ApneaLink™ Air

Sömndiagnostik i hemmet

En smidig apparat från ResMed för sömnscreening i hemmet. ApneaLink Air registrerar olika typer av data så att din vårdgivare på ett säkert sätt kan testa om du har sömnapné.

Enkel att använda

apnealink-air-home-sleep-testing-device-patient-resmed

Tack vare de nya funktionerna kan ApneaLink Air erbjuda förbättrad användarvänlighet samtidigt som den levererar resultat av högsta kvalitet. De nya indikatorlamporna och omedelbar feedback angående apparatinstallation och registreringsstatus gör det ännu enklare att lyckas med andningsregistrering över natten.

Hur man köper

Kontakta vår kundtjänst eller din vårdgivare för mer information om hur du skaffar sömndiagnostikprodukter från ResMed.