienten om regelbunden rengöring av ResMed-apparaten, komponenter och masker. En del patienter väljer att rengöra och/eller desinficera sin utrustning på andra sätt. Allt fler använder ozonrenare för att rengöra utrustningen, och ResMed har noterat att det finns risk för att interna skador på ResMed-apparaten om ozonrenare används upprepade gånger under en längre tid.

Garantiuppdatering: För ResMed-produkter som säljs från och med 1 februari 2020 kommer den begränsade garantin inte att gälla för produktskador som orsakats av användning av ozonrenare.

ResMed tar inte ställning till huruvida du bör använda en ozonrenare eller inte. Det beslutet kan endast fattas av dig (patienten) efter att du vägt fördelarna med att använda en ozonrenare mot riskerna för skador på din ResMed-utrustning. ResMed förtydligar nu rengöringsanvisningarna i sina bruksanvisningar. Läs avsnittet om rengöring i din bruksanvisning.

Om du har frågor kan du kontakta tillverkaren av ozonrenaren som du använder, eller din läkare om du vill ha medicinsk rådgivning.